Свържи се с нас

Икономика

Стартират 12 нови схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси” догодина

Published

on

© Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

22 схеми с общ бюджет от 350 милиона лева бяха разгледани на 15 ноември 2011 г. по време на деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Одобрени бяха 8 изцяло нови схеми, насочени приоритетно към висшето образование и социалното включване, които ще стартират през 2012 г. заедно с още 4 други схеми, приети на предишни заседания на Комитета. Това означава, че близо 100% от бюджета на Оперативна програма, „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, възлизащ на 2,4 милиарда лева, е разпределен в конкретни схеми.

Поради изключително високия интерес от страна на работещите към ваучерните схеми „Аз мога” и „Аз мога повече”, срокът на изпълнение на първата беше удължен до 2013 г., а с почти 80% ще бъде увеличен бюджета на „Аз мога повече”, в случай че резултатите от протичащата в момента междинна оценка на изпълнението на ОП РЧР докаже ефективността на проектите за обучение на заети лица с ваучери. В ситуацията когато българските работодатели се принуждават да ограничават инвестициите в своя човешки капитал, самите заети лица проявяват силна активност към възможностите за обучение за придобиване и повишаване на професионалната си квалификация или придобиване на ключови компетенции. Над 75 хиляди са заявленията, подадени в Дирекциите „Бюра по труда” в цялата страна през първите 3 месеца от старта на схемата. 64% от кандидатите за ваучери желаят да повишат знанията си по чужд език. Две от разгледаните схеми са с фокус върху създаването на заетост за младежи и млади специалисти без трудов стаж, а общият бюджет по тях е 18 милиона лева.

Три са новите схеми в сферата на образованието, които ще стартират през следващата година. Те са насочени към подобряване на управленския капацитет на висшите училища и създаването на система за квалификация и кариерно развитие на академичния състав. 6 милиона лева са предвидени за подобряване на взаимодействието между образованието и бизнеса. Те ще бъдат инвестирани за актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

През 2012 г. ще продължи изпълнението на процедурите в подкрепа на деинституционализацията и осигуряването на живот в общността на настанените в Домове за деца, лишени от родителска грижа. Две нови схеми ще спомогнат за реално прилагане на политиките за равни възможности, социално включване и грижа за хората с увреждания. С над 40% беше увеличен бюджетът по схема „Алтернативи”, по която общините участват като партньори и която цели професионализиране на услугата „Личен асистент”.

Пред нас стоят нелеки и отговорни задачи през 2012 г. Тъй като към момента почти целия бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” вече е разпределен в конкретни мерки и схеми, нашият екип ще се съсредоточи върху повишаване нивото на договаряне и качественото й изпълнение, както и върху ускоряване на процеса на усвояване на средствата по Оперативната програма. Целта ни е тя да продължи да бъде ефективен инструмент на държавната политика в областта на пазара на труда, образованието и обучението и социалното включване, коментира Деяна Костадинова, заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През следващата година ще сме изправени и пред предизвикателството да започнем подготовката на програмния период 2014-2020. На общоевропейско ниво вече започна дискусията на проекта за директива на Европейската комисия по отношение на приоритетите и целите при разпределението на средствата от Структурните и Кохезионния фонд. Предстои ни нелеката задача да съобразим общоевропейската стратегия с нашите национални цели и да очертаем приоритетните области, в които ще инвестираме до 2020 г., допълни заместник-министър Костадинова.

От 2007 г. до момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са стартирали общо 126 процедури, от които 46 в периода януари-октомври 2011 г. с общ бюджет над 900 милиона лева. Сключени са договори с бенефициенти за над 1 милиард и 373 милиона лева, което представлява 58% от целия бюджет на програмата. За месеците от началото на 2011 г., размерът на договорените средства нараства с 20%, а на плащанията към бенефициенти – с над 66% спрямо предходната година. Към бенефициентите са разплатени над 349 милиона лева или малко повече от 14% от бюджета на програмата.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Габрово е партньор в международен проект за енергийни градове

Published

on

Община Габрово се включи като партньор в международен проект за интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове. Новината за медиите съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в администрацията на кмета.

Финансирането е по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, приоритет „Интелигентни градове и общности“.

Идеята е да бъдат приложени иновативни модели в градското планиране, инфраструктурата и услугите, които засягат пряко общността, инвеститорите и индустрията, следвайки концепцията за развитие на интелигентни енергийни системи.

Разработката предвижда Община Габрово да приложи съвременни решения при въвеждането на енергоспестяващи мерки в съществуващи сгради, използването на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) и популяризиране на екологичната мобилност.

Изпълнението на дейностите е заложено в Плана за устойчиво енергийно развитие на общината. Участници в проекта са 53 организации от 14 европейски държави. Водещи градове са Дижон (Франция) и Турку (Финландия). Техни последователи ще бъдат Ботошани (Румъния), Брюксел (Белгия), Птолемаида (Гърция), Сарагоса (Испания), Северодонецк (Украйна) и Габрово. Останалите партньори са университети, научни институции, центрове за развойна дейност, НПО и частни фирми в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.

Водещите градове ще реализират интегрирани решения за увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност в сградния сектор.

Добрите практики ще бъдат ползвани за създаване на сходни планове за приложимост при последователите.

Общата стойност на проекта е 23 558 437.25 евро, като бюджетът за Габрово е 200 000 евро – 100% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите стартират през този месец и ще продължат до октомври 2025 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

НАП – Габрово напомни за здравните осигуровки

Published

on

От офиса на НАП в Габрово информират, че заради епидемията от КОВИД-19, по-малко габровци участваха в летните кампании в туризма, търговията с уличните щандове, селскостопанските дейности и строителните работи.

С приключване на сезона и оставането им без постоянна работа сезонните работници трябва да предприемат някои действия, за да не се прекъсва здравното им осигуряване.

Основното е, че след изтичането на временните им договори, сезонно наетите работници трябва сами да плащат здравните си осигуровки, ако не започнат друга работа или не се регистрират на трудовата борса с право на обезщетение.

За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се предоставят от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно и декларация образец №7 в офиса на НАП в Габрово, на ул. „Радецка“ №11.

Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Това означава, че здравната вноска за месец септември 2020 г. трябва да се внесе най-късно до 26 октомври 2020 г., защото 25-то число на този месец е в почивния ден неделя.

Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тези лица за тази година е 24,40 лв. Декларация образец 7 се подава също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца).

Справка, за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях, може да се направи в офиса на НАП в Габрово или на интернет страницата на Агенцията www.nap.bg , а така също и на нейния информационния телефон 0700 18 700.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Дни на кариерата“ на 20 октомври в ТУ – Габрово

Published

on

Технически университет – Габрово ще бъде домакин на националния форум „Дни на кариерата – ИТ, комуникации и аутсорсинг“. Събитието ще се състои на 20 октомври от 10.00 до 14.00 часа в сградата на Университетската библиотека.

Ще участват водещи български и международни компании, които търсят служители с умения в областта на информационните технологии, телекомуникациите и аутсорсинга.

Според статистиката от последните издания на „Дни на кариерата“ всеки шести посетител на форума е получил предложение след среща с компания изложител.

По време на „Дни на кариерата – ИТ, комуникации и аутсорсинг“ личният контакт е изключително важен. Вместо да се изгубят в дългия процес за подбор на кадри, на изложението младите хора могат да осъществят пряк контакт с работодателите.

Сред големите плюсове на тези срещи е, че помагат за изграждане на поведение по време на интервю и дават възможност за запознаване с реалните знания и умения, които пазарът търси.

Онези, които не успеят на живо, могат да се включат в онлайн изданието на 21 октомври 2020 г. Виртуалният ден ще продължи от 11.00 до 17.00 часа в платформата на Brazen Technologies. За участие е необходима регистрация на: https://bit.ly/3nbqSg6.

Единадесетото издание на изложението се проведе също в София, Пловдив и Варна. Допълнителна информация за участващите фирми и програмата следете на интернет страницата на събитието – https://careerdays.bg/bg/it-careerdays.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица