Свържи се с нас

Новини

Будно Габрово: Куп нарушения на властта, заради покупка на поредния скъп електромобил

Published

on

„Историята е сбор от нещата, които биха могли да бъдат избегнати.“ — Конрад Аденауер

За съжаление, съвремието ни все по-често ни напомня крилатата фраза на първия канцлер на ФР Германия. И за съжаление това се отнася и за Габрово.

Веднага след изборите властта побърза да вдигне ставките на местни данъци. Опита се да го направи тихомълком като обявлението за това беше поместено в непопулярен раздел на сайта на Общината. Будни граждани, обаче, го забелязаха и властите бяха принудени да дадат обяснения. За съжаление, за голяма част от населението те бяха неудовлетворителни. Но никой не може да отрече, че в Габрово има натрупани проблеми, ангажимент на Общината. Друг е въпросът защо се е случило това – дали заради неправилно определяне на приоритетите за общината, дали заради неглижирането на съществуващи и отлагани във времето проблеми, дали заради липсата на кадрови потенциал или причините са някакви други. В крайна сметка гръмко бе обявено, че това се прави в името на гражданите и техните нараснали нужди. На общественото обсъждане на Бюджет 2020 отново стана ясно, че неотложните проблеми на гражданите са толкова много, че нито този бюджет, нито следващите няколко са в състояние да решат всичките. Дори много от гражданите, участвали в обсъждането като търсещи спешни решения от Общината, вече са получили евфемистични откази.

На фона на това ниво на разрешаване проблемите на гражданите, предложението за закупуване на поредния скъпоструващ автомобил за нуждите на администрацията изглежда едновременно и арогантно, и необмислено. В същото време, устно изразеното от кмета становище за стремеж към екологичност и икономичност крещящо контрастират с управленските решения по отношение градския ни транспорт и неминуемо, създават усещане за двоен стандарт и нечестен подход. Още повече, че това се случва след куп нарушения на администрацията.

Проектът за решение не е внесен своевременно за разглеждане от Общински съвет. Съгласно чл. 73, ал. 1 от правилника за дейността на общинския съвет, същият следва да бъде внесен на хартиен носител и по електронен път не по късно от 17:00 часа на тринадесетия ден преди обявената дата на заседание на Общински съвет. В случая, проектът за решение беше предоставен на общинските съветници на хартиен носител минути преди започване на заседанието. Поради тази причина той не е разглеждан и от постоянните комисии. Чл. 45, ал. 5 от правилника допуска включване на неотложни въпроси в дневния ред, но кандидатстването за закупуването на автомобил не може да бъде определено като неотложен за решаване такъв. Поканата от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ за набиране на заявки за електрически автомобили е публикувана на 17.02.2020 г., поради което кмета на Община Габрово е имал достатъчно време, ако не за спазване на срока по чл. 73, ал. 1 от правилника, то поне за доста по ранно внасяне на проекта за решение в деловодството на общински съвет, с цел своевременното му изпращане на общинските съветници. Освен това, такива покани от НДЕФ се отправят доста често през годината, /предишната такава е от септември 2019 г./, което не налага спешно вземане на решение за придобиване на автомобил .

Внесеният от кмета на общината проект за решение не съдържа мотиви. Съгласно чл. 72, ал. 4 от правилника за дейността на общинския съвет, всеки проект за решение трябва да е мотивиран., т.е. в него трябва да бъдат посочени съображенията на вносителя, поради които иска приемането на този акт. В конкретния случай, би следвало да бъде изложено за какви нужди е необходим автомобил на Община Габрово, защо точно електрически и какво налага толкова спешното му придобиване, тъй като такава покупка не е предвидена в инвестиционната програма за 2020 г. В самия документ са определени необходимите парични средства, но не е посочено по какъв начин ще бъде осигурена частта от цената, която общината трябва да заплати, дали това ще бъдат налични средства или ще се наложи поемане на дълг. Устните обяснения на кмета по въпроса не санират този порок, тъй като те не стават част от решението и не пораждат задължение за изпълнение.

Поредният опит на местната администрация да прокара решение, без много шум доказва, че тя самата има усещане, че то се разминава с обществения дневен ред и цели. Решението е прието с гласовете на ГЕРБ, подкрепени от представител на ВМРО. Очакваме реакцията на Областния управител по коментираното по-горе решение. Очакваме Община Габрово и Общински съвет Габрово да уважава и спазва приетите наредби, така като изискваме същото от габровци.

Групата общински съветници от „Будно Габрово“, в унисон с наредбата, гласува против влизането на това предложение в дневния ред и след това против приемането му . Групата общински съветници от „Будно Габрово“ оставя на всеки гражданин сам да прецени дали тези действия и решения на управляващите са достойни, отговорни и в унисон с нуждите и приоритетите на Габровци.

Позиция на „Будно Габрово“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Любопитно

Първи сняг над Габрово!

Published

on

Първи сняг през настоящия зимен сезон заваля днес, 28 ноември, над Габрово. Снеговалежът започна през нощта.

Първоначално заваля слаб дъжд, който премина в сняг, напомняйки ни, че навън е зима. Прехвърчащите снежинки посрещнаха отиващите рано на работа тази сутрин.

Няма образувана снежна покривка, но по някои паркирани автомобили, дървета и храсти снегът се задържа.

Пътищата в региона са мокри. Слабият снеговалеж продължава и към настоящия момент.

Според метеорологичната прогноза очакванията са снеговалежът да продължи през днешния ден и вероятно ще образува тънка покривка.

Проходът Шипка е проходим при зимни условия. Натрупалата снежна покривка е около 2 см. Пътната настилка се почиства и обработва.

Любопитен факт е, че през миналите 2 години първият сняг над Габрово заваля на 30 ноември, а през настоящата 2022 г подрани с 2 дни.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Започна обновяването на Дома на културата „Емануил Манолов“ в Габрово

Published

on

Започна обновяването на Дома на културата „Емануил Манолов“ в Габрово. На 25 ноември 2022 г. се състоя информационно събитие за представяне на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На начално пресконференция, състояла се в Ритуалната зала на Община Габрово, бяха представени целите, видовете дейности, тяхното изпълнение и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Пред местната обществености, журналисти и заинтересовани лица кметът на Габрово Таня Христова говори за целите на проекта, подчертавайки, че сградата е символ на града не само като архитектура – тя носи спомена за неговото духовно развитие вече шест десетилетия и изборът да бъде един от обектите, включени в „развитието на културната инфраструктура“, е подкрепен от състоялите се обществени дискусии.

Основният ремонт и модернизацията на сградата ще разкрият нови възможности за подобряване на условията за дейности в Дома и достъпа до културен живот. Обновлението, съчетано с добър културен мениджмънт, ще бъде и предпоставка за генериране на допълнителни собствени приходи и финансова устойчивост.

Кметът благодари на екипа на проекта и участниците в информационното събитие. По думите ѝ емблематичната сграда, дело на арх. Карл Кандулков, заслужава особеното внимание и критичния поглед на габровци. Таня Христова подчерта, че проектът се осъществява благодарение на европейската солидарност.

Общата му стойност е 6 503 207.96 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 3 716 877.02 лв. Ползва се кредитен ресурс от финансов инструмент в размер на 2 249 908.90 лв. и собствено финансиране – 536 422.04 лв. Разходите включват строителни работи, закупуване на оборудване и обзавеждане, авторски и строителен надзор, административно управление.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „АВ Билд“ ЕООД, а срокът за тяхната реализация е 26 месеца – от 30 септември 2021 г. до 30 ноември 2023 г.

Ръководителят на проекта Десислава Колева направи представяне на видовете дейности, очакваните резултати и очакваните ползи.

Съгласно изискванията за пожарна безопасност и европейските норми за комфорт и удобство в зрителна зала се променя разстоянието между местата и съответно бройката. От 750 досега, те ще бъдат намалени до 567.

Променя се начинът на движение на въздуха за по-ефективно затопляне и вентилиране на залата, и сценичната част. Ще бъдат подменени съоръженията в котелното помещение за комбинирано отопление на нафта и газ.

В санитарните помещения ще бъде извършена рехабилитация на ВиК инсталациите и всички санитарни възли. Ще се изградят тоалетни за посетители в сутерена и ще бъдат възстановени 7 санитарни помещения в партера.

Електрически инсталации ще бъдат подменени, както и осветителната, заземителната, мълниезащитна и пожароизвестителната системи.

По отношение на енергийната ефективност на Дома на културата стана ясно, че ще бъде извършена подмяна на старата дограма, ще бъде положена вътрешна топлоизолация и ще бъдат ремонтирани покривът и фасадите.

Околни пространства до емблематичната сграда ще бъдат реконструирани, както и прилежащите пространства, предвиден е и ремонт на плочника и терасите.

Достъпността в сградата ще бъде подобрен. Предвидено е изграждане на рампа пред главния вход на сградата. Освен това ще бъде монтирана платформа за достъп до основните нива.

Ръководителят на проекта поясни още, че обществена поръчка не е проведена единствено за доставката на оборудването и обзавеждането. Тя ще включва: ново оборудване на гримьорните в западното крило; доставка на тапицирани столове за залата, балкона и лоджиите, обновяване на декорите; професионална озвучителна и осветителна система; мултимедия; озвучаване за репетиционни зали и фоайе; система от камери за запис и стрийминг; усилватели; микрофони; прожектори и др.

Ще се обнови и технологичното оборудване: осветление; горна и долна сценична механизация; техническо обслужване и планов ремонт; сценични съоръжения; сценично облекло от плат с машинна противопожарна обработка.

За сложността и значимостта на обекта кратък коментар направи Александър Василев, управител на фирмата изпълнител „АВ Билд“ ЕООД. „Проектът е изключително интересен, сложен и много важен както за габровци, така е за дружеството. Към момента строителните дейности вървят по график. Работим предимно в административната част, която е доста голяма. Две трети от дограмите са подменени. Покривът е развален и направен до фаза хидроизолация. Покривната ламарина се монтира. Изцяло се подменят инсталациите – електро, ВиК, отоплителна, вентилационна. Отоплението ще бъде чрез газови котли, което трябва да доведе до икономия на средства в бъдеще. Обърнато е изключително внимание на енергийната ефективност. Дограмата се подменя с алуминиева – термомост, троен стъклопакет. Топлоизолират се външните стени. Настилките в основните и представителните части се подменят, както и в офис сградата. Ще бъде направен цялостен ремонт на фасадата, който ще започне през пролетта. Обектът ще може да бъде реализиран с голямото съдействие на Община Габрово, тъй като ситуацията за строителния сектор в момента е сложна“, подчерта Василев.

В тази връзка кметът Таня Христова припомни че през месец октомври т. г. Общинският съвет в Габрово одобри да бъде осигурен допълнителен финансов ресурс, в размер на 1 557 776.63 лв. като собствен принос по проекта от целевата субсидия на централния бюджет за капиталови разходи през 2022 и 2023 г.

Арх. Орлин Кандулков – син на арх. Карл Кандулков и ръководител на дружеството „Архи-Реста-05“, което изпълнява авторския надзор, коментира, че натрупаните през годините проблеми на сградата се решават сега, благодарение на европейската солидарност.

„Многото проблеми, коментира арх. Кандулков, произтичат от времето и отношението на общинските ръководства към сградата през годините. Досега почти нищо не е правено и обновявано в нея – трудно е да се реши всичко наведнъж. По-лесно щеше да е през годините да се обновява частично и да не се стига до един такъв основен ремонт, при който сградата едва ли не ще прекъсне своята дейност. Чест прави на сегашното ръководство, че се зае с тази непосилна задача. Очаквам да се реализира в голяма степен заложеното в проекта. Много работи отпаднаха предвид някои ценови ограничения. Имахме желание да се разшири авансцената, за да свирят по-големи оркестри. Може би някой ден и това ще стане. Проблемите, които сега се решават, са настъпили от неподдържане и от нормативната уредба, която се променя, говоря за пожарната безопасност. Това е едно перо, което ангажира значителна финансова част. Всичко върви по план. Сроковете са кратки, но хората дават пари и искат да се работи на високи обороти. С възстановяване на отоплението, на фасадата и на околната среда сградата ще добие такъв вид, какъвто е заложен от проектанта арх. Карл Кандулков.“

След конферентната част участниците в информационното събитие посетиха обекта, където кметът Таня Христова и управителят на „АВ Билд“ ЕООД Александър Василев дадоха символичен старт на дейностите.

Изпълнителят запозна присъстващите с всички извършени досега строителни и ремонтни дейности в сградата.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-1.016-0004-С02 „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Зареди още

Любопитно

„АЗИЯ“ гостува в Габрово до края на януари

Published

on

Фоайето пред Ритуалната зала на Община Габрово се превърна в галерия, а в сряда вечер беше официално открита нейната първа експозиция – фотографската изложба „АЗИЯ“ на един от най – известните фотографи в страната ни – Минко Михайлов.

Изложбата е едно различното пътешествие, което той подарява на всички габровци и гости на града и ще може да бъде видяна до края на месец януари догодина. Показаните фотографии ни пренасят в един различен свят – красив, цветен, интересен, магичен, колоритен, какъвто е азиатския.

Фотографията е най – бързият начин да достигнеш до хората, да им въздействаш, да пресъздадеш усещане, да разкажеш цяла история и то само в един кадър, да разкриеш красотата, която се вижда само през обектива.

„Благодарим за възможността да се насладим на творбите на Минко Михайлов. Надяваме се и ще се радваме все повече наши забележителности да попадат в полезрението на света, защото има какво да покажем и да се гордеем с него“, заявиха от Община Габрово.

За да уважат автора на творбите и да обменят не само идеи, но и опит помежду си, дойдоха десетки фотографи от съседни наши градове. Община Габрово пожелава на всички тях вдъхновение и енергия в преследване на перфектния кадър и отправя едно творческо предизвикателство – следващата фотографска изложба да е с техни творби, които да показват красотата на нашия град – такъв, какъвто е – жив, зелен и вдъхновяващ.

Снимки от откриването на изложбата може да разгледате в галерията оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица