Свържи се с нас

Новини

ТУ-Габрово чества своя 50-годишен юбилей в периода 20-22 ноември

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Тържествата по повод юбилея на Технически университет – Габрово ще се проведат в периода 20 – 22 ноември 2014 г.

Мероприятията включват празничен водосвет и молебен за здраве от Великотърновски митрополит Григорий, Тържествен Академичен съвет за удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ТУ-Габрово на ректора на Висше училище Митвайда, проф. д-р Лудвиг Хилмер, представление „Кажи ми, облаче” на студио „Театрален свят” при Природоматематическа гимназия академик „Иван Гюзелев” – Габрово, откриване на лаборатория по CNC „Оборудване и технологии”, Тържествена церемония по случай 50-годишнината и Спектакъл “Среща в СПОМЕНЪТ”, представление на танцова група с хореограф Нешка Робева и др.

Официални гости на церемониите ще бъдат Н.П. Посланикът на ФР Германия Детлеф Лингеман и ръководителят на отдел „Култура и връзки с медиите” на немското посолство Маркус Хаас, чуждестранни делегации, водени от ректори и зам.- ректори на партньорски университети от Германия, Австрия, Чехия, Полша, Сърбия, Македония, Украйна, Казахстан, Дагестан, Турция, делегации, водени от ректори и зам.- ректори на български университети, представители на бизнеса, чуждестранни учени, удостоени с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ТУ-Габрово, областен управител, кмет на Габрово, депутати, настоящи и бивши преподаватели, бивши ректори на Университета и др.

В рамките на тържествата на 21 ноември ще бъде открита международната научна конференция УНИТЕХ’14, която вече е запазена марка на Университета и се утвърждава като научен форум с международно признание.

Един от пленарните доклади при откриването на конференцията ще бъде изнесен от проф.д-р Карл Петер Пфайфер, ректор на Висшето училище Йоанеум, Грац, Австрия. По време на кръглата маса обект на дискусиите ще бъде дуалното обучение – чуждестранният опит на Европейските партньорски университети и възможностите за неговото приложение в България.

Идеята за създаване на висше училище в Габрово, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на XIX век. Тя е формулирана от българския просветител Васил Априлов и неговия съратник Никола Палаузов.

Техническият университет в Габрово е създаден през 1964 г. като Висш общо-технически задочен институт (ВОТЗИ) с Указ № 395 на Президиума на Народното събрание. От 1972г. с Указ на Държавния съвет на Народна република България ВОТЗИ-Габрово се преименува във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ). С решение на Народното събрание на Република България от месец юли 1995 г. ВМЕИ-Габрово придобива статут на Технически университет.

В ТУ-Габрово в момента се обучават над 5100 студенти от страната и 50 чуждестранни граждани. От създаването на Университета до сега са дипломирани над 27 500 специалисти с висше образование.

Обучението на студентите се извършва в образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” и в образователна и научна степен „Доктор”.

ТУ-Габрово е първият университет, получил цялостна акредитация от Националната агенцията за оценяване и акредитация през 1999 г. Последна институционална акредитация Университетът получи на 11 октомври 2012 г. с Решение на Акредитационния съвет на НАОА за срок от 5 г. с определен капацитет от 8 000 студенти и докторанти.

Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 191 преподаватели висококвалифициран академичен състав, от които 6 с научна степен „доктор на техническите науки” и 113 с научна степен „доктор”. Хабилитираният състав на университета е 84 души, от които 12 на академична длъжност „професор” и 72 на академична длъжност „доцент”.

Структурата на ТУ – Габрово включва три факултета – Електро¬техника и електроника, Машиностроене и уредостроене и Стопански факултет; Технически колеж – Ловеч и Департамент за езиково и специализирано обучение.

В областта на научноизследователската, научно-приложната и приложната дейност през последните години ТУ-Габрово е работил по проекти, финансирани от МОН на обща стойност около 2 000 000 лв. Проектите, финансирани по Национален фонд „Научни изследвания” са над 5, на стойност над 1 000 000 лв., реализирани в партньорство с институтите на БАН, други висши училища и фирми.

Преподаватели от ТУ-Габрово участват в международни проекти по програмите Еразъм+, Леонардо да Винчи, Грюндвиг, Коменски, Югоизточна Европа, Интелигентна енергия Европа, 7 Рамкова програма, ТЕМПУС, UNESCO, CEEPUS, ASO, ДААД, Royal Society, финансирани от Европейската комисия на стойност над 1 500 000 лв. Откроява се проектът, финансиран по 7 рамкова програма на ЕС – „Безконтактен метод за бързо индуктивно зареждане на акумулаторите на електромобили”, чиято стойност е около 500 000 лв. В момента се реализират 7 проекта по Оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд на обща стойност 2 303 248,40 лв. Това са договори по „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”, „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Програма ФАР на ЕС, “Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия, „Развитие на човешките ресурси”. Университетът се включи към програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

ТУ-Габрово спечели два проекта за мерки по енергийна ефективност по „Международен фонд Козлодуй” – „Подобряване на енергийната ефективност в ТУ-Габрово – Учебен корпус 1 и Учебен корпус 6” на обща стойност 1 156 477 евро.

Активно се работи за реализирането на двустранни договори за международно сътрудничество с 61 университета от 21 страни от Европа, Азия и Латинска Америка, активна е преподавателската и студентската мобилност по програма „Еразъм” в рамките на подписаните 51 споразумения за двустранно сътрудничество с партньорски университети от Германия, Австрия, Великобритания, Литва, Латвия, Белгия, Полша, Словения, Чехия, Румъния, Турция, Испания, Холандия.

Технически университет-Габрово се утвърди в годините като стабилна, престижна и авторитетна научна и образователна институция. Стремежът е да отговаря по на предизвикателствата на времето, като непрекъснато развива и реализира нови форми на обучение и сътрудничество с бизнеса и чуждестранните партньорски университети.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Купа и три медала за ШК „Орловец 1997“ в Световния ден на шахмата

Published

on

С купа, златен, сребърен и бронзов медал се завърнаха състезателите на ШК „Орловец 1997“ – Габрово Денислав Иванов, Иван и Диана Екимова от шахматен турнир, който се проведе в Казанлък по повод Световния ден на шахмата, 20 юли.

16-годишният Денислав Иванов спечели турнира от 12 до 16 годишна възраст, като без нито една загуба, с 4 победи и три равенства, заслужено се нареди първи и грабна купата, и златния медал.

В турнира за деца до 10 години сребърен медал спечели Иван Екимов, във възрастовата група до 8 години, като с 4 победи и едно равенство заслужено се нареди втори.

Диана Екимова постигна 4 победи от 7 партии и грабна бронзовия медал при момичетата до 10 години.

Освен купи и медали, състезателите получиха и предметни награди, осигурени от организаторите на турнира – ШК „Казанлък 21“.

Зареди още

Икономика

„Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД набира работници

Published

on

Във връзка с изпълнението на обекти на Дружеството в община Габрово и област Габрово „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси да назначи:

1. Технически ръководители;
2. Геодезисти;
3. Лаборанти;
4. Машинисти пътно-строителни машини;
5. Шофьори, категория В и С+Е;
6. Пътни работници;
7. Работници полагане асфалтови настилки;
8. Арматуристи;
9. Кофражисти;

Кандидатите трябва да притежават:
– Подходящо образование и квалификация за съответната позиция;
– Трудов опит по същата или сродна специалност;
– Документ за правоспособност за управление на ПСМ /за машинистите на ПСМ/;
– Необходимата категория за правоуправление на МПС, удостоверение за професионална компетентност, карта за квалификация на водача и удостоверение за психологическа годност /за шофьорите/;
– Добро здравословно състояние;
– Желание за работа;

Компанията предлага:
– Постоянен трудов договор с първоначален изпитателен срок;
– Добро възнаграждение;
– Работно облекло;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Копие от диплома;
– Копие от документи за квалификация/правоспособност;

За контакти: тел.062/616-819.

Зареди още

Крими

Акция по „широкообхватен контрол“ се проведе в област Габрово

Published

on

В средата на тази седмица, на територията на област Габрово се проведе специализирана полицейска операция по метода на „широкообхватния контрол“.

В Габрово полицейски екип и екипи на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областен отдел „Автомобилна администрация“- Габрово, Агенция „Митници“ и Национална агенция за приходите извършваха проверки на автомобили на пътя между Габрово и Дряново.

В рамките на два часа полицейските служители провериха общо 42 МПС-та и 48 лица, сред които 11 товарни автомобили.

Установени са били 6 нарушени и връчени 2 електронни фиша. Контролните органи от Областен отдел „Автомобилна администрация“ извършили проверка на 4 товарни автомобила, а служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ – 42.

Екипът на Агенция „Митници“ проверил 7 автомобила, а служителите на НАП – 9 и техните водачи.

В рамките на два часа в Севлиево са били извършени проверки на 38 автомобила и 42 лица, като констатираните нарушения 6, а връчените електронни фиша са три. Екипите на РУ Дряново извършили проверка на 31 МПС и 34 лица, за които са установили 2 нарушения. В Трявна били проверени 21 автомобила и 29 лица, за които са констатирани 3 нарушения. Връчени са 2 ел. фиша.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица