Свържи се с нас

Икономика

Стартирали и предстоящи операции по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Published

on

лого ню

Започна обявяването на операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, информира Областен информационен център – Габрово.

Вече са сключени първите два договора за операциите „Нови алтернативи“ и „Младежка заетост“, които ще получат съответно 65 и 35 милиона лева.

Чрез операция „Нови алтернативи“ от социални услуги ще се възползват 12 000 лица с увреждания и участници над 65 години в невъзможност за самообслужване, семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни хора. Конкретен бенефициент по операцията е Агенцията за социално подпомагане. Чрез процедурата ще продължи предоставянето на услугата „Личен асистент“ в национален мащаб, като лицата с увреждания и затруднено обслужване ще получат право на „индивидуален бюджет“ и сами ще определят как да бъде организирана предоставяната им социална услуга във времето. Проектът ще се изпълнява в рамките на 13 месеца.

По операция „Младежка заетост“ ще бъде подобрен достъпа до заетост на 8000 безработни младежи до 29 години, като се даде възможност за стажуване/обучение при работодател. Проектът е с конкретен бенефициент Агенция по заетостта и ще се реализира на територията на цялата страна за период от 25 месеца.

До дни предстои сключване на договор по процедурата „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на национална стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020“. Конкретен бенефициент е Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

До края на месец март се очаква да бъдат обявени и операциите „Независим живот“, „Центрове за заетост и социално подпомагане“, „Активни“, „Обучения и заетост за младите хора“, „Подобряване ефективността на агенцията по заетостта“, „Нови стандарти за социални услуги“.

За април са предвидени операциите „Идентифициране и активиране на младежи“, „Ново работно място 2015“, „Обучения и заетост“. Най-вероятно през месец юни ще бъдат обявени „Активно включване“ и „Приеми ме 2015“, а през октомври – „Социално предприемачество 2015“ и „Транснационално сътрудничество“.

Работи се и по операции „Квалификационни услуги и обучения за заети лица 2015 г.“, „Добри и безопасни условия на труд“ и „На път 2“, които ще бъдат представени на предстоящите през 2015 година заседания на Комитета за наблюдение на програмата и обявени най-вероятно през месец октомври.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Фермерски пазар на Карнавала в Габрово пред Дечковата къща

Published

on

На 18 май в унисон с карнавала, Фермерски пазар „ОТ БГ” ще бъде разноцветен. От 10.00 до 19.00 часа на улица „Опълченска” (пред Дечковата къща) ще намерите ярки цветя, бяло и рубинено вино, шарени сладкиши и дребни сладки, бяло сиренце, жълт кашкавал, пъстри билки, био яйца и много, много истински мед. А нектарите и сладката? Те са чиста фантазия, радост за ценителите.

Във времето Фермерски пазар „ОТ БГ” доказа, че предлаганите на него стоки и продукти от български производители, са с високо качество и неповторим вкус. Всички те са плод на труда на български фермери и земеделци, които работят от сутрин до мрак, за да достигнат до Вашите трапези.

Честит празник, габровци! Заповядайте пред Дечковата къща на 18 май, за да подкрепите българските фермери и земеделци и напазарувайте качествени български продукти, с които да почерпите себе си и семействата си!па

Зареди още

Икономика

До 15 май български компании могат да кандидатстват за разработване на иновации

Published

on

Остава една седмица, в която български компании могат да кандидатстват по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв. от програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) по линия на Министерството на иновациите и растежа. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 ( https://shorturl.at/awTW6 ) до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация с до 499 служители и големи компании в партньорство с МСП.

Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв.

Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата. Проектите на фирмите трябва да са насочени към разработване на иновация, която попада в една от подобластите на някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустимо ще бъде разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, напр.: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект, методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти, разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси и др.

Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива представляващи новост на ниво предприятие.

Със средства по процедурата ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

Зареди още

Икономика

ГТПП успешно изпълни проект за намаляване на въглеродния отпечатък на МСП

Published

on

В последната една година Габровската търговско-промишлена палата, в партньорство с Prios Kompetense AS Норвегия, изпълни проект, насочен към повишаване на енергийната ефективност, а оттам – към намаляване на въглеродния отпечатък на МСП в Габровска област, с цел постигане на климатична неутралност.

На заключителната конференция представители на фирмите и обществеността в Габровска област имаха възможност да се запознаят с изпълнените дейности по проекта, както и с добри практики в България и Норвегия.

Участниците бяха приветствани от Христо Башев, главен експерт „Екология и опазване на околната среда“ в Областна администрация – Габрово. Невена Пеева-Тодорова, експерт в Prios Kompetense AS Норвегия, представи Разработения консултантски пакет, а доц. д-р Пламен Цанков – инструментите за изчисляване на въглеродния отпечатък и анализ на въвежданите мерки за икономическа ефективност.

Участниците се запознаха и с резултатите от проекта на Клинтех България, насочен към отчитането съгласно изискванията на ESG (Обща рамка за въздействието на компанията върху околната среда, обществото и качеството й на корпоративно управление) и изготвеното от тях практическо ръководство за фирмите.

Интерес предизвикаха и добрите практики на Общините от България и Норвегия. Тодор Попов от Община Габрово представи създадената за пръв път в България Енергийна общност и предимствата, които има.

От Община Берген в Норвегия представиха как в центъра на града няма контейнери и всички отпадъци се събират с вакуум през изградена подземна инфраструктура.

Преди началото на конференцията се проведе среща между български и норвежки фирми за създаване на сътрудничество между тях. На гости в Габрово бяха представители на норвежкия партньор и още две норвежки фирми.

Участниците се договориха да продължат комуникацията помежду си, както и да се установят връзки между Габровската Търговско-промишлена палата и две норвежки палати.

Проектът се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица