Свържи се с нас

Новини

Над 500 са проверките, извършени от екоинспекторите на депото

Published

on

През изминалия месец инспекторите по управление на отпадъците към Общинско предприятие “Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово са извършили общо 527 проверки – 513 на територията на oбщина Габрово и 14 на територията на oбщина Трявна.

490 са проверките, извършени по план, а 37 са тези, извършени по подадени сигнали и жалби от страна на граждани и институции. Плановите проверки за целия месец октомври включват контрол от страна на екоинспекторите по управление на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) – извършени са 19 бр., проверки ( в това число и проверки по сигнали), от които са издадени съответно 19 бр. констативни протокола на собственици на ИУМПС, в които е посочен и срок за отстраняването на тези отпадъци. От тях 14 бр. вече са предадени в център за разкомплектоване.

Извършен е и контрол по спазване на разпоредбите за управление на отпадъци от опаковки, както и контрол по изискванията за разделно събиране на биоотпадъци – проверени са общо 16 търговски обекта, от които 7 на територията на Община Трявна. Изготвени са 6 констативни протокола.

Проверени са още 6 юридически лица, които генерират отпадък от своята производствена дейност и е извършен контрол за правилно съхранение и регламентираното му предаване за последващо правилно третиране и са обходени 47 многофамилни жилищни сгради и обекти, в които се извършват текущи ремонтни дейности, като са издадени 4 констативни протокола и предписания за начина на събиране, транспортиране и изхвърляне.

49 са били проверките на местата, където е имало нерегламентирано изхвърляне на отпадъци като стъкло, текстил, авточасти и автомобилни гуми, битови отпадъци, отпадъци от опаковки и едрогабаритни отпадъци.

Извършени са 40 планови обходи на населените места на територията на Община Габрово, 34 проверки за замърсяване около контейнерите; 12 проверки по нерегламентирани сметища; 220 проверки във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването; 2 проверки относно горенето на отпадъци; 2 проверки за замърсяване на въздуха; 1 за замърсяване на пътната мрежа; 2 за замърсяване на обществени места и 23 проверки относно управлението на дейностите с излезли от употреба гуми (проверка на местата за смяна на същите), от които са съставени 4 констативни протокола.

Инспекторите към ОП “Регионално депо за неопасни отпадъци”-Габрово са провели и 19 кампании, свързани с разпространението на информационни материали за правилно третиране на неопасните отпадъци. 3 от тях са проведени на територията на Община Трявна.

Извършените проверки по постъпили сигнали и жалби на граждани и институции за изминалия месец на териториите на двете общини са относно: за излезли от употреба моторни превозни средства са постъпили 2 сигнала, вследствие на които са съставени и 2 констативни протокола; 5 са били проверките относно нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, вследствие на ремонтни дейности, като са издадени 3 бр. констативни протокола; 1 проверка е извършена във връзка с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци; 5 за замърсяване около контейнерите; 3 за нерегламентирани сметища; 4 за сметосъбиране и сметоизвозване, като тук е издаден 1 констативен протокол; 2 за управление на дейностите с излезли от употреба гуми (проверки на местата за смяна на гуми); 4 търговски обекта са били обходени по сигнали, като на всичките са издадени констативни протоколи; 2 проверки с 2 констативни протокола са извършени относно нерегламентирано замърсяване на пътни платна; 4 проверки са извършени в населени места, попадащи на територията на Община Габрово, като от тях е съставен 1 констативен протокол; същият брой проверки и издаден протокол, екоинспекторите са извършили и във връзка със замърсяването на обществени места и последната проверка, която е направена през месец октомври след постъпил сигнал е за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци.

В рамките на осъществения контрол са издадени 46 бр. констативни протокола с предписания и уведомителни писма. За същия период е съставен един акт за установяване на административно нарушение по Закон за управление на отпадъците и един фиш.

През отчетния период са проведени информационни кампании, чрез раздаване на материали за ползите от разделно събиране на отпадъците от домакинствата и последиците от неправилното им управление, ма жителите в кварталите: Младост, Русевци, Трендафил 1, Трендафил 2, Тлъчници, Сирмани, Бичкиня. Към настоящия момент е обхванато 80% от населението на Габрово.

От Общинско предприятие “Регионално депо за неопасни отпадъци”-Габрово подчертават, че дейността по ежедневния обход и контрол, от страна инспекторите по управление на отпадъците на териториите на Община Трявна и Община Габрово, допринася за недопускане на замърсявания или ако има установени такива са предприети съответните действия за почистването им.

На база превантивна дейност и контрол, за изминалия месец, са сключени 61 бр. договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци, които са генерирани от домакинствата на територията на Община Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Използвайте по предназначение контейнера за дървесни отпадъци

Published

on

Община Трявна призовава всички граждани да използват контейнера за дървесни отпадъци в града по предназначение и в него да не бъдат изхвърляни друг вид отпадъци!

Апелът се отправя след като при последното извозване на металния съд в него са забелязани изхвърлени битови отпадъци като смачкани кашони и картони, полиетиленови торбички с пластмасови бутилки и друг вид едрогабаритни отпадъци.

Припомняме, че контейнерът бе доставен в Трявна през месец март тази година след сключено споразумение между Община Трявна и “Кроношпан България” ЕООД – преработвател на дървесина с изградени модерни съоръжения за рециклиране на дървесни отпадъци и услугата се ползва от всички наши граждани напълно безплатно за срок от 3 години.

Големият син съд е разположен до ул. “Белчо Белчев” и е с вместимост 38 куб. м. като основната цел е в него да бъдат изхвърляни само клони, стари и негодни за употреба дървени материали като шкафове, маси и пр., които в последствие се преработват и така отпадъчната дървесина отново се използва за производството на плочи (плоскости) от дървесни частици.

Извозването на дървените отпадъци веднъж седмично до предприятието във Велико Търново е в помощ и на Община Трявна, тъй като до март тази година местната власт извозваше този вид отпадъци до Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово и заплащаше за тяхното транспортиране до там.

Не на последно място, с предоставения метален контейнер се подобрява качеството на екологичната среда в Община Трявна и този вид отпадък успява да се рециклира, затова апелираме да не се злоупотребява с изхвърлянето на друг вид отпадъци в него!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габрово остава в тъмночервената зона

Published

on

Само 7 области в страната, сред които Габрово, остават в тъмночервената зона по показател 14-дневна заболяемост на 100 хил. души население. Другите области са Враца, Монтана, Перник, Русе, Софийска област и София–град. В жълтата зона, със заболяемост до 250 на 100 хил. души население, освен област Кърджали вече е и област Силистра.

Това става ясно от актуалната карта на 14-дневната заболеваемост, изготвена от Националния център по заразни и паразитни болести към 28 ноември т.г. 

В червената зона, където 14-дневната заболяемост е от 250 до 500 на 100 хил. души, към днешна дата се намират областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Спада и заетостта на болничните легла за пациенти с COVID-19. Към 5 декември 2021 г. 38% са свободните легла. 38,6% са свободните легла за консервативно лечение на пациенти с коронавирусната инфекция, а от интензивните легла в страната свободни са 32,3%.

Сто седемдесет и два са новите потвърдени случаи на КОВИД – 19 в област Габрово, а деветнадесет души са загубили битката за живота си с вируса през последните седем дни.

Данните, които обхващат периода от 30 ноември до 5 декември, включително, стават ясни от информация на Регионалната здравна инспекция в Габрово относно разпространението на вирусната инфекция.

През изминалите седем дни общо 37 пациенти са били хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ, а останалите 135 са били на домашно лечение.

По отношение на разпределението по новите 254 заразени с КОВИД – 19 в четирите общини на област Габрово, от информация на РЗИ става ясно още, че най-много са установените в Габрово, общо 100 души. Петдесет и две са положителните проби в Севлиево, по десет са тези в Дряново и Трявна.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Реконструирана е част от пътната мрежа по селата в Тревненско

Published

on

Реконструкцията на част от общинската пътна мрежа в малките населени места на територията на Община Трявна бе извършена от консорциумът ДЗЗД “Зимно поддържане – Трявна”, в състава на който влизат три фирми, отговарящи за превантивното поддържане и съответно доброто експлоатационно състояние на цялостната общинска пътна мрежа в региона.

Така, за последния един месец, служители на консорциума с необходимата специализирана техника и ресурс извършиха поддръжка на различни проблемни участъци от Общинската пътна мрежа, част от които – с. Драгневци, кв. Стояновци, с. Тодореците, с. Недялковци, с. Престой, с. Енчовци и в кв. Късовци, и кв. Ствоевци в кметство Плачковци, които създаваха неудобство на местното население при придвижването им към останалите населени места.

В т. нар. “Дясна махала” на село Драгневци е положен нов линеен отводнител, който ще допринесе за по-лесното и ефективно оттичане на водите при последващи обилни валежи и е прокопана нова отводнителна канавка, извършен е и ремонт с полагане на нова асфалтова настилка върху компрометиран участък от пътя.

Поставени са също нови еластични предпазни огради/мантинела/ в селата Тодореците, Стояновци и по стария път към с. Престой. Общата дължина на поставените предпазни съоръжения е 192 м.

Участъци, с компрометирана асфалтова настилка по пътя към кв. Късовци и селата Стоевци, Енчевци и Престой, са запълнени с топла асфалто-бетонна смес.

Община Трявна и ДЗЗД “Зимно поддържане – Трявна” продължават с планираните превантивни дейности и цялостната поддръжка на общинската пътна мрежа през следващите зимни месеци.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица