Свържи се с нас

Икономика

Фирмите ще имат повече директно еврофинансиране след 2014 г.

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Повече директна подкрепа за българския бизнес – това е основната цел на новата оперативна програма “Иновации и Конкурентоспособност”, обяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на дискусия “Деветте европътя пред България до 2020 г: Предизвикателства пред бизнеса”, информираха от Аргументи БГ.

Програмата е една от малкото, чийто бюджет беше увеличен с 50 млн. евро спрямо настоящия програмен период. Така безвъзмездната европейска помощ за вторите седем години възлиза на 1.037 млн. евро и ще отиде за технологична модернизация на предприятията, стандартизация и интернационализация на бизнеса, ваучери за иновации, каза министър Стойнев.

Над четири пъти се свиват средствата за финансов инженеринг за сметка на безвъзмездната помощ за малките и средните предприятия. От 350 млн. евро сега те се редуцират на 70-80 млн. евро след 2014 г., каза зам.-министърът на икономиката Юнал Тасим, който отговаря за оперативната програма. Аргументът му е, че инструментът “Джеръми” (чрез който става финансовия инженеринг) е неефективен и неразбираем за българския бизнес. “Само наливаме пари в банковата система, където и без това има свръхликвидност”, каза Тасим. В момента отпускането на средствата през “Джеръми” става с помощта на банковата система.

Другата новост е, че финансовият инженеринг няма да бъде отделна ос на програмата, както е сега, а ще бъде част от двата приоритета, като допълваща мярка, посочи Тасим.

Вторият вариант на програма “Иновации и Конкурентоспособност”, разработен от екипа на Стойнев, няма нищо общо с първия, направен от служебното правителство. “В първите дни видях една концепция, която беше изцяло отхвърлена от българския бизнес, и новата програма е изцяло преработена”, каза икономическият министър. Сега му предстои по-тежката задача програмата да бъде защитена пред Европейската комисия. Тя, заедно с “Човешки ресурси”, “Наука и образование” и “Добро управление” все още не са изпратени в Брюксел за съгласуване, каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

И новият вариант на “Иновации и Конкурентоспособност” обаче не решава основния проблем на бизнеса – осигуряването на мостово финансиране за фирмите, стана ясно по време на дискусията. В момента около една пета от компаниите се отказаха от реализацията на проектите, защото не могат да осигурят съфинансирането по тях. “Мостовото финансиране не може да се случи с европейски средства и инструментът “Джеръми” не може да играе тази роля, защото това е недопустима помощ”, обясни Ели Милушева, новият ръководител на оперативна програма “Конкурентоспособност”.

По схемата за предприемачество ще се финансира технологичното обновление на фирмите, като за това към момента са предвидени 458 млн. евро при 450 млн. евро през този програмен период. По схемите за интернационализация се предвижда не само участие в международни панаири и изложения, но и подпомагане на експорта, каза министър Стойнев.

Бизнесът поиска да има ваучери за участие в чуждите панаири, вместо сега действащия модел, по който Агенцията за малки и средни предприятия да организира и определя в кои изложения и кои браншове ще участват фирмите. Бизнесът поиска още и помощ при експортното застраховане.

Към момента по програмата са предвидени само ваучери за иновации. Идеята е бизнесът да си поръчва разработката или закупуването на иновативен продукт срещу определена сума.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица