Култура, Новини|29.08.2016 9:50

ХII Международна научна конференция „Традиционните занаяти – минало, настояще и бъдеще“

снимка: ЕМО"ЕТЪР"

снимка: ЕМО“ЕТЪР“

Старите занаяти са живи и днес, макар в значителна степен ролята им в обществения живот да е променена. Повечето от тях са превърнати в атракция, което гарантира интерес от страна на по-широка публика. Специалистите, от друга страна, изучават в дълбочина ролята на старите занаяти, посвещават им научните си трудове, дебатират за отделните елементи на тяхната същност.

ХII Международна научна конференция „Традиционните занаяти – минало, настояще и бъдеще“ се провежда в Етнографски музей на открито „Етър“. Началото е от 12:30 ч. на 2 септември, петък, а събитието е в рамките на ХІV Международен панаир на традиционните занаяти.

В 43-те доклада участниците във форума – музейни, научни работници и краеведи, ще представят свои задълбочени проучвания. Чуждестранните участници в Конференцията тази година са осем, от които четирима от Румъния, по един от Македония и Сърбия, и двама от Холандия. Те ще се представят със седем доклада.

Научен ръководител на ХII Международна научна конференция „Традиционните занаяти – минало, настояще и бъдеще“ е доц. Д-р Красимира Кръстанова от ПУ „Паисий Хилендарски.

Специално място в разработките на Конференцията е отделено на текстилните занаяти, които са обособени в самостоятелна работна секция. Застъпени са тъкачество, предачество, плетачество, везба, бубарство, терзийство и др.

Освен тях ще се разискват занаяти като медникарство, кръчмарство, бръснарство, каменоделство, свещарство, грънчарство и др.

Мелничарството е застъпено в три доклада:

Представяне на международното общество по молинология.

Вятърните мелници, въртящи се по часовниковата стрелка.

Водните съоръжения по поречието на притоците на Янтра.

В Конференцията ще бъдат представени майстори на традиционни занаяти от различни региони в страната и чужбина – цървулджията Йоан Анич от Тимочко (Сърбия), Силвия Текуанча (Румъния), Никола Чолаков, Цочо Петров и др.

Внимание ще бъде обърнато и на занаятчийските и землячески сдружения и мястото им в развитието на занаятчийство в Калофер и Горна Оряховица.

Ретроспекция на проведените до сега дванадесет конференции за занаятите в ЕМО „Етър“ ще направи доц. д-р Ангел Гоев. По време на Конференцията ще бъде представен сборник с доклади от миналогодишния научен форум, а темите, дискутирани тази година ще бъдат публикуват през 2017-та.

Напиши коментар