Свържи се с нас

Култура

Архивът в Габрово показа документи на Почетни граждани

С признателност към делата им – документи на Почетни граждани на Габрово, съхранявани в Държавен архив – Габрово.

Published

on

По повод 160-та годишнина от обявяването на Габровo за град, Държавен архив – Габрово подготвя публикации за личности, свързани с града ни, дали своя принос за развитието на българската наука и изкуство. Този път с признателност към делата им ще бъдат показани документи на Почетни граждани на Габрово, съхранявани във фондовете на Архив.

„Почетните граждани на Габрово” – издание на Държавен архив – Габрово, съвместно с Ганчо Танев- журналист и изследовател на габровското минало, 2003 г.

Всеки град пази имената и спомена за онези, които с таланта си, духа си и ума си са изградили устоите на обществото и повишили неговото развитие. Званието „Почетен гражданин” на Габрово за пръв път е дадено на генерал Фьодор Радецки за военните му заслуги в защита на Шипченската позиция по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.). Великите князе Николай Николаевич Младши и Владимир Александрович, генералите Николай Столетов, Михаил Драгомиров, Алексей Куропаткин и Николай Игнатиев са следващите обявени за почетни граждани, заради участието им в Шипченските боеве, отбраната на прохода през критичния август на 1877 г. и подготовката на Санстефанския мирен договор. Със званието се удостояват както чужденци, така и българи, включително габровци – всички онези, чиито способности и дейност представляват изключителен и траен принос в обществено-политическия, стопанския, социалния и културния живот на града.

Масивът на Държавен архив – Габрово обогатява местната и националната ни история с ценно наследство – документи, свързани с биографията и пряката дейност на някои от почетните граждани на града ни. Мнозина от тях са с лични фондове, съдържащи основни документи от биографичен характер, професионалната им дейност, творчески материали, лична кореспонденция, снимки – важен ресурс за изследване на както на индивидуалните им постижения, така и на тяхното значение за местното и националното развитие в различни житейски аспекти.

Фрагмент от новоиздирените снимки на опълченци, „Почетните граждани на Габрово”  – допълнено издание, 2007 г.

Такива са фондовете на Йордан Хаджиев – писател и юрист, известен с книгите си, сред които “Характерни особености на габровския хумор”, провъзгласен на 24 април 2014 г.; Илия Габровски – учител и краевед, автор на многобройни статии и публикации с историческа тематика, провъзгласен посмъртно на 16 май 2002 г.; на Моша Колева – дарител и активен член на Български Червен кръст, носител на званието от 17 май 2001 г; Манол Цоков – джаз музикант, диригент на Оркестър – Габрово, известен с джазовото си име Суинг дикси бенд, почетен гражданин от 16 май 2002 г.; Стефан Арменски – преподавател, дългогодишен ръководител на катедра „Физика” в Технически университет – Габрово и негов ректор в периода 1991 – 1995 г., провъзгласен на 9 май 2003 г.; Николай Казаков – автомобилен състезател, деец на автомобилния спорт в България, почетен гражданин от 5 май 2011 г.; Карл Кандулков – бивш кмет на Габрово, архитект и проектант на сградите на Дом на Културата, Дом на хумора и сатирата и др., инициатор на мащабно строителство и благоустрояване, на което се дължи голяма част от съвременната визия и символи на града, почетен гражданин от 30 юли 1976 г.

Във вид на частични постъпления са обработени лични документи на Митьо Солаков – скулптор и дългогодишен уредник в художествена галерия „Христо Цокев” (носител на званието от 16 май 2002 г.); Христо Питев – композитор, диригент и създател на Камерен оркестър- Габрово (обявен за почетен гражданин на 11 май 2006 г.), д-р Тодор Шандурков – лекар гастроентеролог, създател на МИМ театър Габрово (провъзгласен също на 11 май 2006 г.) и Цвятко Христов – последният жив индустриалец, живял по времето на три политически строя и почетен гражданин от 3 май 2012 г. Документи от обществената дейност, лична кореспонденция и снимки на Ботьо Бараков – първият български меценат, дарител на художествени галерии и почетен гражданин на Габрово от 15 май 1993 г. също се съхраняват в частично постъпление.

Удостоверение за провъзгласяване на Никола Минчев от с. Недевци, Габровска околия (дн. кв. Недевци)- опълченец и участник в Шипченските боеве по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.). – за Почетен гражданин на Габрово, 14.08.1925 г.

Ценни материали, включително оригинални документи за габровките Тота Венкова – първата българка дипломирана лекарка и Стефана Богдан-Генчева – дарителка и общественичка могат да бъдат открити във фондовете на Женското благотворително дружество „Майчина грижа“. Извори на историческо знание за Пенчо Семов – индустриалецът благодетел, провъзгласен посмъртно за почетен гражданин на Габрово, са свидетелства, сред които снимки, които се съдържат във фондовете на Акционерно Анонимно Дружество „Успех”, личен фонд на арх. Никола Гръблев, дружество „Майчина грижа” и др. Различни бележки, спомени и снимки, свързани с Лазар Донков – художник и създател на Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”, се съхраняват във фонда на комплекса. Важна отправна точка за проучване на габровското минало са статиите и публикациите на д-р Петър Цончев – виден лекар и изследовател на габровския край, който основата Историографското дружество в града. Могат да бъдат разгледани във фондовете на Габровска културно-просветна дружба „Васил Априлов”, Историографско дружество и др.

През 2003 г. по случай 125 години от провъзгласяването на първия почетен гражданин на града, Държавен архив – Габрово съвместно с Ганчо Танев – журналист и изследовател на местното минало, подготви и издаде книгата „Почетните граждани на Габрово” с имената и кратки биографични справки за всички получили званието до този момент. Тя е ценен справочник за изследователите на местната история, тъй като включва за информация за всички 522-ма поборници и опълченци, провъзгласени през 1923 г. за почетни граждани, подредени по дружини и азбучен ред. Биографичните справки са придружени от портретите на 107 от тези опълченци. Също така Държавен архив – Габрово пази дипломи за награждаване, включително и за отличаване със званието Почетен гражданин.

Връчване на званието Почетен гражданин на Габрово на доц. д-р Стефан Арменски – преподавател, ръководител на катедра „Физика“ в Техническия университет и четири години негов ректор, 17.05.2003 г.

В Частично постъпление се съхранява ново допълнено издание на книгата, дарено от Комитет „Памет габровска”, с новоиздирени 226 снимки на опълченци и обновен до 2007 г. списък с почетни граждани. Новооткритите снимки са осигурени със съдействието на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа” в Казанлък, Държавен архив – Габрово и Регионалния исторически музей в Габрово.

Допълнителни и значими материални свидетелства за дейността на почетните граждани като Рада Москова (драматург и сценарист), Светослав Бонев (актьор), Николай Кауфман (композитор), Стефка Карапенева (хоров диригент), Милко Коларов (дългогодишен диригент на Камерен оркестър – Габрово), Невена Митева (режисьор и дългогодишен директор на Драматичен театър „Рачо Стоянов”), Стефан Фъртунов (деятел на културата и пръв директор на Дом на хумора и сатирата), Георги Чапкънов (скулптор и автор на скулптурите пред Дом на хумора и сатирата), Слав Караславов (писател), Аркадий Райкин (съветски артист), Дмитрий Николаев (съветски литературовед), Минчо Минчев (цигулар), Георги Калоянчев (актьор), Камен Калчев (писател) могат да бъдат открити в „Колекция документални материали за историята на Габровски окръг”, “Клуб на дейците на културата”, фондовете на Камерен оркестър, Драматичен театър „Рачо Стоянов”, Дом на хумора и сатирата, Държавен Куклен театър, Библиотека „Априлов- Палаузов” и фонда на Окръжния център за фотообслужване. Семейни снимки и снимки от концерти, част от документалното наследство на Петър Чаракчиев – габровски цигулар и музикален педагог, разкриват присъствието на местната сцена на Ружка Чаракчиева – пианистка и почетен гражданин на Габрово. Художниците почетни граждани Никола Николов и Цанко Лавренов присъстват макар и с малка по обем информация като част от фондовата наличност на Радио Габрово (интервю с Н. Николов) и на Илия Габровски (снимки и кореспонденция с Ц. Лавренов).

Фондът на Априловска гимназия съдържа документи от обществената дейност, включително кореспонденция на Райчо Каролев (просветен деец и директор на Априловото училище). Документални свидетелства, включително снимки, протоколи и телеграми, от дейността на Илия Кожухаров – бивш кмет на Габрово, се съдържат както във фонда на гимназията, така и във фондовете на Градското общинско управление, Околийско инженерство, личните фондове на Стефан Арменски, Илия Габровски, Стефан Добрев и др.

Николай Казаков – автомобилен състезател, деец на автомобилния спорт в България, Почетен гражданин от 5 май 2011 г.

Фондът на Технически университет – Габрово пази свидетелства от изследователската и научна дейност на редица изтъкнати учени в областта на точните научи, провъзгласени за почетни граждани на града, сред които Стоян Капралов (ръководител на катедра”Математика” и на Национални ученически отбори по информатика) и бившите ректори Илия Немигенчев, Петър Стоянов, Тодор Тодоров, Ганчо Узунов, Венцислав Маджирски и Весел Савов (първи ректор).

Достъпна информация и снимков материал за знаковите спортисти и треньори почетни граждани на Габрово като Илия Чубриков (многократен републикански шампион по мотоциклетни спортове) може да бъде открита във фонда на Николай Казаков – автомобилен състезател, също почетен гражданин на Габрово. Кадри от състезателната кариера на спортистите Михаил Петров (световен шампион по вдигане на тежести, избран за щангист на планетата за 1987 г.) и Руско Харизанов (треньор по спортна акробатика и носител на отличия от национални и световни състезания) се съхраняват във фонда на Окръжен център за фотообслужване.

Фонд „Колекция Космонавти” и личния фонд на Мария Семерджиева – учител, общественик, изследовател, съдържат снимки и писма, изпратени до габровци от провъзгласените през 1971 г. за почетни граждани Валентина Терешкова и Андриан Николаев – съветски летци-космонавти, както и за Николай Черних – съветски астроном, обявен на 16 май 2002 г. за почетен гражданин, заради популяризирането на града по света с именуването на астероида „Планета Габрово“.

Всички лични фондове и частични постъпления съдържат почти изцяло оригинални документи на български и чужди езици в ръкописен, машинописен и електронен вариант и могат да бъдат разгледани от потребителите на архивна информация в Информационната система на държавните архиви (ИСДА) и могат да бъдат използвани на място, в читалнята на архива, след неговото отваряне при засилени мерки за безопасност.

Държавен архив – Габрово притежава значимо фондово богатство, което свидетелства и допълва делата на почетните граждани на града – всички онези, допринесли за обществено-политическия, стопанския, социалния и културния просперитет на Габрово. Важността от съхраняването на документите, свързани с професионалната им дейност, творчество, лична кореспонденция и биографични материали произтича от необходимостта да послужат за свидетел на времето и епохата за идните поколения и изграждането на родова памет у тях. Държавен архив – Габрово цели да провокира дарителския жест и на останалите почетни граждани, защото да се разделиш със смисъла на своя живот, осъзнавайки голямата му обществена значимост е висша сила на дарителството. На всички онези, които повярваха и дариха, с уважение Благодарим.

Автори: Цветомира Койчева и Стела Илева, Държавен архив – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Култура

Алфидин Ахмедов е новият директор Кукления театър

Published

on

снимка: Община Габрово

От 22 май 2020 година официално встъпи в длъжност новият директор на Държавен куклен театър – Габрово – Алфидин Раифов Ахмедов.

Първите си умения в театъра той придобива благодарение на създателя и основател на Куклен Театър – Габрово – Николай Колев, чиито ученик е.

Съвместната работа с уважавания от него учител предопределя професионалното му развитие, чиято линия продължава до днес.

През 2010 година Алфидин Ахмедов завършва висше образование в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” град София, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър” в класа на доцент Веселин Ранков с придобита квалификационна степен „Бакалавър”, а през 2011 година придобива в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” специалност „Мениджмънт в сценичните изкуства” – квалификационна степен „Магистър“.

През 2011 година с конкурс е избран за Заместник директор „Маркетинг, продажби и реклама“ в Музикално-драматичен театър – Велико Търново, където работи до сегашното си назначение.

Там сформира художествен екип за създаването на репертоарни куклени представления, като изгражда маркетингова стратегия и разпространителска мрежа, предназначени за тях.

Като актьор е запомнен с ролите си на ГНОМА от „Боговете” на Г. Господинов, режисьор Гаро Ашикян, игран в Сатиричен театър „Алеко Константинов” през сезон 2006 – 2008; МАРИН от „Лодка в Гората” на Николай Хайтов, постановка Алфидин Ахмедов; консултант-режисьор доц. В. Ранков, поставен в Учебен драматичен театър НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” град София – сезон 2007- 2008 година, ТИРЕЗИЙ от „Антигона” на Софокъл, режисьор проф. Н. Сейкова – Младежки театър „Николай Бинев” – сезони 2008 –– 2010 година и други.

В Габрово идва след спечелен конкурс, проведен от Министерство на Културата. Приема с уважение постигнатите до момента художествени постижения на театъра. Чрез екипната работа и мениджмънтските си умения ще надгражда и осъвременява облика на кукления театър.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Обявиха победителите от конкурса за карнавална тераса, семейство и любимец

Published

on

Сдружението на местните ентусиасти, шеговито настроени относно нещата, естествата, щенията и обобщенията /СМЕШНОНЕЩО/ обяви победителите от конкурс по време на изолация за карнавална тераса, семейство и домашен любимец.

Преди обаче имената на отличените да станат ясно, организаторите направиха малко разяснения.

„Благодарим на всички участници – 83 снимки в конкурса за семейство, 45 за карнавална тераса и 66 за домашен любимец с карнавален дух. Снимки дойдоха от Габрово, през Пловдив, Стара Загора, Септември и Варна, та чак до Мексико и обратно, а в надпреварата се включиха най-различни видове и герои – двуноги, четириноги, с пипала, всякакви размери уши, мустаци, различни цветове на окраската, а един от тях дори с 28 хиляди зъба. /Да, без майтап!/. Прекрасни сте!“, заявяват от СМЕШНОНЕЩО.

Те съобщиха първо лошата новина, тъй като се оказва, че са дисквалифицирани няколко участници.“ Не, че снимките им бяха лоши, но дори и когато гласуваме с лайкове, държим на честната игра. А фалшивите профили и свръх, свръх напомпаното гласуване не са феър плей, макар и често да казваме, че по време на карнавал всичко е позволено. Не сме се правили на разследващи, просто странното гласуване мнооого се наби на очи и решихме да не ги затваряме в името на онези, които активираха приятели, познати и роднини по пряка и съребрена линия, за да получат всеки възможен глас. Че дори си проговориха с комшиите и станаха съседи и във фейса. Ей това много ни радва!“, аргументират се организаторите на конкурса.

Чрез добрата новина те се възхищават искрено на доста семейства – за сплотеността, за отборната игра, за настроението и приятелите им. За умението да направят от лимона лимонада или от Ковид-а – Карнавал и да си прекарат страхотно. Заедно. Усмихнати. Обичащи се.

„Затова и благодарности на Дом на хумора и сатирата, на отдел „Озеленяване“ към Общинско предприятие “Благоустрояване“ и на Туристически информационен център, които се включиха с допълнителни награди за участниците, под формата на цветя за терасата или двора, тениски и семейни членски карти „Приятели на хумора“, които носят доста привилегии в забавното сърце на Габрово – ДХС.

Благодарим и на Happy Cat и Happy Dog, Национална федерация по фелинология – София и Клуб по фелинология „Бастет“ Габрово и Розмари Казасова – развъдник за котки „Розмар“ – Габрово, които осигуриха наградите за прекрасните домашни любимци!“

И най-накрая същността. Наградата за Най-карнавално семейство, в размер на 500 лева, бе за Милена Недева, която получи 929 гласа към момента на отчитането. Семейство Симпсън получи 909 гласа към момента на отчитането, печелейки Семейна карта „Приятели на хумора“, тениски и цветя за хубавата им тераса. Трети останаха Ива Пенчева – 585 гласа към момента на отчитането /и 548 гласа за карнавална тераса/, които получават Семейна карта „Приятели на хумора“, тениски и цветя за хубавата им тераса. /наградата е една и за двете категории/. Четвърти се класираха семейството на Теодора Дечева с 481 гласа към момента на отчитането, които спечелиха Семейна карта „Приятели на хумора“. Учениците от IV б клас на ОУ „Отец Паисий“ получиха 322 гласа към момента на отчитането, спечелвайки цветя за двора на училището, а Магдалена Дамянова – 280 гласа към момента на отчитането, за които се полагат тениски и цветя.

За Най-карнавална тераса бе избрана терасата на Наталия Недкова и украсата на Цвета Дулева, събирайки 1600 гласа към момента на отчитането. Те ще получат 500 лв. Подгласник в тази категория остана Детска градина „Радост“, получили 1 500 гласа към момента на отчитането, за които ще се сдобият с цветя за двора на детската градина. Трета се нареди терасата на Ива Пенчева – 548 гласа в момента на отчитането /и 585 гласа за карнавално семейство/, спечелвайки Семейна карта „Приятели на хумора“, тениски и цветя за хубавата им тераса. Наградата е една и за двете категории.

Петя и Рали от група „Toxicity“ с 266 гласа в момента на отчитането си спечелиха тениски и цветя за готината им тераса, а Надежда Петрова с 203 гласа към момента на отчитането – цветя и тениска за DJ-я, който явно е направил яко парти от терасата.

В категорията за домашен любимец с карнавален дух наградите са еднакви за всички отличени – за кучетата: торбичка от Happy Cat и Happy Dog, съдържаща храна за кучета и специални пликчета за отпадъци по време на разходка плюс торбичка с подаръци от КФе „Бастет“ Габрово и Розмари Казасова – развъдник за чистопородни котки „Розмар“. За котетата: торбичка от Happy Cat и Happy Dog, съдържаща храна за котки и купичка плюс торбичка с подаръци от КФе „Бастет“ Габрово и Розмари Казасова – развъдник за чистопородни котки „Розмар“.

При Кучета:

  1. Християна Станева и кучето с очила – 868 гласа до момента на отчитането
  2. Семейство Михайлови и кучето Тара – 210 гласа до момента на отчитането
  3. Маги и кучето Фин – 203 гласа към момента на отчитането
  4. Принцеса Дейзи, кучето – фен на Елза и Ана – 155 гласа към момента на отчитането
  5. Милица Касабова и нейното куче-калинка – 90 гласа към момента на отчитането
  6. Катя Симеонова и красивото куче Кари – 75 гласа към момента на отчитането
  7. Цвети Иванова и кучето Моцарт – 73 гласа към момента на отчитането
  8. Кучето Джак – 59 гласа към момента на отчитането
  9. Росина Христова и кучето Симпсън
  10. Бийгълът Чарли – 35 гласа към момента на отчитането

При Котките:

1.Магдалена Цветкова и котето-рибар – 600 гласа до момента на отчитането
2.Надежда Петрова и нейната стилна котка – 107 гласа към момента на отчитането
3.Соня Митева и котката ѝ маскирана като котка – 75 гласа към момента на отчитането
4.Владислав Недялков и неговото приятелче котето Томи  – 71 гласа към момента на отчитането
5.Павлина Савова и котката ѝ – 69 гласа към момента на отчитането
6.Велислава и котето Томи Лий Джонсън – 62 гласа към момента на отчитането
7.Марина Тотева и котката, която работи от вкъщи – 50 гласа към момента на отчитането
8.Тихомир Тошев и котето Сузи  – 38 гласа към момента на отчитането
9.Владимир и Кристияна и техният котарак – 36 гласа към момента на отчитането

10.Ния, Лили и Мира и тяхното коте Пухчо – 23 гласа към момента на отчитането

В категорията Разни Пламен Иларионов и неговият бръмбар с 53 гласа към момента на отчитането бе отличен със специална награда за бръмбари. Ивана и костенурката Кристофър с 53 гласа към момента на отчитането, спечели награда тениска, а Бисерка Добрева и охлювът с корона, събрал 42 гласа към момента на отчитането, получи специална награда за охлюви. Теодора Дедева и Зайо – 21 гласа, грабнаха специалната заешка награда.

На наградените честито! Организаторите на конкурса по време на изолация за карнавална тераса, семейство и домашен любимец молят победителите да се свържат до края на тази работна седмицата със СМЕШНОНЕЩО, за да се разберат как да си получите наградите през следващата. Телефон за контакт: 066 818 309.

*До семейството на Ивана и костенурката Кристофър – Скъпи приятели, чудесно е, че обичате животните и имате такъв интересен и нестандартен приятел, но сухоземните костенурки са защитен вид в България. Притежаването им, улавянето и отглеждането са забранени, с изключение на много редки случаи. Моля ви, пуснете Кристофър на свобода! Можете да се свържете с фондация „Геа Челония“, където ще ви дадат съвети за това как и къде да го върнете обратно в природата или ще поемат грижите за него, ако има нужда от специални такива. А можете и да им отидете на гости!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

„Културен жест“ оживя в интернет пространството

Published

on

На 24 май беше открита изложбата „Културен жест“. Тя е посветена на културни дейци от Габровска област, които са дръзнали да бъдат първи, всеки в своето направление. Ето защо организаторите от Областна администрация – Габрово и Държавен архив – Габрово избраха нейното представяне пред публика да бъде именно в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Символично началото на откриването беше точно в 11:00 часа, времето в което традиционно по улиците на градовете ни преминава тържествена манифестация на ученици, учители, културни дейци, випускници. Различното време отключи нови възможности и така „Културен жест“ „оживя“ в интернет пространството.

Усещането беше различно, но от друга страна изваждането от затвореното арт пространство даде възможност на много повече хора от близо и далече да се докоснат до истинска архивна съкровищница събрана в 60 минути.

Изложбата освен документалните истории носи и още едно послание, а то е че за търсещия човешки дух – граници няма, имено защото беше подготвена по време на извънредното положение и изцяло в дистанционен режим на работа.

снимка: Областна администрация – Габрово

В своето видео приветствие областният управител Невена Петкова сподели, че в дълголетната вече 160 – годишна история на Габрово, палитрата от дейци на културата и изкуствата, на които трябва да благодарим е изключително богата. Изложбата е 5-та част от поредицата „Дързостта да бъдеш първи“, в която Областна администрация представя бележити личности от Габрово и Габровския регион.

Ако в първото издание бяха показани всички „първи“ изобретения на габровци, без които и днес не можем; второто – „Габровския Манчестър“ като пример за промишлена мощ, икономическо процъфтяване, стопанска далновидност и предприемчивост; третото – насочваше погледа към хората на съзидателния труд – математици, физици, медици, зоолози, геолози, рентгенолози, фармаколози, военни специалисти, инженери, откриватели; в четвъртото беше отдадено заслужено внимание на „Държавниците от област Габрово“.

„Днес на този най – български наш празник логично отправяме поглед и към хората на духа. Защото това е което ни крепи и ни дава сили, това ни обединява, това е езикът, на който всички народи „говорят“. Вярвам, че наш дълг е да помним тези личности и да предаваме на своите деца историята на техните достижения. Така ние съхраняваме родовата памет, но и издигаме самочувствието си, че „и ний сме дали нещо на света“ – подчерта областният управител.

Виртуален официален гост на откриването беше министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който приветства усилията и инициативата за съхраняване на духовността в трудното време, в което живеем. „Българската същност, формирана благодарение на културното ни наследство и нашата несломима креативност демонстрира устойчивост в моменти на изпитания.“ – заяви министърът и подчерта: „Ние трябва да покажем онова личностно издигане, което преодолява всички изпитания – онази непоколебимост, стремеж към визвишен идеал, които пренасят през вековете нетленните стремежи и ценности.“

снимка: Областна администрация – Габрово

След приветствените слова в ролята на гид из превърнатото в арт пространство в Областната администрация се превъплъти началникът на Държавен архив – Габрово Цветомира Койчева.

Дългият коридор разкри 19 личности и 8 институции, състави и събития, свързани с Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна, които със своята дейност въздигнаха културата на Габрово и региона на европейско ниво.

Тематично изложбата може да бъде разделена на 4 части – в първата са представени музикалните дейци: Мянко Михайлов – първият българин, който пее на сцената на Миланската „Ла Скала“; Богдана Гюзелева Вулпе – първата жена-композитор в България; Елена Доскова-Рикарди – първата българка на сцената на Миланската ла скала; Неда Фтичева – първата концертираща цигуларка в България; Емануил Манолов – първият български композитор; Михаил Шекерджиев – композиторът на химна на българската армия „Велик е нашия войник”; Стефан Бойновски – първият певец и гъдулар, записан на грамофонна плоча в България; Александър Керков – първият композитор на фанфарна музика; Христо Недялков – основателят на детския радиохор; Минчо Минчев – първият български студент на проф. Ифра Нийман и първият, който от 1977 г. свири на цигулка Страдивариус. Във втората са представени майсторите на перото – Пенчо Славейков, Мара Белчева, Фани Попова – Мутафова, Пеньо Пенев, Рачо Стоянов, и Ран Босилек; в третата част заслужено място заемат габровските джаз формации – Оркестър „КО“, ХОТ клуб – Габрово и Диксиленд парад, а четвъртата включва културните средища, пазещи духа и традициите – Регионален етнографски музей на открито „Етър“, Музей на Архитектурно – исторически резерват „Боженци“.

В нея място намира темата за хумора с включените Дом на хумора и сатирата, Стефан Александров и уникалният габровски Карнавал.

Изложбата може да бъде допълвана с още творци, които със своите таланти, постижения и любов могат да следват едно логично продължение на „Културен жест“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица