Свържи се с нас

Политика

Подаръци от ПП ГЕРБ за малките габровци

Published

on

ПП ГЕРБ изненада с подаръци малките габровци, които посрещат новогодишните празници в болницата, както и децата от Дома за медико-социални грижи в Габрово. Всички те получиха много лакомства, които им занесе лично организационният секретар на ГЕРБ-Габрово Хилда Цвъркалева. В болницата подаръци с пожелание за бързо оздравяване получиха всичките 11 деца в Детско отделение. В Дома за медико-социални грижи лакомствата са изненада за новогодишните празници за всички 43 деца, настанени в институцията.

Новини

Костадин Костадинов и Даниел Петров ще се срещнат с жители на Дряново

Published

on

Председателят на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, заедно с народния представител от Габрово Даниел Петров, ще проведат отворена среща с жителите на Дряново.

Тя ще се състои на 23 април, вторник, от 18.00 часа в конферентната зала на Бутиков хотел ВСК „Кентавър“.

На срещата ще бъде обсъдена актуалната политическа обстановка, предстоящите избори.

Присъстващите ще имат възможността да споделят идеи и да задават въпроси на лидера на „Възраждане“ и габровския депутат.

Зареди още

Новини

Партиите не постигнаха съгласие за секретар на РИК – Габрово

Published

on

Областният управител на Габрово Мария Башева- Венкова проведе консултации с представителите на всички парламентарно представени партии и коалиции в 49-то Народно събрание за състава на Районна избирателна комисия – Габрово (РИК – Габрово).

Съставът на РИК е с общ брой 13 членове, от които един председател, до четирима заместник – председатели и секретар, които не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

За председател на РИК постъпи едно предложение от коалицията „ГЕРБ- СДС“ – Мария Недева. За заместник- председател ПП „ДПС“ предложи Евгени Попов, коалиция “БСП за България“ посочи Юлия Ненова, а ПП „Има такъв народ“ – Даниела Райкова- Николова.

Постигнато бе съгласие за председател и за тримата заместник- председателите. Представителите на парламентарно представените партии се обединиха около предложението РИК да има общо четирима заместник- председатели.

Направени бяха две предложения за секретар на РИК- Габрово- Ива – Мария Маджарова бе предложена от ПП „Възраждане“, а коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България“ посочи за поста Борислав Гьопсалиев.

Политическите сили не стигнаха до консенсус за избор на секретар на РИК – Габрово. Съгласно Изборния кодекс, когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК го определя, въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите.

Зареди още

Новини

Областният управител върна решение на Общински съвет – Дряново

Published

on

Със своя Заповед Областният управител Мария Башева връща за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново Решение № 110 от 28.03.2024 г, като незаконосъобразно. С Решението Общинският съвет одобрява Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на Дряново, допълва и одобрява схема на паркингите в Дряново и дава съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа.

При осъществяване на служебен контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети е установено, че с конкретния административен акт Общински съвет – Дряново е приел режим за разпореждане с общинска собственост, който противоречи на Закона за общинската собственост (ЗОС), създава пречки или ограничения за нейното използване, като не предоставя данни за предварителна оценка на въздействието и информация относно това публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страниците на Община Дряново и на Общинския съвет, каквито са изискванията на Закона за административните актове.

Съгласно ЗОС първостепенните улици са обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение, които задоволяват обществени потребности. Под такъв режим попадат и паркоместата разположени на общински улици, видно от приложените схеми за паркиране.

В същия закон се регламентира и реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с общинска собственост, който се определя не с общи правила, а с Наредба на общинския съвет.

Общински съвет – Дряново е приел такъв нормативен акт, а именно – „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново”. С въвеждането на „Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново”, Общински съвет – Дряново създава особен режим, който не е предвиден в нормативната уредба и дори повтаря част от вече разписаните правила.

В Заповедта на областния управител е посочено още, че общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението, съобразно разпоредбите на закона, без да се създават пречки или ограничения за нейното използване. Такива пречки се създават с въвеждането на специален режим относно допустимите кандидати за наемане на паркоместа в централната градска част, описан в „Общите правила”.

Липсва и информация публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страницата на Община Дряново, съответно на страницата на Общинския съвет. Липсват и данни за предварителна оценка на въздействието и за това предоставена ли е възможност на заинтересованите лица да участват в процеса чрез своите предложения и становища в законоустановения за това срок.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14–дневен срок от получаването на Заповедта на Областния управител.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица