Свържи се с нас

Икономика

Шести участък е избран за пилотен район по международен проект

Published

on

Община Габрово е избрана за пълноправен партньор в международния проект за креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион. Изпълнението на проектните дейности започна през м. юли 2020 и ще продължи до декември 2022 г.

Проектът работи за обновяването на централни градски райони, изоставени в резултат на индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите и нарастване на населението в предградията и крайните квартали.

За целта ще се използват икономическите предимства на креативните индустрии като възможност за справяне с проблема. Общата стойност на проекта е 2 249 073,50 евро, като съфинансирането от ЕС е 1 911 712,48 евро. Бюджетът на Община Габрово е в размер на 115 750 евро, формиран от европейско и национално съфинансиране, като 17 362,50 евро са предоставени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общо 22 са партньорите по проекта от 8 различни държави: Словения, Словакия, Германия, Австрия, Румъния, Сърбия, Молдова и България. От тях 17 пряко участват в дейностите, като от българска страна това са Община Габрово и Студио Комплект – София. Пет са подкрепящи стратегически партньори, сред които е Областна администрация – Пловдив. Партньорите са разпределени да работят в три тематични направления: 1. „Ревитализация на празни или недобре използвани застроени площи“; 2. „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“ и 3. „Създаване на Центрове за подкрепа на креативните индустрии“.

По всяко от направленията ще се изготвят пътни карти, които ще очертаят процеса и конкретните дейности за съживяване и подобряване на привлекателността на централни градски квартали.

Ще бъдат привлечени културни и творчески индустрии, както и малък бизнес и услуги, които ще се възползват от изоставени сгради и пространства. Ще се създадат и приложат инструменти за подобряване капацитета за иновации и развитие на сътрудничество между креативните индустрии и целеви градски икономически сектори (търговия на дребно, услуги и др.).

Този инструментариум ще бъде тестван в четири пилотни локации. Ще бъдат открити три центъра за подкрепа на креативните индустрии. Партньорите ще изградят устойчива мрежа от ключови участници в градското развитие, както и ще подготвят набор от препоръки за транснационални политики, включително осем местни планове за действие.

Община Габрово ще работи по второто тематично направление – „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“, като квартал „Шести участък“ е сред пилотните локации, информираха от администрацията на кмета.

Основната цел е да се създаде благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала. Ще се търси помощта на креативните индустрии, за да се разработи и обогати района с нови търговски дейности и творчески инициативи, да се превърне в притегателен център за жителите и посетителите на града.

Дейностите по проекта за Община Габрово стартираха с изготвянето на анализ на квартал „Шести участък“ и централна градска част. В момента се извършват проучвания, свързани с демографията, съществуващите икономически дейности, креативни индустрии, туризъм, сграден фонд и институционална рамка.

Екипът по проекта се включи в проведените онлайн събития: стартираща конференция – на 25 август и среща на партньорите – на 26 август. Участниците в конференцията дискутираха по въпроси, свързани с устойчивото строителство в градските райони и съживяването на празните пространства от нови жители, установяване на търговска дейност и чрез работата на креативните индустрии.

По време на срещата партньорите обсъдиха изготвянето на пътните карти и анализите на пилотните локации. Проведоха се разговори за комуникационната стратегия, ролята на социалните медии и организирането на бъдещи събития. Представен беше план с график за изпълнението на различните дейности за целия период на проекта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Почти 70 000 лв са загубите на габровец, получавал заплата „в плик“ 30 години

Published

on

В седмицата на Европейската кампания за деклариран труд, 21-25 септември, КНСБ насочва вниманието на работниците и служителите върху повишаване осведомеността за вредите от недеклариране на всички доходи и осигуряването, както и за мотивиране настоящите и бъдещи работещи да работят „на светло”.

От Регионалния съвет на КНСБ – Габрово обявиха, че 69 500 лева са загубите на габровец, който в продължение на 30 години се е осигурявал на минимална работна заплата, а получава останалата сума в плик. Изчисленията са направени на база средната работна заплата в област Габрово към март 2020 г., като по данни на Националния статистически институт тя е 1 114 лв.

5 474 лв ще загуби всяка жена под формата на обезщетение за майчинство за целия период от 280 дни, ако се е осигурявала на минимална работна заплата, а получава останалото до 1 114 лв в плик.

За неполучени болнични за 10 години цифрата е 2760 лв, за безработица – 2 721 лв, а за пенсия за период от 22 години – 58 544 лв.

Чрез мобилното приложение VOX КНСБ всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми.

Приложението стартира през месец юни 2019 г. и към настоящия момент има над 100 хиляди сваляния от магазините App Store и Google Play. Общо 108 са сигналите в приложението, като 102 от тях са негативни, а 6 са подадени като позитивни.

62 от сигналите са препратени към институциите – 46 към Главна инспекция по труда, 9 – към Национална агенция за приходите и 7 – към Комисия за защита на потребителя. Приключени са 67 сигнала.

Други 30 очакват отговор от институциите. При 5 от сигналите е изискано от сигнализиращите да публикуват допълнителна информация, за да се осъществи проверка.

В секторно отношение най-високият брой на негативни сигнали е в областта на търговията и услугите – 64 сигнала, а в туризма, хотелиерството и транспорта общо са 20 сигнала.

В другите отрасли активността на потребителите по повод подавате на негативни сигнали е по-малка, такива има в сферата на образователната система, читалищното и библиотечното дело, пенсионерските клубове, държавната администрация, здравната система, промишлеността, културата.

В област Габрово сигналите, подадени чрез мобилното приложение VOX КНСБ, са няколко, един от които е положителен. Те са в областта на хотелиерството, търговията и промишлеността.

Значително повече са сигналите за нарушения на трудовото законодателство, които са получени по телефон и на място в офиса на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово.

Те касаят неизплатени работни заплати и обезщетения, „заплата в плик”, нарушения при прекратяване на трудовото правоотношение, неспазване на работното време и незаплащане на извънредния труд, натиск от страна на работодателя за ползване на неплатен отпуск от работника и др.

*Автор на използваното изображение е Тодор Тодоров – фотограф, Фото „Спринт“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

ОПТ – Габрово обявява публичен търг

Published

on

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг, с тайно наддаване, на 06.10.2020 г., втора дата 08.10.2020 г., за отдаване под наем на помещения за офиси:
1. стая №7, първи етаж;
2. стая №10, първи етаж.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.

Зареди още

Икономика

Габровската „Инспекция по труда“ се включи в екшън ден

Published

on

Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово се включи на 21 септември, в екшън ден, при който наличният състав на Агенцията проверява в цялата страна работодатели, при които през последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор повече от веднъж.

С масираните проверки стартира за България „Седмицата на действието“, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд.

На територията на област Габрово бяха проверени 8 работодатели. Не са били установени случаи на работа без трудов договор. Наблюденията върху контролната дейност на Дирекцията показват, че контролът оказва дисциплиниращ ефект върху работодателите, тъй като рядко се установяват нови случаи на работа без трудов договор в предприятия, в които са установявани такива.

Забелязва се обаче използването на други форми на недеклариран труд, като работа на пълен работен ден при договор на непълен, получаване на част от възнагражденията нерегламентирано и др., които са трудно доказуеми, особено без съдействието на работещите.

Следва да се има предвид, че като работят недекларирано, работниците и служителите губят и трудови, и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране.

Европейската кампания за деклариран труд се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

Целта е бъдещи и настоящи работещи, както и работодатели, да бъдат информирани, основно чрез социалните мрежи, за правата, които им дава декларираният труд. Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд.

В информационната кампания сред учениците на територията на област Габрово се включиха 2 училища. При желание експерти на дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са готови да информират учениците и на други училища.

Информация за кампанията, както и за правата на работещи и работодатели, се публикува в специално създадената Фейсбук страница „Всички права запазени“ Във YouTube канала, където са качени видеа, с информация за ползите от декларирания труд.

Възпитаването на култура на превенция чрез информиране и консултиране на бъдещи и настоящи работещи и на работодатели е основна част от дейността на Инспекцията по труда.

По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда.

Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица