Свържи се с нас

Икономика

Габровската търговско-промишлена палата празнува 30 години

Published

on

В следващите два дни Търговско-промишлената палата на Габрово ще отбележи своята 30-годишнина.

Официално Габровската търговско-промишлена палата (ГТПП) е вписана в Окръжния съд на 30 септември 1991 г. Учредители са 20 представители на фирми и банки от Габрово. Инициатор и двигател на учредяването е Тодор Костадинов Петров, който става Главен секретар, а за председател е избран Пенчо Христов.

ГТПП започна работа с един служител в стаята на Тодор Петров в сградата на НТС на 1 декември 1991 г. „За 30 години Палата порасна, успя с помощта на Областния управител на Габрово, който предостави за безвъзмездно ползване настоящите помещения и с доброволния труд, и даренията на над 40 фирми от областта, да изгради настоящия си дом. Не сме забравили помощта Ви и благодарим на всички!“, заяви председателят на ГТПП Иван Лесев.

Палатата извършва годишно над 2 000 услуги на фирми и граждани. Обслужва външнотърговската дейност на фирмите от Габровска област, извършва заедно с Българска търговско-промишлена палата преводи и легализации на всички видове документи от и на повече от 20 езика.

Провежда множество краткосрочни обучения за заети лица, както и обучения за придобиване на професионална квалификация на безработни чрез клона на Националния център за професионално обучение в системата на Търговско-промишлените палати/камари в България. От създаването на центъра досега има обучени над 1000 курсисти по различни професии от областта на туризма, строителството, машиностроене, шивашка промишленост, офис секретари и много други.

Палатата работи много активно по европейски проекти. През последните 15 години има успешно изпълнени 15 проекта по програма Еразъм+ и предшестващата я Леонардо да Винчи. Голяма част от тях са в областта на професионалното и висше образование и обучение. Габровската палата има принос в трансфера на немския опит в България, в разработване на изискванията и секторните рамки на професии в областта на автомобилния сектор, на външната търговия, на обслужването на сгради, мехатрониката и др.

В резултат на един от проектите бяха разработени съвместно с МОН образователните изисквания и въведена в България професията „мехатроник“. ГТПП има изпълнени 5 проекта по програма Активни услуги на пазара на труда, Габровска област, други международни проекти извън европейското финансиране.

ГТПП и ДСК участваха в пилотното тестване на програмата за отпускане на микро кредити за малките и средни предприятия преди влизането ни в ЕС. Значителна част от дейността на Палатата е насочена към подпомагане на професионалното образование и обучение в областта, подобряване на качеството на подготовката на кадри.

„Сътрудничим си Регионалното управление на образованието и Техническия университет в Габрово. Провели сме множество срещи, обсъждания, семинари, за да може да приближим образованието до нуждите на фирмите от региона. Подпомагаме и въвеждането на дуалното обучение в професионалните гимназии.

Положихме много големи усилия да подготвим фирмите от региона за бъдещото членство в ЕС с множество семинари (вкл. с лектори от Германия)“, добави още Галина Михнева, изпълнителен директор на ГТПП.

От 2008 г. досега ГТПП е домакин на Европейския център Европа директно Габрово. През 2020 г. е одобрена отново за следващия период до 2025 г. За този период са проведени над 100 събития за Габровска и ловешка област, издава бюлетин, поддържа непрекъсната информация в социалните медии. Сътрудничи отлично с Областния информационен Център в Габрово, а основен партньор е Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина“.

Във всички свои дейности работи с множество партньори. Има сключени над 20 партньорски споразумения. „Наше убеждение е, че трябва да се обединяват усилията на всички, за да постигнем значителните успехи, за които мечтаем. Палатата работи непрекъснато за подпомагане на регионалното развитие на Габровска област. Наши представители се включват активно в организацията и провеждането на редица публични събития от регионален и местен мащаб. Член сме на Регионалния иновационен център, чиято цел е насърчаване на иновациите във фирмите от областта“, каза още Иван Лесев.

Като работодателска организация ГТПП участва активно в редица държавно-обществени съвети на регионално и местно ниво. Част е от единната система на Търговско-промишлените палати в България. Работата в мрежа ѝ с Българска търговско-промишлена палата допринася за разширяване на услугите и дейностите им.

През тази година КОВИД – кризата наложи значителни промени в дейността и начина на работа на Палатата, но нито за ден не спря да обслужва фирмите и бързо преорганизира част от дейностите си в онлайн среда.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Подписаха договора за подобряване енергийната ефективност на сградата на Община Трявна

Published

on

Административният договор по спечеления проект за подобряване на енергийната ефективност на сградата на общинска администрация вече е в сила. Документите бяха подписани от кмета на община Трявна в края на миналия месец, след като стана ясно, че проектното предложение на местната власт е одобрено за финансиране.

“На 29 април подписах административния договор за проекта по Норвежката програма, по която бяхме одобрени, след като кандидатствахме ноември миналата година. Програмата предлагаше възможност да се кандидатства за определена сграда, за която има изготвено енергийно обследване и технически проект и ние подадохме нашето проектно предложение, като видът на сградата ще остане абсолютно същия – с дървената обшивка, тъй като той е една голяма част от облика на нашия град!” коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

Спечеленият проект е по процедура BGENERGY-2.002 “Енергийна ефективност в сгради” от програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП и е на стойност 897 701,14 лв. или 458 987,30 евро.

Предоставените средства ще помогнат значително да се намали разхода на енергия и консумация в сградата на общинска администрация.

Предвижда се още намаляване на генерираните емисии на въглероден диоксид в атмосферата с полагане на топлоизолация на външни стени, покриви и подове; подмяна на дограма; изграждане на отоплително/охладителна система с фреон на директно изпарение; изграждане на система за цялостен мониторинг и управление на отоплението и охлаждането; оползотворяване на енергия от възобновяеми източници – изграждане на фотоволтаична централа и подмяна на вътрешно осветление и фасадно външно осветление.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца и ще продължи до 29.04.2024 год.

Зареди още

Икономика

Близо 300 000 лв повече за регионалната програма за заетост в област Габрово

Published

on

Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата за подготовка на регионални програми за заетост за 2022 г., като отправи покана към Комисиите по заетост към областните съвети за развитие за тяхното разработване.

Очаква се през настоящата година чрез тях да се разкрият 9 150 работни места за безработни младежи, хора над 50-годишна възраст, хора с увреждания, продължително безработни и с ниска квалификация.

В Националния план за действие по заетостта през 2022 г. за област Габрово са разпределени 395 579 лв., с 298 332 лв. повече от предходната година.

С решение на Постоянната комисия по заетост е приета методика за разпределение на средствата, като са отчетени критериите, заложени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта: средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни.

Разпределението по общини е както следва: Габрово – 149 145 лв.; Дряново – 83 280 лв.; Трявна – 80 025 лв.; Севлиево – 83 129 лв.

Към момента се разработва регионалната програма за заетост на област Габрово, която следва да бъде одобрена от Постоянната комисия по заетост и след това утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Диалогът с общините и финансова децентрализация са в интерес на местните инвестиции“

Published

on

„Българските общини в момента не са в добро положение – не заради несъбирането на данъци, а заради нереализирането на инвестиции.“ Това заяви кметът на община Габрово Таня Христова по време на участието си в конференцията „След утрешния ден: Политики за растеж“ – първата от серия дискусии в рамките на инициативата „Инвестиции и региони“.

Целта на събитието бе да запознае представителите на местната власт, бизнеса и банките с възможностите за финансиране на проекти за развитие на регионите, внедряване на иновации и преминаване към въглеродно неутрална икономика, съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово.

„Говори се по темата какво предстои, а никой не коментира какво е настоящето. Защото да инвестираш не е лесно. Необходимо е първо хората да са разбрали инвестициите, после да са ги подкрепили и накрая да са готови да се включат по пътя на реализацията им. Основната ни цел е обикновените граждани да бъдат удовлетворени. Много от инвестициите са в застой заради кризите, които усложниха работата на бизнеса, но ще е пагубно да изтървем още един строителен сезон.“, каза Таня Христова, като акцентира върху нуждата от повишаване на доверието и диалогичността между институциите. Тя обърна внимание, че местната власт има опит, идеи и решения, но и нужда от по-голяма финансова децентрализация.

Като ръководител на българската делегация в Европейския комитет на регионите Таня Христова подчерта, че средствата по европейските програми трябва да се инвестират разумно, на база солидна подготовка и с добър екип. „На 9 май чествахме Деня на Европа. Иска ми се това, което ни обединява, да бъдат ценностите на Европа, даващи ни мир и възможност да се развиваме. Европа е силна именно защото винаги успява да постави изключително важни политики, засягащи и бъдещото поколение“, заяви кметът на Габрово и допълни, че опитът на Европа сочи, че успешните политики се случват на място.

В дискусията относно възможностите за инвестиции със средства от Плана за възстановяване и устойчивост и процедурите от новия програмен период се включиха още вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, заместник-министърът на иновациите и растежа Десислава Бонева, председателят на Комисията по регионална политика в Народното събрание Настимир Ананиев, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Богдан Богданов, евродепутатът Цветелина Пенкова и председателят на Надзорния съвет на „ПроКредит Банк“ Петър Славов.

По думите на министър-председателя на Република България Кирил Петков, който откри конференцията, всяка криза е възможност и страната ни трябва да използва възможностите, които се отварят пред нея. „Новата карта на Европа прави българските инфраструктурни проекти особено перспективни – заяви Петков. – На Балканите сме 65 милиона души – колкото Франция. Ако успеем да обединим енергийните си и инфраструктурните си проекти, би трябвало да станем най-бързо растящият регион в Европа“, отбеляза премиерът.

„25 милиарда лева е очакваното публично финансиране за страната ни в следващите години, а когато се добавят и финансовите инструменти, действително в българската икономика ще се влеят много пари.“, това каза министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Той обясни, че климатичните политики са основна част от темата за инвестициите и че над 40% от предвидения ресурс ще отиде за въглеродно неутрална икономика. „Националният план за възстановяване и устойчивост дава възможност за енергийна независимост и енергиен преход. Този тип икономическа трансформация може да доведе до децентрализация чрез инвестиции във възобновяеми енергийни източници“, отбеляза още Сандов.

Според регионалния министър Гроздан Караджов темата за политиката по сближаване и справедливия преход поставя проблема за наличието на трайно недофинансирани общини, както и региони, изоставащи от темповете на развитие. „Идеята за създаване на фонд за регионално развитие с бюджет от 1 млрд. лева национално финансиране има за цел точно преодоляването на това предизвикателство.“, заяви министър Караджов. Той обяви, че предстои предоставяне на 250 млн. лева от бюджета на МРРБ за ремонт на общински пътни участъци, които се намират в най-тежко състояние и за които местните администрации имат пълна проектна готовност.

По време на форума вицeпpeзидeнтът нa Eвpoпeйcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa Лилянa Πaвлoвa представи новата „Кохезионна стратегия 2021 – 2027 г.“ на финансовата институция. Изказвания направиха също eвpoĸoмиcapят пo сближаване и peфopми Eлизa Фepeйpa, председателят на Управителния съвет на Сдружението на общините и кмет на Велико Търново Даниел Панов, евродепутати, пpeдcтaвитeли на нeпpaвитeлcтвeния ceĸтop и вoдeщи ĸoмпaнии. Събитието бе организирано от „Бpaнд Meдия Бългapия“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица