Свържи се с нас

Новини

Липса на общи стратегически приоритети показва настоящото предложение за Бюджет 2021

Published

on

Фокусът на Бюджет 2021 е върху размерa и „разпределянето“ на средствата, а не върху тяхното реално инвестиране в икономиката на страната, с цел бъдеща възвръщаемост и добавена стойност за обществото, смята Цветелина Пенкова евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Липсват икономически и стратегически приоритети, които са ключови за растежа и развитието, особено с оглед на задълбочаващата се икономическа и социална криза.

За сравнение, приоритетите в бюджета на ЕС са ясни и обезпечени с предвидените средства: възстановяване на европейската икономиката, трансформация и преход към зелена и по-екосъобразна индустрия, цифровизация, наука и иновации, подпомагане на малките и средни предприятия в Европа, обяснява Пенкова.

Цветелина Пенкова смята, че основните проблеми и пропуски в настоящото предложение за Бюджет 2021 могат да се разделят в 4 основни категории.

Краткосрочна социална политика

Популистките мерки за увеличение на социални плащания и заплати в бюджетния сектор, с колкото се може повече в годината на изборите, са видни за всички. Социалните разходи не са съпроводени с адекватни реформи и политики – признак за липса на дългосрочна стратегия. Увеличенията на плащанията се правят в „абсолютни стойности“, а не процентно – увеличават се бюджетните разходи, но не според необходимостта, което е несправедливо към хората с по-ниски доходи.

Пенсиите се третират като подаяние, а детските надбавки са фиктивни. Необходима е актуализация на пенсиите и детските помощи, насочени към най-нуждаещите се семейства. Предвидени са 318 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. Да, тези средства отиват при най-нуждаещите се, но тези „подаяния“ от по 50 лв. на месец няма да подобрят значително битието на тези хора.

Необходимо е хората да знаят как ще се формира полагащата им се пенсия. Необходим е дългосрочен план, как се инвестират осигуровките, които ежемесечно се внасят в НОИ и пенсионните фондове. Хората трябва да знаят за какво отиват трудно-спечелените им пари, не само в условията на пандемията от Ковид-19, но и след нея.

Липса на стимул на потребление

Бюджeтнитe пapи зa yвeличаване нa възнaгpaждeниятa щe бъдaт изpaзxoдвaни, нo xopaтa, ĸoитo щe ги пoлyчaт, e пo-вepoятнo дa ги cпecтят, вмecтo дa ги пoxapчaт зa cтoĸи и ycлyги. (от март до септември депозитите на домакинствата са се увеличили с близо 2 млрд. лв).

За стимул на вътрешното потребление се отчита увеличаване на минималната работна заплата с 40 лв., достигайки 650 лв. Адекватна ли е тази сума при положение, че през следващите 3 години тя няма да бъде повишавана? В момента се разглежда проектопредложението за европейска директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС.

Директивата създава уредба за подобряване на адекватността на минималните работни заплати и гарантирането на достоен доход за гражданите на ЕС. То включва определянето на ясни и стабилни критерии, осигуряване на редовни и навременни актуализации.

Предложението предвижда и механизъм за наблюдение във всички държави-членки, които на годишна база ще трябва да докладват на Европейската комисия актуализираните национални данни за защита на минималната работна заплата. Според предложения в България бюджет, такива актуализации не се предвиждат за идните години, което директно противоречи с проекто-директивата.

Когато говорим за вътрешно търсене трябва да имаме предвид два компонента – потреблението и инвестициите. Потреблението е резултат от инвестициите, а не се случва преди тях. На преден план трябва да бъдат новите инвестиции в условията на Ковид-19, покачването на работните заплати, кредитирането.

Недостатъчно финансиране за образование, наука, иновации

Недостатъчно финансиране е предвидено в сферата на науката и образованието. А науката, технологиите и иновациите са начинът да се справим с кризата. Основни акценти в краткосрочния и дългосрочния бюджет на ЕС са програмите Цифрова Европа, Хоризонт Европа, InvestEU.

Само за 2021 г. са предвидени 1.34 млрд. евро за програма Цифрова Европа за киберзащита и подкрепа на цифровия преход; 17.3 млрд. евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на европейската подкрепа за научноизследователски и иновационни дейности; 10.13 млрд. евро за InvestEU за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и цифровизация.

Неадекватни мерки за малките и средни предприятия

В някои сфери мярката 60/40 се оказа напълно неприложима заради липсата на каквито и да било приходи. Други срещнаха трудности да изплатят задължения към държавата, за да могат да получат тази помощ. Целта е трайно подпомагане на икономиката и бизнеса, а не временно закрепване.

Ако се сравнят мерките, прилагани в България с тези на други държави членки на Европейския съюз, прави впечатление, че българската държава предлага предимно краткосрочни икономически мерки в подкрепа на бизнеса. Докато в Германия, Франция, Испания и други държави прилагат подпомагащ режим за 6-12 месеца или по-дълго, при необходимост.

През юни Германия представи план, с който ще инвестира около 130 млрд. евро за възстановяване на икономиката си чрез редица програми за социално подпомагане и придобиване на дялове в частни компании с цел да осигури ликвидна подкрепа, докато се възстанови предишният производствен ритъм. В дългосрочен план, Германия предвижда да инвестира над 1 трилион евро в целенасочени програми, както за малките и средните предприятия, така също и за големите компании.

През септември, Франция представи план за 100 млрд. евро за следващите 2 години, който да възстанови икономиката до нивата от преди кризата. Планът предвижда три стълба на инвестиции: по-екологична икономика (30 милиарда евро), насърчаване на икономическия суверенитет и конкурентоспособността на Франция (34 милиарда евро) и социални разходи (36 милиарда евро). Този спасителен пакет е в допълнение на вече обявените около 470 милиарда евро публични разходи за гаранции и заеми. Освен дългосрочните мерки, френската държава реагира и с целенасочени мерки преди всяко наложено затваряне на отделни сектори, породено от скок на заболеваемостта от COVID-19. На 29 октомври беше представен план с допълнителни 20 млрд. евро. Той ще бъде насочен към покриване на част от възнагражденията на работещите, за да се намали натиска върху работодателите и да се ограничи скока на безработицата.

Tези примери показват, че за да се справи с настоящата криза, България трябва да предприеме дългосрочни възстановителни мерки, подкрепящи секторите, които са основен двигател на икономиката.

По така направения разчет за държавния бюджет се вижда, че голямата част от средствата предвидени за справяне с икономическите последствия от пандемията се очакват от структурните фондове на ЕС.

Трябва да се фокусираме не само върху размера на средствата за подпомагане на бизнеса, а върху начина им на инвестиране и очакваната добавена стойност за българската икономика и общество. Обвързването на разпределението на средствата с върховенството на закона е вече факт и държавите-членки трябва стриктно да се съобразяват с решението за механизъм, който позволява на ЕС да спре да финансира правителства, които не спазват основните ценности, в това число и върховенството на закона.

Държавите от ЕС, които не зачитат върховенството на закона, рискуват да загубят достъп до фондовете на ЕС, съгласно сделката сключена между Европейския парламент и Съветът. Видима е цялостна липса на адекватни антикризисни мерки и приоритети в разгара на най-голямата икономическа и социална криза за последните 30 години, категорична е Пенкова.

Това на първо място ще ограничи нашите възможности да се възползваме от допълнителните средства, предвидени в бюджета на ЕС за възстановяване от кризата, включително и от фонда „Следващо поколение ЕС“.

Второ, прекомерното увеличение на дефицита над допустимите 3% от БВП (според Договора от Маастрихт) може да се окаже проблемно за България. Европейската комисия допуска изключение от тази норма, ако разходите, водещи до повишаване на дефицита, са насочени към антикризисни мерки и управление. В случая, с така предложения бюджет, има основание да се тълкува, че допълнителните разходи не са в тази посока и това може да доведе до санкции от страна на ЕК.

„Увеличаване на правителствените разходи е допустимо само при добре изготвен национален план за справяне с последиците от пандемията. При видимата липса на адекватна и ясна стратегия за България, настоящето безразборно харчене на държавни пари ще задълбочи кризата и ще затрудни значително възстановяването на икономиката през 2021 г.“, обобщава Цветелина Пенкова.

Новини

Нови критериите за целева помощ за семействата с деца до 14 години

Published

on

От 27 ноември са променени критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, напомниха от Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово.

Ето какви са критериите за отпускане на месечната целева помощ:
• детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
• детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
• двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
• двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;
• двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
• двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане;
• средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата.

Размер на помощта:
Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:
1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца: – за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.) – за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).
2. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца: – за семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г. – за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.
3. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца: – за семейства с едно дете размерът на помощта е 152,50 лв. за 2020 г. – за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 228,75 лв. за 2020 г.

Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.

Как се кандидатства за отпускане на помощта?
Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:
1. Документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка от:
• трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
• извършване на услуги с личен труд;
• дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
• стипендии;
• други доходи.
2. Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не получава компенсации за ползване на неплатен отпуск по реда на ПМС № 325/26.11.2020 г., не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;
3. Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);
4. При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел „Коронавирус COVID-19“ – „Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение“ – електронна услуга № 26.

Документи
Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
Примерен образец на служебна бележка издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Къде и как се подава заявлението-декларация?
Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:
– лично, като се прилага лична карта (за справка);
– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;
– по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/ – на извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната.

Ако въведената в училището/детското заведение мярка обхваща период от два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта следва да представят в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверения за доходи всеки месец.

Месечната целева помощ по реда на чл. 16б от ППЗСП не може се получава едновременно с компенсациите, предоставяни на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, регламентирани с Постановление на Министерски съвет № 325 от 26 ноември 2020 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Включете се в изработването на Най-дългата празнична гирлянда

Published

on

Гирлянда „Коледно вълшебство“

Община Трявна ви кани да вземете участие в изработването на най-дългата празнична гирлянда, наречена „Коледно вълшебство“.

За да се включите, е необходимо да ни изпратите своите кратки коледни желания, пожелания и други съкровени празнични послания, които ние ще изпишем върху празничната гирлянда, заедно с Вашите имена. Изпращайте своите кратки послания на e-mail: victoria.koleva@tryavna.bg или като съобщение в официалната страница на Община Трявна във Facebook или страницата „Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна“.

Няма възрастови ограничения. Можете да изпратите свое лично послание, послание от всеки член на Вашето семейство или едно общо семейно или групово послание. Развихрете въображението си. Необходимо е само да посочите имената на авторите.

В изработването на гирляндата на Трявна може да се включат всички желаещи, без значение къде по света се намират.

Пожелайте нещо красиво на себе си, своите близки и всички хора за Коледа.

Всички изпратени текстове ще бъдат част от коледната гирлянда, с която заедно ще създадем едно коледно вълшебство, изпращайки общо красиво празнично послание.

Най-оригиналните послания ще публикуваме в навечерието на празниците в официалния сайт на Община Трявна www.tryavna.bg .

Гирляндата ще краси фасадата на НЧ „Пенчо Славейков – 1871“ град Трявна през празничните дни.

Нека заедно създадем празнично настроение отвътре и отвън! Очакваме с нетърпение вашите красиви и щастливи думички, които ще стоплят сърцата на всички и ще станат част от най-дългата празнична гирлянда на Трявна! Бъдете част от коледното вълшебство!

Весело предпразнично настроение!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Коледно – новогодишна програма на Община Трявна

Published

on

Коледно – новогодишна програма на Община Трявна

През целия месец декември:
Онлайн коледно четене за деца – възрастни четат своите любими детски коледни приказки Място: Официален сайт и Facebook страница на Община Трявна – tryavna.bg

Традиционен Коледен базар
Място:
Площад пред Народно читалище „Пенчо Славейков – 1871“ – град Трявна

1 – 18 декември
Изработване на най-дългата празнична гирлянда „Коледно вълшебство“, изписана с коледни желания, пожелания и други съкровени празнични послания

За всички, които желаят да се включат: правилата за участие ще бъдат публикувани в официалния сайт и Facebook страница на Община Трявна на 30.11.2020 г.

1 декември
Обявяване на детски коледен конкурс за рисунка или картичка на тема „Зимата ухае на снежинки“
Място: Официален сайт и Facebook страница на Община Трявна – tryavna.bg

Обявяване на коледен конкурс „Коледа в Трявна“ за най-красива празнична украса на домове, жилищно блокове и витрини или външни фасади на магазини и фирми Място: Официален сайт и Facebook страница на Община Трявна – tryavna.bg

3 декември
18:00 ч. Светване на градската празнична украса

16 декември
Онлайн коледна работилничка за деца с участието на сдружение „Цветница“
Място: Официален сайт и Facebook страница на Община Трявна – tryavna.bg

22 декември
14:00 ч. Обявяване на „Спортист на годината 2020“ и връчване на наградите на отличените спортисти от община Трявна Място: Община Трявна

1 януари 2021 година
0:00 ч. Новогодишна заря
Място: Площад „Капитан Дядо Никола“ – град Трявна

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица