Свържи се с нас

Новини

Невена Минева: Ще продължа да работя за утвърждаване на образованието като предпоставка за силно икономическо развитие

Published

on

Г-жо Минева, преди 4 години Вие за първи път влязохте в политиката в качеството си на областен управител. Сега се кандидатирате за народен представител. Смятате ли, че като народен представител може да бъдете по-полезна за жителите на областта?

Моят житейски и професионален път, още преди да се ангажирам с обществено политическа работа беше свързан както с Габрово, така и със Севлиево. Завърших Национална Априловска гимназия – Габрово с профил „Философия, социология, право”, след което продължих висшето си образование във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” специалност право. След дипломирането ми се завърнах в Габрово, където започнах професионалната си реализация като адвокат на свободна практика към Габровска адвокатска колегия. В период от година и половина оказвах правна помощ в различни клонове на правото. Желанието ми беше да се занимавам професионално с наказателно право и поради тази причина се явих на конкурс за дознател и през 2004год. бях първата жена назначена на тази длъжност с месторабота в гр.Севлиево, където работих и живях в продължение на 15 години. Видях от близо бита на хората, особено в малките населени места. Няма село, в което не съм била. Видях проблемите им, онова, което ги вълнува, радостите им. Професия, която разви в мен особено чувство за справедливост. Така още преди встъпването ми в длъжност областен управител познавах добре нуждите и проблемите в Габрово и Севлиево. През изминалите четири години имах възможност да се срещна и запозная с още повече хора не само от нашия регион, но и от страната и чужбина. И нито за миг не съм спирала да говоря в какво прекрасно място живеем – в сърцето на Балкана, в сърцето на България. Винаги в действията си съм била водена от желанието да помогна, да разреша всеки казус и да не остане нечут глас. Смятам, че не съм губила връзката с хората, напротив през последните 4 години тя стана още по-здрава и силна, това ще ме и води в бъдещата ми работата като народен представител.

Преди четири години при встъпването Ви като областен управител казахте, че приоритет в работата Ви ще бъдат приоритетите на жителите на региона. През този период наложи ли се пренареждане на приоритетите и кои от тях станаха Ваша кауза.

Благодаря за това, че помните първите ми думи! Бих била щастлива, ако хората са усетили, че през годините те се превърнаха в мое убеждение, стил на работа и кауза.

Безспорно един от основните приоритети в работата на областния управител стана разкриването на потенциала на региона ни пред инвеститори, партньорски организации, институции – и това се случи в няколко направления като образование, инфраструктура, бизнес, култура.

Няма да скрия, че образованието е приоритет, който приемам като лична кауза и вярвам, че работата ми в това направление даде резултат. Провокирани отново от особеностите на нашия регион, от това, което бизнесът предлага като прекрасни условия за реализация и онова, от което има нужда той, решихме да насочим усилията си към кариерното ориентиране на децата и учениците. И така в продължение на две години в партньорство с РУО – Габрово, общините и бизнеса организирахме инициативата „Дойдох!Видях!Избрах!“. Важното бе да провокираме любопитството у децата и учениците към палитрата от професии – важни за нашия регион и вярвам успяхме – така например в Севлиево обхванахме на 100 процента учениците от малките населени места, а вие знаете, че те не са малко. За едни това беше като празник, за други провокация към тях самите, задавайки си въпроса какво искам да работя, а трети получиха шанса да стажуват в летните месеци.

Не спряхме до тук. Съвместно с РУО Габрово разработихме „Програма за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на деца и ученици.“ Представихме я на министъра на образованието Красимир Вълчев. Последваха и законодателни промени в Наредбата за приобщаващото образование, с които беше дадена възможност децата, чрез заниманията по интереси, да посещават фирми и институции, които да предопределят бъдещото им професионално развитие.

Усилия насочихме и към възможностите за професионално развитие и реализация и на възрастните. Проведохме много инициативи, свързани с учене през целия живот, професионално образование и преквалификации, включително и национално събитие – Национални дни на ученето през целия живот, по време на които бяхме отличени за постигнатите резултати в областта на обучението на възрастни.

Вярвам, че превръщането на образованието в приоритет както на национално, така и на местно ниво дава своите добри резултати и в икономическо отношение. Бих искала да припомня, че през този мандат заплатите на учителите бяха увеличени и те започнаха да получават достойни възнаграждения.

Нови възможности за икономическо развитие и за по-добри условия за живот постигаме и благодарение на реализираните инфраструктурни дейности на територията на областта ни.

Водоснабдяването на населените места в община Севлиево като част от инфраструктурата на областта е в центъра на вниманието на държавната политика.

Досега със средства от държавата е извършена подмяна на половината довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките, увеличен е и капацитета на помпените станции в град Севлиево. Знаете, че с подкрепата на държавата селата в ляво на пътя Габрово-Севлиево вече се водоснабдяват от габровския язовир и не черпят вода от севлиевския водопровод, което също е стъпка към подобряване на водоснабдяването на територията на община Севлиево. В края на миналата година бяха осигурени допълнителни средства, с които започна подмяната на етернитовия водопровод от Стоките към село Буря, много важна част от проекта, която ще подобри водоснабдяването в севлиевските села.

Всичко това, което предстои като реализация ще ни доближи до желания резултат. Финансиране осигурено има, работата не спира, така че аз съм оптимист.

Що се отнася до населените места от община Габрово – вече са осигурени средства и стартирахме процедури за водоснабдяване от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габров на група села, разположени вдясно на пътя Габрово-Севлиево – селата под витата стена.

Споменавайки пътя Габрово-Севлиево бих искала да припомня, че той беше изцяло ремонтиран през мандата на това Правителство. Когато говорим за Севлиево, вече сте забелязали, че започна реконструкцията и на трасето Богатово-Севлиево.

Бих искала да припомня, че се извършва рехабилитация и реконструкция и на улици в град Севлиево, включително и тротоарните настилки към тях. Имам предвид улиците Цар Симеон, Росица, Стара планина и други.

В края на миналата година държавата осигури още средства за ремонт на други улици в град Севлиево / Гочо Москов, Иван Преснаков, Мара Гидик, Никола Дабев и др./ и за изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих в Севлиево.

Обекти, по които предстои да се работи това са пътищата Кормянско-Малки Вършец-Крамолин, Кръвеник-Стоките-Батошево, и укрепване на няколко свлачища, сред които тези в района на селата Малки Вършец, Селище и в местността Функата.

През изминалата година беше въведено в експлоатация и цялото трасе на обходния път на гр. Габрово, част от проекта за изграждане на тунел под връх Шипка. Вече има стартирани процедури и за самия тунел и предстои през този месец да бъде избран изпълнител и за неговата реализация.

Започна ремонт и на пътя Вонеща вода – Белица – Трявна – отдавна коментиран и дълго очакван.

Говорейки за условия за живот на нашите съграждани, трябва да отбележим и обновените жилищни сгради по Националната програма, по която бяха санирани 50 многофамилни жилищни сгради в цялата област.

Казах по-рано, че мой приоритет стана разкриването и представянето потенциала на нашата област. Смятам, че изградихме добри партньорства с бизнеса от региона и аз изключително им благодаря за това. Поставяйки ги в центъра, насочихме усилията си към предоставяне на нови възможности за тях – организирахме българо – белгийски бизнес форум, представихме бизнес потенциала на региона включително и други страни. Вярвам, че в мое лице представителите на бизнеса са намерили партньор.

Какви са очакванията Ви за Вашия принос при влизането ви в Народното събрание? Какви лични ангажименти бихте поели към избирателите?

13 години като дознател е достатъчно дълъг период, за да изградиш чувствителност към проблемите на хората, чувство за справедливост и да се научиш да полагаш усилия за решаването им. Заеманата позиция като областен управител ме научи на самостоятелност, да поемам и нося отговорност. Вярвам, че този натрупан опит ще бъде полезен и в дейността ми като народен представител.

Винаги съм считала, че държавата не е абстрактно понятие, държавата сме всички ние, нейните граждани. Всички искаме да живеем добре и трябва да опитваме и в лично качество да допринесем за благосъстоянието на общността, от която сме част.

Това, което аз мога да направя е да дам своя личен пример като гражданин, като областен управител, като народен представител. Да предприема всички необходими мерки, заедно с отговорните институции да работим за разрешаването на всеки конкретен казус. Ще продължа да работя отдадено, с постоянство и старание в името на това всички ние да имаме по-добър и качествен начин на живот.

Социологическите проучвания показват висока степен на недоверие на гражданите към институциите и най-вече към парламента. С личният си пример ще работя това да се преодолее, защото демокрацията се крепи на волята на гражданите, намерила израз през институциите.

Може да се каже, че Вие сте млад политик. За първи път преди 4 години влязохте в политиката. През какви изпитания преминахте? Какви уроци научихте?

В чисто човешки план ще кажа, че пандемията се превърна в най-голямото предизвикателство, през което преминаваме заедно. Сред цялата тази криза видяхме безпрецедентни актове на милосърдие, загриженост и състрадателност. Пандемията ни напомни колко ценни сме един за друг, припомни ни как да се грижим един за друг и колко важно е да бъдем заедно. Учим уроците по трудния начин, но ставаме по-силни, защото видяхме, че заедно можем повече.

*Публикуваният материал е предоставен от пресцентъра на ПП ГЕРБ, във връзка с парламентарни избори 2021, съгласно сключен договор за рекламно – информационно обслужване. ПП ГЕРБ е с номер 28 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.*

Култура

Започнаха ремонтните работи в РЕМО „Етър“ (снимки)

Published

on

Мащабни строителни ремонти по обновяване на инфраструктурата се извършват в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“, информира Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово.

Знаковата къща „Кръстник Колчов хан“ се преустройства в многофункционална музейна сграда с изложбени зали и пространства за работа с публики. Там ще се осигури достъп за хора с увреждания и ще бъде изградена липсващата вътрешна връзка между етажите.

Договорът се изпълнява от консорциум „ЕКСА Строй“, който работи и по реставрацията на десет съоръжения, задвижвани с вода. Между левия бряг на река Янтра и ул. „Генерал Дерожински“ обединението „Градска среда на Габрово 2016-II“ изгражда паркинги. Предвидени са настилки за пешеходен достъп, парково и улично осветление, отводняване на терена.

Сключен е договор с „Родис – Р“ ЕООД за ремонт на някогашното училище в квартал „Етъра“. Ще бъдат създадени фондохранилища и модерна лаборатория за реставрация на предмети от дърво, метал, глина и хартия. Предвидено е облагородяване на околното пространство и обособяване на паркоместа. Същата фирма ще обнови и неизползваните с години пещи за керамика в грънчарското ателие.

До дни ще бъде открита строителната площадка за цялостен ремонт на хотел „Странноприемница“ в началото на комплекса. На първия етаж ще се помещава администрацията, ще има конферентен център, хотелска част и ресторант-механа. Изпълнител на дейностите по модернизиране на базата е фирма „Кота-2001“ ООД.

В ход е процедура за избор на изпълнители за изграждане на архитектурно-художествено осветление, ремонт на експозиционните площи, преустройство на оранжерията за цветя, както и за изработката на макет, информационни табели и аудио-визуална система.

Детският обучителен център към РЕМО „Етър“ ще се изгради наново. Ще има разглобяема сцена на открито, мобилни шатри за базари, ще бъде закупен микробус и две електрически колички за гостите с увреждания.

Дейностите се реализират по проект на Община Габрово „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общата му стойност е 9 779 150.00 лева – средства от Европейския фонд за регионално развитие, национално съфинансиране и кредитен ресурс от финансов инструмент.

Срокът за изпълнение е до средата на следващата година, но музеят ще продължава да посреща туристи.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Треньорът и капитанът на „Янтра“ коментираха първата победа (видео)

Published

on

Мненията на старши треньора Сашо Ангелов, капитана Петър Казаков и Тони Иванов след първата победа на отбора за сезона.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Чакането свърши: Янтра записа първа победа (видео)

Published

on

Отборът на „Янтра“ постигна така чаканата първа победа за сезона. В двубой от 10-я кръг на първенството габровският отбор надигра на стадион „Ангел Кънчев“ в Трявна състава на Нефтохимик и се изкачи с две позиции по-нагоре в класирането.

Макар и без контузения Християн Кожухаров и наказаните Даниел Гаджев и Ивайло Иванов, „Янтра“ доминираше изцяло в мача и напълно заслужено спечели трите точки в дебюта пред габровска публика на старши треньора Сашо Ангелов.

Отборът ни стигна до победата с два гола от дузпи, реализирани от капитана Петър Казаков. И двата 11-метрови наказателни удара бяха изработени от изигралия много добър мач Тони Иванов. В 27-та минута реферът Ивайло Ненков посочи бялата точка за нарушение на Делян Иванов срещу крилото на Янтра. При ситуацията играчът на Нефтохимик се получи сериозно комоцио и беше откаран с линейка в местната болница.

Втората дузпа беше отсъдена за игра с ръка в наказателното поле на Даниел Андреев след центриране на Иванов. И при двете изпълнения на наказателните удари Казаков беше безпощаден и не остави шансове на вратаря Марин Орлинов.

Габровският тим имаше пълно превъзходство през първото полувреме и можеше да се оттегли с още по-голям аванс на почивката. Добри положения пропуснаха Преслав Петров и Георги Върбанов, удари от дистанция отправиха Казаков и Георги Недков. Девет минути след почивката гостите бяха близо до това да върнат един гол.

Жеан Пиер Да Силва центрира от пряк свободен удар и Петьо Иванов засече, но топката се отби в страничната греда на габровската врата. „Янтра“ продължи да доминира и през втората част, но постепенно намали оборотите. В 69-та минута Орлинов се оказа последно препятствие пред гола след поредния пробив отдясно на Тони Иванов.

В края на срещата стражът на Нефтохимик изби и удар от воле на Иван Петков. С актив от 6 точки Янтра вече е на 18-та позиция и изпревари съперника си от Бургас. В 11-я кръг отборът ни ще гостува на „Струмска слава“ в Радомир. Мачът е следващата неделя от 17 часа.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица