Свържи се с нас

Общество

„Ангели с мисия“… в Габрово

Published

on

Една по – различна изложба ще бъде открита днес в Габрово.  Фондация „Искам бебе“, Община Габрово и МОЛ Габрово организират  фото  – изложба под надслов „Ангели в мисия…. продължение“.  Днес в 11 часа в сградата на  МОЛ Габрово всички желаещи ще могат да видят  фотографиите на  Калина Арсова на деца заченати  ин витро.

Всички събрани средства от продажбата на снимките ще бъдат предоставени за лечение на  двойки с репродуктивни проблеми.

Новини

Омбудсманът: Отоплението на Габрово е гарантирано по закон при прекратена лицензия

Published

on

Централното отопление за около 4100 домакинства в гр. Габрово е гарантирано по Закона за енергетиката (ЗЕ) при прекратена лицензия на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Такова становище изпрати омбудсманът Диана Ковачева в отговор на запитване от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Поводът е заявлението на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, внесено в Регулатора през август т.г., за предсрочно прекратяване на две лицензии на дружеството и преустановяване топлоснабдяването в града, заради което КЕВР поиска официално становището на омбудсмана.

Става въпрос за лицензия № Л-008-03 от 17 октомври 2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от същата дата за „пренос на топлинна енергия“, издадени на дружеството.

В отговора си до КЕВР проф. Ковачева подчертава, че посочените две лицензии, издадени от Регулатора на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, не са публично достъпни. Освен това обръща внимание и на факта, че лицензиите и приложенията към тях са изцяло поверителни, поради което омбудсманът или друго трето лице няма възможност да заяви становище по конкретни аспекти от изпълнението или прекратяването на тези лицензии.

Въпреки това омбудсманът взима отношение в защита на битовите клиенти като подчертава, че дружеството „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, в качеството на лицензиант, е задължено да продължи да осъществява лицензионната си дейност до издаване на нова лицензия на друго лице по реда на чл. 56, ал. 3 от Закона за енергетиката, съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗЕ. 

„Законодателят е предвидил, когато в срока на предизвестието, с което лицензиантът е поискал прекратяване на лицензията, не бъде определен нов лицензиант, КЕВР назначава особен търговски управител (съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗЕ), който приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, като те му се предават за управление. Особеният търговски управител продължава осъществяването на лицензионната дейност за сметка на лицензианта до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант“, пише Диана Ковачева.  

Тя е категорична, че с евентуалното прекратяване на въпросните две лицензии на „Топлофикация – Габрово“, не трябва да прекъсва функционирането на инсталираните мощности за производство и пренос на топлинна енергия – собственост на дружеството.  

„Важно е да отбележа също, че според констатациите на КЕВР, отразени в Решение № И5-Л-008/23.12.2019 г. за продължаване на срока на двете лицензии с 15 години – до 17.11.2035 г., както и в Решение № БП-15/23.12.2019 г. за одобряване на бизнес плана на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за периода 2020-2024 г., производствените и преносните съоръжения на дружеството са в добро техническо състояние и са налице технически възможности те да функционират в посочения срок. Освен това разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал“, посочва още общественият защитник.  

Проф. Ковачева обръща внимание и на факта, че през последните няколко отоплителни сезона в институцията на омбудсмана са постъпили множество жалби и сигнали от битови клиенти на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД заради честите и непланови спирания на топлоснабдяването и влошеното качество на услугата. 

„В началото на тази година поставих този проблем отново на Вашето внимание и КЕВР извърши извънредна проверка на дружеството относно изпълнението на неговите лицензионни задължения и конкретно за спазването на показателите за качеството на топлоснабдяването. Тогава „Топлофикация – Габрово“ ЕАД самостоятелно взе решение за отпускане на определени финансови компенсации на битовите клиенти, засегнати от несигурното топлоподаване. Формално обаче, нарушения на показателите за качеството не бяха установени от КЕВР, което на свой ред поставя въпрос доколко прилагането на тези показатели е ефективно и до каква степен те изпълняват своето предназначение в защита на интересите на крайните потребители“, подчертава Диана Ковачева. 

В заключение омбудсманът е категорична, че евентуалното прекратяване на лицензията на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за дейността „пренос на топлинна енергия“ не трябва да доведе до прекратяване на топлоснабдяването на битовите клиенти в гр. Габрово.

Зареди още

Крими

„Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

Published

on

Традиционната акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ се провежда през септември и октомври. Тя е изпълнена с множество превантивни мероприятия с цел гарантиране сигурността на децата и обезпечаване безопасността на участниците в движението по пътната и уличната мрежа в районите на детските градини и училищата.

Преди началото на новата учебна година са проведени срещи с ръководствата на учебните заведения за осъществяването на пропускателния режим, връзката с полицейските органи при конфликтни ситуации или съмнителни лица край училищата, извършени са охранителни проверки на сградите.

Осъществени са срещи с представители на Регионалното управление на образованието и с ръководели на охранителни фирми за набелязване на конкретни мерки при откриването на учебната година и опазването на обществения ред.

В районите на детските градини и училищата са извършени огледи на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради и пешеходните ограждения.

Преди и по време на тържествата за първия учебен ден в училищните дворове, в районите край тях и на кръстовищата с интензивно движение ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие. 

През този период служители на полицията ще осъществяват засилен контрол в часовите периоди преди началото и след края на учебните занятия. Полицаите ще подпомагат безопасно движение и пресичане на децата и техните придружители.  

По улиците с интензивно движение в училищните райони и извън тях ще следят водачите да спазват стриктно ограниченията на скоростта и предимството на пешеходците на сигнализираните пешеходни пътеки и ще контролират правилното пресичане и от страна на пешеходците.

В началото на учебната година служители от „Пътна полиция”, съгласувано с РУО и училищните ръководства, ще изготвят графици за изнасяне на беседи по пътна безопасност.

В даваните практически препоръки вниманието ще бъде насочено към рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт, като ще бъдат очертани конкретни  безопасни маршрути от дома до училище и обратно.

В рамките на акцията ще бъде проведена и „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“ – 16 до 22 септември, като 20 септември е обявен за „Ден без жертви на пътя“. 

Продължават и полицейските операции за спазване ограничение на скоростта и други нарушения на пътя, насочени към осигуряване безопасността не само на децата, а и на всички участници в движението, като контрол ще се осъществява през цялата учебна година на територията на областта.

Зареди още

Новини

„Неразумно не е смело“ – събитие за безопасността на пътя в Габрово

Published

on

„Неразумно не е смело“ е името на събитието, посветено на автомобилите и безопасното шофиране, което ще се проведе на 16 и 17 септември в Габрово. То се организира от Младежки център – Габрово и ще се разположи пред Спортна зала „Орловец“. Насочено е към любителите на моторите, колите и високите скорости и освен да представи тази страст на публиката, има за цел да ни покаже и тъмната страна на невниманието и прекалената самоувереност на пътя.

Първият ден на събитието е посветен на безопасността. Няколко организации и институции обединяват сили тук, за да ни покажат какви могат да бъдат последиците от сблъсък на пътя и как работят, когато са изправени пред спешен случай. Полицаи, пожарникари, спешна помощ и младежки авариен екип ще спасяват демонстрационно пострадалите в катастрофа между два автомобила, като автомобилите дори трябва да бъдат разрязани, за да могат да бъдат спасени хората в тях.

В шатрата на Превантивно-информационния център ще ни покажат последиците от това да шофираш под въздействието на алкохол и наркотични вещества. Отговорността в този случай не опира само до собственото ни тяло и здраве, а до живота на още много хора, участници в движението. Специални очила ще ни покажат как мозъкът на човек се обърква при употреба на алкохол, който може да доведе забавната и весела вечер до фатален край.

В шатрата на БЧК можем да научим как да действаме, когото станем свидетели на инцидент, а в шатрата на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата са подготвили занимания за най-малките – те ще редят пъзели, ще оцветяват рисунки, ще получат подаръци светлоотразителни лентички и много информация за безопасност на движението.

Велосипедистите също са участници в движението, така че ще отправим предизвикателства и към тях. Освен състезание по умело каране на колело (не забравяйте, че за да участвате, трябва да имате каска), те ще трябва да отговорят и на няколко въпроса, свързани с безопасността им на пътя. Приканваме ги да си припомнят какви знаци трябва да подават с ръка към останалите участници в движението, как трябва да са облечени и екипирани и нещо много важно – как да пресичат на пешеходна пътека, когато са с велосипед.

В събитието ще участва и Технически университет – Габрово, които ще ни покажат един специален автомобил на бъдещето, който има за цел да направи живота ни по-екологичен, чист и тих, когато става дума за коли.

Специални гости на събитието в събота ще са и любители на високите скорости, които се занимават с това професионално. Те ще ни покажат как изглеждат автомобилите им, пригодени за състезания и как са обезопасени пилотите в тях. Високите скорости не са шега и мястото им не е на улиците в града, а на специални трасета със специални автомобили – ще покажем колко сериозна е подготовката за това и колко отговорни трябва да сме към живота със скорост.

Всеки, който е преминал през всички шатри, чул е това, което участниците имат да му кажат за безопасността на движението, участвал е в предизвикателствата им и е получил от тях специален печат, може да пусне талончето си в кутия в шатрата на Младежки център Габрово и да спечели подарък от томболата.

Неделята е отредена за състезание „Гимкхана“. Този тип състезания се провеждат на предварително определено, контролирано и обезопасено трасе, през което водачите трябва да преминат определен вид препятствия, свързани с уменията зад волана. То е от най-нисък клас и не изисква високи скорости – отличава уменията на водачите. Състезанието се провежда с подкрепата на Гимкхана България, организира се от Автомобилен спортен клуб NT Racing и е V кръг от първенството по Гимкхана.

Заповядайте събота и неделя пред спортна зала „Орловец“ от 11 до 17 часа.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица