Свържи се с нас

Новини

„Перуника“ 2 е сред одобрените обекти по „Красива България“

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Министерство на труда и социалната политика публикува списък с одобрените за финансиране и реализация обекти по Проект „Красива България“ през 2015 година. Сред тях е и габровската детска градина „Перуника“, база 2, където ще бъдат благоустроени дворните площи. Финансирането е в размер на 99 994 лв., а участието на Община Габрово – 149 120 лв., информираха от администрацията на кмета.

Проектът предвижда зониране на дворните площи на детската градина според възрастови групи и типове игри.

Обособяват се три площадки за подвижни игри, площадка за тихи игри и природен кът за експериментални игри. За всяка една детска площадка е предвидено обзавеждане със съответните съоръжения, основните видове игри, настилки, необходимата площ на падане, паркова мебел.

В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи, изброените детски съоръжения в проекта създават условия за следните видове игри – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания.

Отварят се два нови входа северно откъм гърба на сградата, оградите се рехабилитират. Пясъчниците се ремонтират. Към природния кът се изгражда навес за градински инструменти. Предвижда се естетическо осветление. Изпълняват се дейности по отводняване. Извършва се оформление на растителността и озеленяване. Проектират се нови широколистни и иглолистни дървета, както и масиви от храсти – основно по периферията на терена за изолация от околните улици, но също така и за засенчване на площадките.

Припомняме, че в периода м. август 2012 г. – м. ноември 2013 г. Община Габрово изпълни проект за прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника” – база 2, гр. Габрово“, в резултат на който бяха подобрени енергийните характеристики на сградата.

Беше положена топлоизолация по фасадата, топлоизолация по покрива (тавани); подменена дограмата; обновена отоплителната инсталация; монтирано табло за управление на отоплителния котел за два отоплителни кръга и кръг за битова гореща вода; подменени осветителните тела с енергоспестяващи. По време на изпълнението на проекта и с цел съвместяване на инвестиции, Община Габрово за своя сметка извърши газификация на котелното помещение.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Нова и модерна спортна зала строят в Севлиево

Published

on

Общинските съветници в Севлиево дадоха разрешение за изработване на частично изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, с отреждане „За спортен комплекс към парк „Казармите“.

Спортната зала ще задоволи нарасналите потребности на севлиевци от места за спорт и тренировки.

За целта, след геодезическото заснемане ще се променят уличните регулационни линии на второстепенна улица – публична общинска собственост, за което бе необходимо съгласието на Общински съвет – Севлиево.

Съветниците счетоха, че изменението на Подробния устройствен план на Севлиево е законосъобразно, тъй като отговаря на условията и тъй като влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато настъпят съществени промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил съставен планът или възникнат нови общински нужди за обекти – собственост на общините.

По-рано тази година Община Севлиево и бизнессдружение „Севлиево ХХI век” се споразумяха за строежа на нова мултифункционална спортна зала, след което започна съвместно проучване на опциите за строителството на обекта.

В общинския бюджет бяха заложени 50 000 лева за изработване на технически проект. С гласуваното решение се стартира процедурата по самия ПУП.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Първа научна конференция „Епохи, личности, памет“

Published

on

През тази година Исторически музей – Дряново, Община Дряново и Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” организират първото издание на националната научна конференция “Епохи, личности, памет”, която ще се проведе в Дряново на 29 и 30 септември. Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков.

Конференцията се посвещава на 150 години от рождението на Никола Мушанов и 130 години от рождението на Стойчо Мошанов. Примерните тематични полета на научните разработки в широко поставената от организаторите историческа рамка на заглавието са: Дряново и неговите личности; Проблеми на българската модернизация; България в света; Памет и културно-историческо наследство.

Предвижда се и издаване на сборник с докладите от конференцията.

Към поставените условия за участие в научния форум интерес проявиха 40 учени: университетски преподаватели, научни работници в БАН, специалисти в структурите на Държавен архив, Регионални и общински музеи.

Националната научна конференция ще се проведе в два последователни дни като докладите са тематично разделени и хронологично подредени в две секции: „Епохи и личности” и „Памет”.

В културната програма на участниците, в края на първия работен ден, е включено и посещение на Икономовата къща, в която е разположена експозиция „Възрожденско църковно изкуство в Дряново”.

„Големият интерес към така поставената от организаторите тема на научната конференция, разнообразието от заглавия със заявка за нов съществен принос по историческата ни осведоменост и осветляване живота, делото на личности, институции и събития, ни карат да сме оптимисти за успеха на новото начинание и да работим в посока Националната конференция „Епохи, личности, памет” в Дряново да стане традиционна за научните среди в България“, заяви Иван Христов, директор на Историческия музей в Дряново.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габрово: 50 000 лева от НДЕФ за соларни пейки и чешма

Published

on

Община Габрово ще бъде подпомогната с 50 хиляди лева за закупуване на две соларни пейки, устройство за мониторинг на въздуха и изграждане на чешма, информира Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в администрацията на кмета.

Средствата ще бъдат отпуснати по програмата „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Подкрепата е за малки проекти, допринасящи за намаляване емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени.

Предвижда се „умните“ пейки да бъдат монтирани в два от най-посещаваните градски паркове – „Колелото“ и „Младост“. Те ще имат слънчев панел, който ще произвежда енергия за зареждане на мобилни устройства и за вградено информационно табло. В парка на „Колелото“ ще бъде поставена чешма „фонтанка“ с дозатор, за да не се разхищава водата.

В квартал „Младост“ ще бъде монтирана станция за цялостен мониторинг на въздуха, каквито вече функционират на други места в града.

Заложено е да се проведе и публично събитие, посветено на Деня за борба с климатичните промени.

Инициативата ще информира габровци за рисковете от промените в климата и възможностите за справяне с тях. Срокът на проекта е пет месеца от подписването на договор с изпълнителя на дейностите.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица