Свържи се с нас

Икономика

Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми

Published

on

Във връзка със зачестилите запитвания от граждани за новостите около изплащането на дължимите към фиска данъци от  земеделските производители от офиса на НАП – Габрово правят следните уточнения. Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми.

От тази година регистрираните земеделски и тютюнопроизводители ще плащат данък върху доходите и субсидиите, получени през 2010 г. Преди да определят дължимите данъци обаче, тези от тях, които са регистрирани като физически лица, ще могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи. Що се отнася до облекченията на регистрираните като еднолични търговци земеделски и тютюнопроизводители, все още се чака решението на Европейската комисия (ЕК) за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Ако до 31 март 2010 г. ЕК постанови положително решение, на тези селскостопански производители ще се преотстъпва до 60% от данъка върху годишната данъчна основа. Това преотстъпване ще става при спазване на условията на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми.

В годишната данъчна декларация за 2010 г. тези доходи се отразяват, като се попълни:

Приложение № 2 – за доходите и получените субсидии през 2010 г. от едноличните търговци, които са регистрирани земеделски производители;

Приложение № 3 – за доходите и получените субсидии през 2010 г. от физическите лица, които са регистрирани земеделски производители.

Приложение № 6 за физическите лица, които не са земеделски производители и са получили субсидия, която не е използвана за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, трябва да декларират този доход в от годишната данъчна декларация.

По отношение на придобиването на дохода във връзка с неговото деклариране трябва да се има предвид, че доходът, а в това число и субсидията, се смятат за придобити на датата на:

1. плащането – при плащане в брой;

2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. е 2 май 2011 г. Дължимият данък трябва да се внесе в същия срок.

Повече информация, както и консултации за попълване на данъчните декларации, клиентите на НАП могат да получат на цената на един разговор на телефон 0700 18 700. или на място в офиса на НАП – Габрово на ул.”Радецка” №11

Как се осигуряват земеделските и тютюнопроизводителите за 2011 г.

Срокове за внасяне на осигурителни вноски : Вноските се внасят до 10 число на месеца следващ месеца за който се отнасят.(Вноските за здравно осигуряване , фонд „Пенсии“, фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд, за определени от тях периоди през календарната година, могат да внесат и авансово.)

Къде се внасят осигурителни вноски : Осигурителните вноски се внасят по съответната банкова сметка на компетентната териториална дирекция по постоянен адрес на земеделския производител.

Как се внасят осигурителни вноски : Осигурителните вноски се внасят само по банков път: чрез пощенския клон или чрез която и да е банка.

Подаване на декларации: Декларация образец № 1 се подава до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски (или образец № 5 в случай, че са внесли авансово осигурителни вноски за: здравно осигуряване ; фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд, за определени от тях периоди през календарната година). Декларацияте се подават с два приемо-предавателни протокола.

Осигурителен доход за регистрираните земеделски производители:

– минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.

Пример:

Осигурителни вноски при минимален месечен осигурителен доход за 2011 г. – 240 лв.:

– за родените преди 1 януари 1960г.:

1. За ДОО:

17.80% от 240 лв. = 42.72 лв.

или

21.30% от 240 лв. = 51.12 лв.

2. За здравно осигуряване :

8% от 240 лв. = 19.20 лв.

– за родените след 31 декември 1959 г.:

1. За ДОО:

12,8% от 240 лв. = 30.72 лв

или

16.30% от 24 0лв. = 39.12 лв.

2. За ДЗПО:

5% от 240 лв. = 12.00 лв.

3. За здравно осигуряване :

8% от 240 лв. = 19.20 лв.

Икономика

„Теспом“ АД предлага работа на стругар

Published

on

Фирма „Теспом“АД търси:

1. Стругар, универсален струг.

При интерес, моля изпратете Вашата автобиография на електронна поща: tedi_nikolova@tespom.bg или на място в дружеството: гр. Габрово, ул.“Бодра смяна“1.

Тел. за връзка: 0879/123 678 – инж.Христо Метев.

Зареди още

Икономика

Станете част от екипа на „Косач Трепач

Published

on

Специализираната габровска фирма „Косач Трепач“, водеща в професионалното озеленяване и поддръжка на дворове, градини, терени и зелени площи, търси служители, които да се присъединят към нашия екип.

Предлагаме следните предимства и възможности на нашите работници:

  • Трудов договор и осигуровки.
  • Мотивиращо възнаграждение през обучителния период за въвеждане в работния процес.
  • Стартова заплата, в размер на над средната за региона, с възможност за допълнително увеличение
  • Работен ден, с продължителност 8 часа, от понеделник до петък, с 2 почивни дни – събота и неделя.
  • Допълнително финансово стимулиране за положен извънреден труд
  • Най-висок клас работно облекло
  • Възможност за кариерно развитие и обучение
  • Работа в млад и динамичен колектив

Допустими са и кандидати без опит, но с голямо желание за работа и развитие. Предимство имат кандидати, притежаващи предишен опит в сферата.

За допълнителна информация и насрочване на интервю, моля, свържете се с нас на телефон: +359 899 140 254.

Присъединете се към екипа на „Косач Трепач“ и бъдете част от успеха ни в създаването на красива и здрава зелена среда!

Зареди още

Икономика

„Теспом“ АД търси стругар

Published

on

Фирма „Теспом“АД търси:

1. Стругар, универсален струг.

При интерес, моля изпратете Вашата автобиография на електронна поща: tedi_nikolova@tespom.bg или на място в дружеството: гр. Габрово, ул.“Бодра смяна“1.

Тел. за връзка: 0879/123 678 – инж.Христо Метев.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица