Свържи се с нас

Реклама

Рекламата в Новинарски портал за Габрово и региона „Габрово Нюз“ (www.gabrovonews.bg) се извършва по взаимно споразумение между медията и всеки рекламодател.

Актуалното предложение от „Габрово Нюз“, свързано с възможностите за реклама на Вашата компания или бизнес на страниците на новинарския източник, можете да получите след осъществен контакт с нас. 

Електронна поща: info@gabrovonews.bg
телефон за контакт: +359 878 993 779
фейсбук: https://www.facebook.com/gabrovonews/

Общи условия за Реклама

1.Заявки

Всички заявки за реклама се изпращат на адрес info@gabrovonews.bg не по-късно от 5 (пет) работни дни преди началото на рекламната кампания.

Рекламният отдел оказва съдействие при изготвяне на медиа план, съобразен с желанията на клиентите.

Подадена заявка за реклама може да бъде отменена не по-късно от 3 (три) работни дни преди стартиране на кампанията.

При промяна на рекламните форми в хода на кампанията, готовите за публикуване материали трябва да бъдат подадени не по-късно от 2 (два) ден преди датата на публикация.

2.Технически данни и изисквания

  • Всички изображения се подават в JPG или PNG формат.
  • Ако изображението има прозрачност, фонът се договаря предварително
  • Gabrovonews.bg може да изработи рекламен банер, ако клиентът не разполага с такъв. Цената се договаря допълнително и не е включена в тарифата за реклама.

3.Отчет на рекламните кампании

  • Всеки клиент получава достъп до статистически данни за хода на кампанията.
  • В края на рекламната кампания клиентът получава пълен отчет за всекидневните кликвания.

4.Права на Gabrovonews.bg

  • Gabrovonews.bg има право да откаже излъчването на рекламни форми, които влизат в противоречие с утвърдените разбирания за расова и етническа толерантност или такива, които нарушават моралните и етнически норми в българското законодателство.
  • Gabrovonews.bg не носи отговорност за авторски и сродни права, свързани с рекламните форми, публикувани от рекламодателите, нито за действия на свои абонати, провокирани от излъчените в медията реклами.

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024 г

Сключени договори за отразяване на предизборната кампания,
в периода 10 май – 7 юни 2024 г

Реклама