Свържи се с нас

Новини

Качественото образование – основен приоритет за икономическо и социално развитие

Published

on

Като представител на учителското съсловие как бихте коментирали развитието на средното образование в България?
– За реформата в образованието ни напоследък се говори много, но за да е успешна една реформа, трябва да има цялостна визия каква е целта, какъв е пътят и в крайна сметка – какъв ще бъде резултатът. Радващо е, че образованието все повече се осъзнава като приоритет и все повече се възприема идеята, че именно то е двигателят и основата на цялостното ни икономическо и социално развитие.

За съжаление обаче, създава се усещането, че липсва цялостна визия и всичко, което се прави, е „на парче“. За мен най-големият проблем е, че качеството на нашето образование спада главоломно. За това си има и причини – на първо място това са делегираните бюджети и тази порочна практика „парите следват ученика“, която дава усещането за недосегаемост в учениците.

Притеснително за мен е, че образованието ни не отговаря на съвременните изисквания на обществото и често е силно закостеняло и архаично, което рефлектира върху мотивацията и заинтересоваността на учениците. Не е достатъчно силна връзката образование-бизнес и именно това трябва да бъде един от основните приоритети занапред. В учебните програми в момента има недомислици, като мога да отчета като сериозен проблем липсата на приемственост и свързаност между отделните предмети, а също и в отделните години по предмет, затова и в нашата платформа е предвидена пълната им ревизия, за да стане учебното съдържание в програмите адекватно на времето си.

В програмата на БСП темата за образованието е сериозно засегната, кои според Вас са трите най-важни точки от нея, които трябва да променят към по-добро образователната система?
– Нашата програма е добре премислена и балансирана, като основният акцент в крайна сметка е повишаване на качеството на образованието. Основният ни приоритет в сектор „Образование“ е на изхода от образователната система да имаме добре подготвени, грамотни, социално ангажирани хора, които успешно да направят избор, продължавайки образованието си, и впоследствие да се реализират на пазара на труда. Смятаме, че от огромна важност е промяна в модела на финансиране, който към момента дава превес на големите училища и тези в областните центрове, но поставя в неизгодно положение училищата от по-малките общини и населените места, където най-силно се проявява демографският срив.

Предлагаме също и устойчив ръст на разходите за образование и повишаване на трудовите възнаграждения. Във висшето образование предлагаме подобряване на модела на финансиране на висшите училища, съобразено с обществените потребности от специалисти, а също и увеличаване на финансирането на университетите, които се утвърждават като научни и изследователски центрове.

Може би това, което ще има най-позитивен и дълготраен ефект върху развитието както на образованието, така и на бизнеса, е, че в нашата програма присъства изготвянето на национална карта „Образование-икономика“, която има за цел да планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование, така че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони, което, особено за изоставащите региони на страната ни, е от особена важност. Предвиждаме също и утвърждаване на държавна поръчка в университетите, основана на планиране на нуждите от работна сила с определени квалификации и специалности, а държавата да поема таксите за обучение на студентите по приоритетните специалности в рамките на държавната поръчка.

Какви са перспективите пред образованието в Габровска област?
– Абсолютно ясно е, че демографската криза в страната оказва силно влияние върху образованието, а област Габрово, като една от областите с най-влошени показатели, е силно засегната. Нашата област има най-висока средна възраст на населението – 48,6 години, като, за съжаление, отвъд цифрите и статистическите показатели, се оформят големите проблеми, идващи от тази влошена демографска картина – все по-малко като брой ще бъдат хората, които могат да се реализират на пазара на труда, все по-малко ще бъдат тези, върху които ще се стовари икономическата тежест, респективно – все по-малко са децата. При тези условия много училища и детски градини са принудени да се борят за своето оцеляване. Както по-горе споменах, сегашният модел на финансиране на образователните институции притиска малките училища и тези от по-малките общини, което неминуемо води до факта, че в един или друг момент, заради липсата на деца, те са изправени пред вероятността да бъдат закрити. Именно това е и причината да настояваме за промяна на този модел.

Габровска област е един от индустриалните центрове на страната и категорично трябва да се акцентира върху професионалното образование. Със сигурност нашите усилия трябва да бъдат насочени към ранна професионална ориентация на учениците, финансови стимули за бизнеса за прием на ученици за стаж в реална работна среда, изграждане на кариерен план на учениците от професионалните училища и осъществяване на контакта между бизнеса и бъдещите кадри. Постигането на качествено обучение в реални условия и изграждането на подготвени висококвалифицирани кадри ще има благоприятно отражение както върху образователната сфера, така и върху бизнеса.

Г-жо Симеонова, очертайте няколко проблема в Дряново и какъв би бил Вашият подход за решаването им?
– Дряновска община е най-малката в областта, а градът ни, подобно на всички малки градове в България, неминуемо се сблъсква с проблеми като обезлюдяване, застаряване на населението, липса на добре платени работни места, по-малко инвеститори и т.н. Това е реалността, за съжаление, и това са проблеми, върху които без целенасочена държавна политика за решаването им трудно можем да се справим. През последните две години голяма част от ресурсите ни като община бяха насочени към подобряване на средата и инфраструктурата както в града, така и в селата, но все още стоят проблеми като липса на водопровод към някои от селата, лошото състояние на републиканските пътища и др. От особена важност за нас, а също и за цялата област, е рехабилитацията на пътя Дряново-Трявна, което ще направи достъпа до двете общини много по-лесен и удобен. Смятам, че Дряново също има потенциала да се утвърди като туристически център, тъй като и в нашия край има множество забележителности, а това след себе си ще доведе до цялостно подобрение на ситуацията в нашата община.

*Публикуваният материал е предоставен от пресцентъра на БСП, във връзка с парламентарни избори 2021, съгласно сключен договор за рекламно – информационно обслужване. БСП е под номер 4 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.*

Новини

България отбелязва 113 години Независимост!

Published

on

Навършват се 113 години от обявяване Независимостта на България. На 22 септември, през 1908 г. в църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново княз Фердинанд обявява България за Царство, приема титлата Цар на българите и скъсва васалната връзка с Османската империя.

Независимостта е обявена при управлението на правителството на Александър Малинов против волята на великите сили, наложена с Берлинския договор.

Според него териториите на Северна България са включени в така нареченото Княжество България, което остава зависимо от султана, дори и след Съединението с Южна България през 1885 г.

Берлинският договор от 1878 г. определя Княжество България като васално на Османската империя, което затормозява стопанското развитие на страната и ограничава възможностите ѝ в международните отношения. Мирните споразумения задължават българското княжество да се съобразява с режима на капитулациите, наложени от Великите сили на Османската империя, който налага преференциален внос на европейските промишлени стоки и обрича развитието на българското вътрешно производство. Затова след постигането на Съединението на Източна Румелия с Княжество България усилията на българския политически елит се насочват към обявяване на независимост.

Благоприятни условия за това настъпват през септември 1908 г. Тогава вниманието на Великите сили е насочено към френско-германския спор за Мароко, а Австро-Унгария се готви да анексира Босна и Херцеговина. В същото време в Истанбул младотурците извършват преврат, а по жп-линията Одрин-Белово избухва стачка. Правителството на Александър Малинов използва момента, конфискува жп-линията и на 22 септември 1908 в църквата “Св. Четиридесет мъченици” в Търново със специален манифест е провъзгласена независимост на България, а княз Фердинанд I приема титлата цар на българите. Учредява се възпоменателен медал по този повод. На следващия ден Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина.

На заплахите с война от страна на Османската империя, България отговаря с военна мобилизация и същевременно декларира готовност за мирно уреждане. Тъй като Берлинският договор е двойно нарушен (от София и от Виена), а Великите сили не са готови за мащабна война, усилията се насочват към дипломатическо признаване на българската независимост.

*Използваното фоново изображение е на: timetravel.bg.

Зареди още

Новини

Възможно е изграждането на пречиствателна станция за питайна вода в Трявна

Published

on

Това стана ясно, днес, на проведена работна среща между кметът на Община Трявна Силвия Кръстева, обединение “АКВА ПУЛ” ДЗЗД и инж. Владимир Василев – управител на “ВиК” ООД – Габрово.

Фирмата, сключила договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство състав пое ангажимент да изиска от МРРБ изготвеният проект за хидровъзел “Нейковци”, който включва изграждането на нова пречиствателна станция за питейна вода и завършването на язовир “Нейковци”.

“Изграждането на пречиствателна станция за питейна вода е сред водещите приоритети на Община Трявна и ние очакваме съдействие за отпускане на финансови средства по проекта, който вече е изготвен” подчерта Силвия Кръстева.

Кметът на града запозна детайлно присъстващите с планираното издаване на цифрова карта с цялата водопреносна мрежа на територията на общината; кандидатстването за отпускане на финансови средства, с които ще бъде поставен нов водопровод в землището на село Черновръх, местността Варницата и Данова поляна, както и изграждането на колектор на ул. “Украйна”, който ще се свързва с Пречиствателната станция за отпадъчни води в Трявна.

“АКВА ПУЛ” ДЗЗД изпълнява обществена поръчка и ще изготви Регионални прединвестиционни проучвания, които ще посочат всички проблеми на територията на “ВиК” ООД, Габрово.

За всички констатирани несъответствия ще бъдат разгледани съответните мерки за отстраняването им, след което ще бъдат предложени за финансиране с европейски средства или ще се търсят други възможности за отпускане на такива.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Областният награди отличени от здравния министър медици

Published

on

Областният управител на Габрово Борислав Бончев награди отличени от здравния министър медици за постигнати резултати в имунизационната кампания.

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров удостои с грамоти за изключителна ангажираност и постигнати резултати по отношение на имунизационната кампания на Република България срещу КОВИД-19 медици от област Габрово.

Днес областният управител Борислав Бончев връчи на д-р Нели Ноева, директор на ДКЦ 1 – Габрово, грамотата от Министъра за екипа на имунизационните кабинети към Центъра с благодарност за проявената от тях съпричастност, старание и постигнати резултати към кампанията.

„За проявена висока активност, професионален ангажимент и постигнати резултати при реализацията на имунизационната кампания на Република България за ваксинация срещу КОВИД-19“ беше отличен и общопрактикуващият лекар д-р Нено Ненов, който беше възпрепятстван и не можа лично да получи своята грамота, но тя ще му бъде предадена, подчерта директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Николай Пенчоков.

Той заедно със своя заместник д-р Ирина Моровякова присъства на срещата с областния управител, по време на която подчерта голямата заслуга на всички центрове в областта, където се извършва имунизация.

„Те дадоха старта и без тази подкрепа резултатите нямаше да са такива към днешна дата. Само в ДКЦ – I от 1 януари до днес са поставени близо 9000 ваксини, а д-р Ненов е поставил 1534 дози. В цялата област колегите работят със сърце и отдаденост – каза още д-р Пенчоков. “

Това е една благодарност, доказателство, че работата им се вижда и оценява, категоричен бе областният управител.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица