Свържи се с нас

За нас

На 22 ноември 2010 г. стартира новият информационен сайт „Габрово Нюз“ (www.Gabrovo News.bg)

Неговата основна функция е  да доставя информация на потребителя за всичко случващо се и предстоящо в града и областта, като:бизнес събития,интервюта и анализи на известни габровци, екология, здравеопазване, образование. Ще предложим и събития свързани с културния живот в региона, както и актуални  новини от спортния календар. Специално място ще бъде отредено на представянето на непознати и атрактивни  туристически обекти и дестинации в региона.

Екипът няма да остане безразличен и към наболели проблеми, вълнуващи жителите на областта.

Медията е независима  и ще се издържа изцяло от реклами.Екипът се надява добрите вести да са винаги повече от онези,които обезсърчават местния бизнес,водят до предприемачески нихилизъм и разграждане на идеята за устойчиво развитие на бизнеса.

Мнения по актуални въпроси,предложения за иновации,дискусии по проблеми от всякакво естество, както и критика, приемаме на нашия електронен адрес: info@gabrovonews.bg.

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как “Габрово Нюз” третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно новини, актуални събития и други теми в и от обществен интерес.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание?

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които “Габрово Нюз” прилага и с които може да се запознаете тук.

Сред тях са:
•Да ви информираме какви данни използваме.
•Да ви информираме защо ги използваме.
•Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
•Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
•Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
•Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.
Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.
•Какви данни събираме ние от нашите регистрирани потребители? ”Габрово Нюз” събира от потребителите на уебсайтовете от портфолиото си специфични данни от осъществените от тях регистрации, за да анализира поведението на потребителите си.

За добавяне и управление на коментари използваме решението на Disqus, като му даваме възможност да събира предоставени от Вас лични данни, според начина Ви на достъп до решението:
•Имена и имейл адрес;
•Disqus login информация;
•Facebook login информация, заедно със съгласията които приложението на Disqus изисква по време на Вашия Facebook login;
•Twitter login информация, заедно със съгласията, които приложението на Disqus изисква по време на Вашия Twitter login;
•Google+ login информация, заедно със съгласията, които приложението на Disqus изисква по време на Вашия Google +login.

Самите коментари са публични, поради което любезно ви молим да не добавяте лични данни и такава информация, която не бихте искали да видите публично споделена в тях.

При никоя от посочените опции ние нямаме достъп до Ваша информация, тъй като прилаганото от Disqus техническо решение не ни позволява това. За да може да упражните правата си по GDPR във връзка с оставяните от вас коментари, ще следва да се обърнете към Disqus.

“Габрово Нюз” не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:
•Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на “Габрово Нюз” въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност “Габрово Нюз” да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.
•Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и други).

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България.

При подбор на нашите партньори за сървърна колокация правим детайлна проверка на тяхната сертификация, като изискваме, например, покриване на следните индустриални стандарти:
ISO/IEC 27001:2013 Information security certificate PCI DSS 3.2 compliance (chapter 9 and 12) ISO 9001:2008 ISO 27001:2013 BS OHSAS 18001:2007

Покриването на посочените стандарти гарантира максимална сигурност на данните на нашите потребители.

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на “Габрово Нюз”, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Прехвърляне на данни

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield). .

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Права на субектите на данни според GDPR
•Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
•Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
•Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
•Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
•Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
•Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
•Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Контакти:
Администратор: „Отвес – Консулт“ ЕООД, ЕИК 200810127,
ул. „Петър Берон“ 1, гр.Габрово 5 300, България, тел.+359878993779
Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: Христо Петров;
email: info@gabrovonews.bg

Реклама