Свържи се с нас

Икономика

Шести участък е избран за пилотен район по международен проект

Published

on

Община Габрово е избрана за пълноправен партньор в международния проект за креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион. Изпълнението на проектните дейности започна през м. юли 2020 и ще продължи до декември 2022 г.

Проектът работи за обновяването на централни градски райони, изоставени в резултат на индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите и нарастване на населението в предградията и крайните квартали.

За целта ще се използват икономическите предимства на креативните индустрии като възможност за справяне с проблема. Общата стойност на проекта е 2 249 073,50 евро, като съфинансирането от ЕС е 1 911 712,48 евро. Бюджетът на Община Габрово е в размер на 115 750 евро, формиран от европейско и национално съфинансиране, като 17 362,50 евро са предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общо 22 са партньорите по проекта от 8 различни държави: Словения, Словакия, Германия, Австрия, Румъния, Сърбия, Молдова и България. От тях 17 пряко участват в дейностите, като от българска страна това са Община Габрово и Студио Комплект – София. Пет са подкрепящи стратегически партньори, сред които е Областна администрация – Пловдив. Партньорите са разпределени да работят в три тематични направления: 1. „Ревитализация на празни или недобре използвани застроени площи“; 2. „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“ и 3. „Създаване на Центрове за подкрепа на креативните индустрии“.

По всяко от направленията ще се изготвят пътни карти, които ще очертаят процеса и конкретните дейности за съживяване и подобряване на привлекателността на централни градски квартали.

Ще бъдат привлечени културни и творчески индустрии, както и малък бизнес и услуги, които ще се възползват от изоставени сгради и пространства. Ще се създадат и приложат инструменти за подобряване капацитета за иновации и развитие на сътрудничество между креативните индустрии и целеви градски икономически сектори (търговия на дребно, услуги и др.).

Този инструментариум ще бъде тестван в четири пилотни локации. Ще бъдат открити три центъра за подкрепа на креативните индустрии. Партньорите ще изградят устойчива мрежа от ключови участници в градското развитие, както и ще подготвят набор от препоръки за транснационални политики, включително осем местни планове за действие.

Община Габрово ще работи по второто тематично направление – „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“, като квартал „Шести участък“ е сред пилотните локации, информираха от администрацията на кмета.

Основната цел е да се създаде благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала. Ще се търси помощта на креативните индустрии, за да се разработи и обогати района с нови търговски дейности и творчески инициативи, да се превърне в притегателен център за жителите и посетителите на града.

Дейностите по проекта за Община Габрово стартираха с изготвянето на анализ на квартал „Шести участък“ и централна градска част. В момента се извършват проучвания, свързани с демографията, съществуващите икономически дейности, креативни индустрии, туризъм, сграден фонд и институционална рамка.

Екипът по проекта се включи в проведените онлайн събития: стартираща конференция – на 25 август и среща на партньорите – на 26 август. Участниците в конференцията дискутираха по въпроси, свързани с устойчивото строителство в градските райони и съживяването на празните пространства от нови жители, установяване на търговска дейност и чрез работата на креативните индустрии.

По време на срещата партньорите обсъдиха изготвянето на пътните карти и анализите на пилотните локации. Проведоха се разговори за комуникационната стратегия, ролята на социалните медии и организирането на бъдещи събития. Представен беше план с график за изпълнението на различните дейности за целия период на проекта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Топли пирожки, греяно вино, ядки и сушени чушки ни очакват на фермерския пазар в събота

Published

on

Топли-топли пирожки със сирене, месо или зеле ни очакват на 10 декември, събота, по време на Фермерски пазар „ОТ БГ“. Ще ги приготви магазин „Берьозка“, който е нов и нестандартен участник в базара и ще предложи кулинарни изкушения, които по принцип рядко присъстват на българската трапеза – традиционни за руската, украинската, белоруската, молдовската и прибалтийската кухня.

Чудесен начин да попътуваме, без да излизаме от топлия си декемврийски дом. Каним ви в 10.00 часа на паркинга пред магазин BILLA до Спортна зала „Орловец“. Синоптиците обещават топъл ден – 14 градуса.

На фермерския базар ще намерите вино, мед, мляко и млечни продукти, месни деликатеси, произведени от малки местни ферми и производители, които познаваме добре и редовно участват в базара.

Разбира се, Коледа доведе и нови участници, които ще предложат баклава, тиквеник и сладкиши, ще има също греяно вино, ядки за коледната трапеза и вкусни сухи чушки за пълнене.

Ще намерите и масло от бял трън – чудесен начин за засилване и пречистване на организма – продукт с антиоксидантно, противовъзпалително и антитоксично действие! Имаме и предложения за коледни подаръци – изделия от дърво и плетени играчки.

Очакваме ви! Не забравяйте и да попълните и пуснете талон след своята покупка, за да участвате в томболата – торба пълна с вкусни продукти, произведени от участниците в базара.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Габрово е първенец по разкрити престъпления и след София по средногодишен доход и култура

Published

on

Област Габрово се нарежда след столицата по средногодишен доход и културен живот, първенец е по дял разкрити престъпления.

Средногодишният доход на лице от домакинството в Габрово е вторият най-висок след този в столицата. Брутната годишна работна заплата достига 13,9 хил. лв. Това сочат данните на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, изготвено от Института за пазарна икономика.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 68 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Икономическата активност в област Габрово е по-висока от средната с коефициент от 72,5% (при 72,0% в страната). Преките чуждестранни инвестиции продължават да нарастват и достигат 3,3 хил. евро на човек, което отрежда на областта четвъртото място по този показател (след столицата, София област и Бургас). Габрово е втората област по усвояване на европейски средства (след столицата). Към 30 юни 2022 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми достига 3,8 хил. лв. на човек.

По отношение на инфраструктурното развитие Габрово е областта с най-гъста пътна мрежа в страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-нисък от средния (16,6% при 18,5% в страната).

Въпреки че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е ниско и през 2021 г. Прозрачността на органите на местното самоуправление в област Габрово намалява през 2022 г., но остава сравнително висока – 72,9% (при 70,2% в страната).

Представянето на област Габрово по показателите, оценяващи околната среда, е много добро, отреждайки на областта второто място в страната.

Предизвикателство пред пазара на труда остава застаряването на населението. През 2021 г. коефициентът на демографско заместване като съотношение на населението на възраст 15–19 години към това на възраст 60–64 години е 56,1% (при 69,4% в страната). През 2021 г. Габрово изпреварва област Видин и става областта с най-високо съотношение на населението на над 65 години към това на 0–14 години – 249,6% (при 149,3% в страната). Коефициентът на възрастова зависимост на населението на над 65 години към това на 15–64 години пък е 49,2% (при 34,0% в страната). Коефициентът на естествен прираст достига нови рекорди от –22,1‰ (при –13,2‰ в страната) и е третият най-нисък в страната (след този в областите Видин и Монтана).

Показателите, оценяващи здравеопазването в областта, поставят Габрово на челните места в страната (след областите Плевен и Кюстендил). Броят на общопрактикуващите лекари спрямо населението е значително по-висок от средния за страната, но специалистите са по-малко. Броят на леглата в местните многопрофилни болници нараства, но все още не достига средните стойности.

През 2021 г. броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността нараства и изпреварва средния – 10,4 на хиляда души в областта при 9,8 на хиляда души в страната. Същевременно обаче Габрово продължава да е първенец по дял на разкритите престъпления – 74,9% (при 51,7% в страната.

Въпреки ограниченията, свързани с пандемията през 2020 и 2021 г. в цялата страната, културният живот в област Габрово остава сред най-интензивните в страната (само след този в столицата). Основна причина за това е изключително високият брой на посещенията на музеите, въпреки че и той, подобно на този в страната, се свива с над 50% през 2020 година. Повишаването му до 2357 на хиляда души през 2021 г. все още не може да компенсира това свиване, въпреки че остава далеч над средните нива в страната (426 на хиляда души). Посещенията на театрите също се повишават през 2021 г. и достигат 160 на хиляда души (при 129 на хиляда души в страната).

Пълният доклад за област Габрово може да видите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Предколеден Фермерски пазар на 10 декември

Published

on

Да продължим традицията – подготвяме празничната декемврийска трапеза с продукти от Фермерския пазар на 10 декември.

Фермерски пазар „ОТ БГ“ – запазеното време от месеца за покупки на любимите продукти, произведени от местни малки ферми и производители. Любими, защото винаги се усеща, когато всичко е минало през ръцете на някого, който работи с любов и внимание. От вкуса до опаковката, капчицата любов винаги личи.

„Кога ще има отново фермерски пазар, защото свърши любимото ми сирене?“ Или: „Има едно мляко, което го има само на фермерския пазар!“; „Ще дойдат ли хората с биокозметиката, защото нещата ми свършиха, пък аз само от там купувам?“; „Сокът от рози е супер – ще има ли и този път?“; „А суджуци и кашкавал от овче мляко?“; „А вино?“; „А малиново?“ Отговорът на всичко е „да“.

Подготвяме декемврийските празници и на фермерския пазар ще има всичко нужно, за да бъдат те вкусни и уютни. И вино, и мед, и сладкиши, и мляко и млечни продукти, и деликатеси от месо и мляко.

На 10 декември ще има и един нестандартен участник – магазин „Берьозка“, който ще ни предложи продукти от руската, украинската, белоруската, молдовската и прибалтийската кухня – нещо различно за празниците! Къде да ни намерите – мястото си остава същото – паркингът на магазин BILLA, до Спортна зала „Орловец“ в Габрово.

BILLA винаги са заставали зад малките производители и семейни фирми, за което им благодарим. Датата е 10 декември, събота. Ще я има и любимата томбола – всеки пазарувал на базара ще получи номерче, с което може да спечели чудесна награда – пълна торба с продукти от фермерския базар.

Заповядайте! Очакваме ви, за да дадем заедно старт на вкусния семеен и празничен декември!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица