Свържи се с нас

Новини

РОКС на НПО – Габрово искат промяна и допълнение на ИК

Published

on

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved, Архив

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved, Архив

РОКС – НПО в град Габрово инициира и предлага на обществеността предложения за допълнение и изменение на Избирателния кодекс в Република България. Според тях исканите промени са необходими и мотивирани от желанието на българските граждани за промяна в политическата система и начина на нейното формиране.

Гражданите могат да подкрепят предложенията, ако са съгласни с тях, като се подпишат под тях в приемната на ГД „ДНЕС“ в Габрово на пл.“Първи май“ №1в. Същата работи всеки ден от 12.00 до 17.00 ч. Инициативата ще бъде разширена и в други областни градове, след което чрез присъствието на ГД „ДНЕС“ в Народното събрание, предложенията и подписката ще бъдат внесени в съответната комисия за разглеждане и приемане.

Предложения:

1/ Подобряване системата на ЕСГРАОН. Това се налага с цел:
– Недопускане гласуването на „ мъртви души”;
– Ограничаване гласуването на едни и същи лица в различни избирателни райони;

2/ Въвеждане система на задължително гласуване за всички лица, имащи право на глас, като се предвиди санкция „глоба” за негласувалите.

Тази промяна ще осигури представителство на всички български граждани, имащи право на глас в изборните държавни органи и до голяма степен ще обезмисли изборната търговия.

3/ Да се въведе ограничение до два мандата при регистрация на кандидат-депутатите за Народно събрание в ЦИК.
Така ще се намали вероятността от срастване на определени хора с властта и ще ограничи външното корпоративно влияние върху народните представители.

4/ Да се предвиди задължителен тест за психическа годност при регистрация в ЦИК на: кандидатите за народни представители, членове на Европейския парламент, президент, вицепрезидент, кметове на общини и кметства, както и на общински съветници.

5/ Въвеждане на смесена система за избор на народни представители при формиране на Народно събрание – мажоритарна и пропорционална, като се намали броя на народните представители, съобразно броя на активно гласуващите избиратели.

6/ Въвеждане на по-висок праг за право на държавна субсидия за участвалите в изборите кандидати.
Този праг за Народното събрание да бъде / 3-5%/ от действително получените гласове за съответния независим кандидат или партия.

Държавната субсидия да се управлява от специализиран държавен орган, като за всеки кандидат или партия субсидията да се съхранява в специална набирателна сметка.Отпускането на средства от тази сметка да става само след представяне на безспорни доказателства за действително направените разходи за срещи с избиратели, предизборна кампания и други лимитивно посочени в закона дейности.Контрола върху управлението на тези средства да се извършва ежегодно от Сметната палата и да се публикува електронно.

7/ Да се въведе образователен ценз за упражняване правото на глас, като право на глас да имат лицата, завършили минимум основно образование.

Към настоящия момент по Конституция училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително / чл.53 ал.2/, но това само теоретично означава основно образование. Причината за това е, че едно лице може да е навършило 16-годишна възраст, но да няма дори начално образование.

Целта на това предложение е: освен минималната психофизическа зрялост с навършване на пълнолетие / 18 години / е необходимо избирателят да притежава минимална образователна зрялост.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Окръжната прокуратура проведе среща с ученици от НАГ

Published

on

Окръжната прокуратура в Габрово продължава участието си в образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна 2022- 2023 г.

В края на миналата седмица беше проведена среща с ученици от ХІ-ти клас на Националната Априловска гимназия в Габрово в Актовата зала на учебното заведение. При беседата прокурорът от Окръжна прокуратура – Габрово Людмила Рачева и завеждащият Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово Атанас Йорданов разясниха структурата на Прокуратурата като институция и основните функции на прокурора.

Обсъдени бяха въпросите какво е престъпление и какво е наказание по Наказателния кодекс.

На учениците беше представен реален казус от практиката, чрез който да могат да придобият представа за първоначалните процесуално-следствени действия от страна на разследващите органи и прокурора при извършено престъпление.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Приеха Областната аптечна карта на Габрово

Published

on

Областната аптечна карта на Габрово бе приета по време на заседание на Междуведомствената комисия, председателствана от областния управител Кристина Сидорова.

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово.

Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна.

Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.

В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки.

Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.

Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри.

Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека. Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния.

При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66. Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Трявна има готовност да посрещне зимата

Published

on

Община Трявна има готовност да посрещне предстоящия зимен сезон. Това сочат официалните доклади на структурите, ангажирани с осигуряването на нормални условия за работа и живот през зимата на хората на територията на Община Трявна, които бяха приети от областния управител на област Габрово тази година.

ДЗЗД „Зимно поддържане“ – Трявна е консорциумът, отговарящ за зимното поддържане на общинската пътна мрежа. Разполагат с 25 бр. оборудвана снегопочистваща техника и необходимото количество инертни материали. Създадена е и необходимата организация за поддръжка на републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на Община Трявна, с ОПУ – „Пътен кантон“ – Трявна.

Готовност за работа през зимата имат всички здравни и лечебни заведения на територията на Община Трявна, наличните транспортни фирми, както училищата и детските градини.

„Подготовката на Община Трявна за предстоящия зимен сезон започна още през месец октомври. С моя Заповед бяха възложени за изпълнение конкретни мероприятия със срокове и отговорници, като кметът на кметство Плачковци, кметските наместници по места, ръководителите на училища и детски градини в общината, управителят на „Дом за стари хора – гр. Трявна“, главен специалист „ЦСРИ“ и „Социално предприятие“ разработиха оперативни планове, в които са предвидени конкретни мерки за навременното снабдяване на населението с храна и стоки от първа необходимост, включително и производство на хляб и хлебни изделия“, коментира кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна е в непрестанна връзка с ръководителите на Енерго – Про Мрежи АД Варна – МИР Трявна и „ВиК“ ООД – район Трявна, които също са оборудвали и привели в готовност своите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи в зимни условия. И тази година, приоритетно в Трявна и Плачковци ще бъдат почиствани от сняг зоните около болници, детски градини и училища, автогари, ЖП гари, хлебопекарни, социални заведения и пр.

При влошени метеорологични условия, ръководството на Община Трявна съвместно с органите на РУ на МВР – Трявна, има разработен план за въвеждане на варианти за временно ограничаване на движението и обходни маршрути по общинската пътна мрежа.

Не на последно място е извършено цялостно почистване от излишна храстова и дървесна растителност на 4,1 км зона на река Тревненска, както и на сухия и мокър откос на микроязовир „Трявна“.

Осигурена е необходимата подготовка и екипировка за работа при зимни условия на Планинска спасителна служба и Доброволно формирование „Трявна“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица