Свържи се с нас

Икономика

Негативни тенденции – част 2

Published

on

/продължение/ …

Ето защо все още България продължава да изглежда твърде по-различна от това, което се нарича „Социална Европа”. Там няма близо 80 % от хората, както е у нас да се считат за бедни, няма гета с огромни маси от население, което не работи и е полунеграмотно (както у нас e в ромските махали, където по-голямата част от живеещите в тях не работи и не посещава училище)? Вместо да отдели специално внимание на икономиката и екстрено да направи действени стопански реформи, то българското правителство се „тресе” от скандали с апартаменти, досиета на посланици и подслушване на телефонни разговори, което не храни никого. У нас дефицитът по консолидираната фискална програма на начислена основа за 2010 г. по предварителни данни е 3,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт, като за изчисляването му е използванаметодологията на ЕС.

Необходимо е да се посочи, че приетия през юни 2010 г. актуализиран бюджет бе с 3,8% бюджетен дефицит на начислена основа. Необходимо е да се припомни , че приетия в края на 2009 г. бюджет за 2010 г. беше балансиран и се провали още в средата на 2010 година. Актуализираният бюджет разрешаваше до 4,8% дефицит на касова основа. Само за декември 2010 г. дефицитът е 934 млн. лв., или най-големият месечен дефицит за годината. За цялата 2010 г. дефицитът е 2,8 млрд. лв. Все още разполагаме с фискален резерв към края на декември 2010 г. в размер на около 6 млрд. лева.

Дефицитът  не достигна предвидения, тъй като в разходната част на актуализирания бюджет много от нещата не се състояха. Цели 400 млн. лв. бяха спестени от това, че не разплатиха много от дълговете към фирмите. Някои от тях заведоха съдебни дела срещу министерства и общини, тъй като не искаха да плащат 7% комисиона на ББР, която е държавна структура. Те се явяват резерв за разходната част и подобряват бюджетния дефицит за 2010 г. Липсата на приходи се дължи, както на спада на производството и силно свитото вътрешно потребление, така и на контрабандата, като в известна степен тя се допуска чрез контрол от държавата на някои канали.

По изчисления на бившия зам.финансов министър Любомир Дацов близо 2,4 млрд. лв. са пропуснатите приходи от акцизи и ДДС, а част от ръста на износа е „кух” и е свързан с „точене” на ДДС. Не само според него, а и според предварителните данни на НСИ, износът към традиционните ни пазари от страните от ЕС е с много по-ниски темпове на ръст, а. в същото време към страни със занижен контрол от Азия и Балканите износът нараства в пъти. Изнесените стоки за Китай са се увеличили със 140.6% през периода януари – ноември 2010 г. спрямо съответния период на предходната година.

/следва продължение/ …

Йосиф Аврамов

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

ОПТ – Габрово обявява публичен търг

Published

on

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД обявява публичен търг, с тайно наддаване, на 06.10.2020 г., втора дата 08.10.2020 г., за отдаване под наем на помещения за офиси:
1. стая №7, първи етаж;
2. стая №10, първи етаж.

Документацията за търга се закупува в административната сграда на дружеството, етаж 3, стая 304.

Зареди още

Икономика

Габровската „Инспекция по труда“ се включи в екшън ден

Published

on

Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово се включи на 21 септември, в екшън ден, при който наличният състав на Агенцията проверява в цялата страна работодатели, при които през последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор повече от веднъж.

С масираните проверки стартира за България „Седмицата на действието“, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд.

На територията на област Габрово бяха проверени 8 работодатели. Не са били установени случаи на работа без трудов договор. Наблюденията върху контролната дейност на Дирекцията показват, че контролът оказва дисциплиниращ ефект върху работодателите, тъй като рядко се установяват нови случаи на работа без трудов договор в предприятия, в които са установявани такива.

Забелязва се обаче използването на други форми на недеклариран труд, като работа на пълен работен ден при договор на непълен, получаване на част от възнагражденията нерегламентирано и др., които са трудно доказуеми, особено без съдействието на работещите.

Следва да се има предвид, че като работят недекларирано, работниците и служителите губят и трудови, и осигурителни права. Те се лишават от обезщетения или получават такива в по-малък размер при оставане без работа, при болест, бременност и раждане, при пенсиониране.

Европейската кампания за деклариран труд се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

Целта е бъдещи и настоящи работещи, както и работодатели, да бъдат информирани, основно чрез социалните мрежи, за правата, които им дава декларираният труд. Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд.

В информационната кампания сред учениците на територията на област Габрово се включиха 2 училища. При желание експерти на дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Габрово са готови да информират учениците и на други училища.

Информация за кампанията, както и за правата на работещи и работодатели, се публикува в специално създадената Фейсбук страница „Всички права запазени“ Във YouTube канала, където са качени видеа, с информация за ползите от декларирания труд.

Възпитаването на култура на превенция чрез информиране и консултиране на бъдещи и настоящи работещи и на работодатели е основна част от дейността на Инспекцията по труда.

По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда.

Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Отпускат още евросредства в подкрепа на фирмите в условията на КОВИД – 19

Published

on

Още европейски средства, под формата на безвъзмездна финансова помощ, ще бъдат отпуснати в подкрепа на микро, малки и средни предприятия за адаптиране и преодоляване на последствията от пандемията. Новината за медиите съобщи Пенчо Койчев, експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областен информационен център – Габрово.

Двете процедури, по които ще могат да кандидатстват фирмите, са по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и ще стартират през последното тримесечие на тази година. Очакваният бюджет на всяка от тях е над 78 млн. лв.

По процедурата „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ могат да подават проектни предложения микро, малки и средни предприятия, които имат поне една приключена финансова година и са извършвали стопанска дейност през нея.

Минималният размер на помощта е 3 000 лв., а максималният – 15 000 лв. за микро, 30 000 за малки и 75 000 лв. за средни предприятия.

Дейностите, които ще получат финансово подпомагане, са свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, адаптиране на процесите и организацията на работа във фирмите в условията на пандемия.

Малки предприятия с минимум две приключени финансови години, оборот над 500 000 лв. за 2019 г. и поне 20% спад в постъпленията, могат да кандидатстват по процедурата „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По нея ще бъдат финансирани дейности, свързани с покриване на текущи оперативни разходи на фирмите – суровини, материали и консумативи, персонал, режийни и др. Максималният размер на помощта за едно предприятие е 50 000 лв.

До момента 239 фирми от Габровска област са сключили договори и са получили финансиране в размер общо на 2 088 072.15 лв.по процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

159 от бенефициентите са на територията на община Габрово. Местният бизнес може да се обръща към Областния информационен център-Габрово на място в офиса в град Габрово, с адрес пл. „Възраждане“3 или на тел. 066 807 222. Услугите на центъра са безплатни.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица