Свържи се с нас

Икономика

Голяма част от габровските фирми се възползват от отстъпките на НАП

Published

on

© Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

В момента тече кампанията по данъчните декларации за облагане на доходите през отчетната 2010 година. Крайният срок за подаване на тези декларации е 2 май, като се дават 2 възможности за облекчения. Единият вариант е, ако декларациите за доходите  се подадат до 10-ти февруари и  съответно данъкът бъде внесен, гражданите получават 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Втората възможност предвижда, ако декларациите се подадат до 2-ри май подписани с електронен подпис също да има 5% отстъпка.

„Нашите усилия са насочени към тези алтернативни начини за подаване на данъчни и осигурителни декларации. Бележим ръст в данъчните декларации спрямо 2009 година. Предлагаме и попълване на данъчни декларации с баркод – клиента може да изтегли декларацията по интернет, след което я попълни. Друг алтернативен начин, който предлагаме на нашите клиенти е да подадат своите декларации с обратна разписка. Цената е оринтировъчно около 2.40 лева. Тази услуга също много добре се ползва от нашите клиенти“, заяви началника на сектор „Услуги за клиента“ – Николета Савчева.

Тя допълни, че относно облагането с корпоративените данъци срокът за тези декларации е 31-ви март. Декларация се подава от всички юредически лица, неперсонифицирани дружества, които са или не са извършвали дейсност.  Възможно да ползват 1% отстъпка, ако бъдат подадени в срок и подписани с електронен подпис.

„В Габрово голяма част от фирмите се възползват от тази възможност, ако са подписани с електронен подпис и подадени до 31-ви март получават 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но тази отстъпка не може да бъде повече от 1000 лева. Почти всички счетоводни къщи подават годишните декларации за юридически лица по електронен път“, добави г-жа Савчева.

Другото ново през тази година е, че фирми и самоосигуряващи се лица, които ползват помещения под наем трябва да внесат авансов данък на своите хазяи, намаляват с 10% нормативно признати разходи и внасят 10% авансов данък, там където е регистрирано самото задължено лице (наемателя). За този наем ще трябва да се издаде служебна бележка и сметка за изплатени суми на лицето, на което плащат наем, и съответно това лице в края на годината ще е задължено да ги декларира пред НАП.

„Искаме да обърнем внимание за самоосигуряащите се лица, какви декларации трябва да подават. Това са декларация Образец 1, която трябва дасе подава всеки месец до 10-ти число, декларация Образец 6 – срокът на тези всички самоосигурващи се е 2-ри май. Тютюнопроизвододителите и регистрираните замеделски производители подават декларация, от техния доход се приспадат 60 % нормативно признати разходи и след, което се прави облагане. Всяка година както и тази година до 31-ви януари самоосигуряващите се лица мога да променят вида на осигуряването си, т.е те избират за какви осигурителни рискове да се осигуряват, като се използват всички осигурителни рискове без трудова злополука и професионална болест. Продължават и облекченията, които се декларират от млади семейства върху платените лихви по получени заеми от банки. Друг нов момент от тази година за намаляване на данъците на годишната данъчна основа до 50% може да се намали данъчната основа с дарения в полза на фондовете, които се занимават с дарения за инвитро оплождане и в полза на културни институции. С парите, които са платени за култура може да се намали до 15% от данъчната основа, като размера на всички облекчения, които едно лице може да направи не може да бъде повече от 65%“ ,  коментира началника на сектор „Услуги за клиента“.

Новото през 2011 година е, че се въвежда минимален размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица в размер на 420 лева. Максималния размер си остава не променен.

Икономика

Община Трявна с най-активно гражданско участие в анкетно проучване за зеления преход

Published

on

Населението на Община Трявна е с най-висок процент в анкетното проучване, изготвено от Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/ във връзка с готовността на гражданите за участие в Зеления преход и повишаване на енергийната ефективност. Интерес към анонимния въпросник са проявили 108 местни жители – малко повече сравнение с тези на община Дряново, където събраните анкети са общо 102 на брой. Проучването бе проведено на територията на общините, участници по проекта – Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд за период от четири месеца от началото на тази година, за да провери информираността на населението относно Зелената сделка и Зеления пакт и възможността на хората да преминат към възобновяеми енергийни източници на отопление.

Официалните данни бяха представени на Първата информационна кръгла маса “Декарбонизация”, която се проведе в Заседателна зала № 403 в сградата на общинска администрация по проекта “Активни граждани за енергийно независими общини”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. На събитието присъстваха Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна; Марин Маринов – заместник-кмет на община Трявна; Евтим Евтимов – секретар на УС на АБГР; Ралица Маринова – ръководител на проект “Активни граждани за енергийно независими общини”; Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/; ст.н.с.инж. Иван Хиновски – председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/, служители на общинска администрация, журналисти и заинтересовани граждани.

Приветствие към всички присъстващи и официално откриване на Първата кръгла маса “Декарбонизация” отправи кметът на община Трявна, който отново изрази своята благодарност от възможността Трявна да участва в подобен проект с изключителна важност предвид ситуацията в момента в страната и нарастващата инфлация.

На база представените данни стана ясно, че най-активно в анкетното проучване са се включили жителите на Община Трявна на възраст между 56 год. – 65 год. и тези на възраст между 36 год. и 45 год. Голяма част от гражданите на Трявна и Дряново са запознати със Зелената сделка и Зеления пакт, а като най-посочвани източници на информация са традиционните информационни канали и онлайн медиите.

Като най-разпознаваеми цели на Зеления пакт, 44.4 % от анкетираните посочват “Нискоемисионна, достъпна и сигурна енергия”, както и “Амбиция към нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда”.

“75.9 % от населението на Община Трявна има положително отношение към използването на възобновяеми енергийни източници, а 80.6 % от домакинствата биха въвели използването на ВЕИ, което е една добра тенденция в тази насока. Желанието за енергийна независимост е водещият фактор, от който зависи въвеждането и използването на ВЕИ в домакинствата на жителите на град Трявна – 51.9%. Наличието на достатъчно лични средства за инвестиране във ВЕИ и желанието за опазване на околната среда също са сред важните условия за съответно 38.9% и за 38% от анкетираните“‘, сподели при представянето на резултатите ръководителят на проекта Ралица Маринова.

Близо 2/3 от анкетираните и в Трявна, и в Дряново, не знаят какво представляват енергийните общности.

Като важно условие за включване в тези общности местното население е посочило на първо място икономическата изгода, а на второ и трето място – сигурността на енергийното потребление и ролята на общината в реализирането на такава общност. По време на кръглата маса стана ясно още, че информираността в тази насока следва да се засили чрез провеждане на подходящи кампании, с които да се достигне до по-голям процент от хора.

Основен източник на отопление, който домакинствата в Трявна, използват в момента са дърва и въглища, както и електроенергия. Под 20% от анкетираните не биха ги сменили, а останалата част биха използвали ВЕИ, газ, климатик или пелети.

“На база събраните и анализирани данни ще се изготви структура на енергийното потребление на домакинствата и ще се оцени капацитета на общините за създаване на енергийни общности; ще бъдат изработени материали за информационната кампания в Д3, която да повиши информираността на гражданите за демократичен достъп до зелена енергия, както ще бъде изготвен и Доклад, който да предложи подходи за преодоляване на ключовите бариери за участието на заинтересованите страни в енергийните политики. Докладът ще съдържа препоръки към общините как да създадат механизъм за мотивиране и повишаване участието на гражданите в новите общински енергийни политики”, подчерта Ралица Маринова.

Присъстващите бяха запознати още с възможностите за развитие на енергийните общности в България, както и с процедурите за подготовка и изграждане на проект на ВЕИ, съгласно българските нормативни документи.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

ГАРАНТ имоти предлага на свои клиенти

Published

on

ГАРАНТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ви представя:

Повече информация и оглед:
Офис: гр. Габрово, ул. „Априловска“ 6
Телефон: 066 80 80 16
Имейл: garant_imoti@abv.bg
Сайт: www.garantproperty.eu

Зареди още

Икономика

Зам.-кметът Дончев: Община Габрово е търсен партньор от бизнеса!

Published

on

Заместник-кметът по строителство, инфраструктура и екология инж. Деян Дончев участва в регионална среща на бизнеса във Велико Търново и Габрово“, която се проведе вчера – 30 юни, в старата столица, съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в местната общинска администрация.

Инж. Дончев коментира приоритетите в транспортната инфраструктура на Габрово, индустриалните зони и потенциала за иновации в енергийна ефективност, възобновяеми източници и екопроекти. По думите му едно от най-големите предизвикателства пред бизнеса е инфраструктурата.

„Намеренията за разширяване на индустриалните зони са в посока Севлиево, което има връзка и с изграждането на тунела под Шипка и автомагистрала „Хемус“, за да се преодолее дисбалансът между Северна и Южна България – отбеляза Деян Дончев. – По периферията на републиканския път Габрово – Севлиево продължава да се променя предназначението на земята, създават се локални платна и пътни връзки, издаваме доста разрешения за строеж на инвеститори за обслужваща и производствена дейност.“, каза заместник-кметът.

Той подчерта, че Северната индустриална зона в Габрово е добре развита, но уличната мрежа се нуждае от сериозно обновяване, както и от допълнителни електрически мощности.

„Имаме предпроектни проучвания за инфраструктурни подобрения. Поддържаме добра комуникация с бизнеса и вече реализирахме няколко публично-частни партньорства. Предстои да изградим съвместно с фирми една пътна връзка, както и рехабилитация на канализация, за което Общината е изготвила проект“, съобщи инж. Дончев.

Той съобщи, че по европроект в момента се прави проучване сред 40 фирми в Северната индустриална зона за намиране на техническо решение за енергийна независимост.

Областният управител на Габрово Ралица Манолова определи Общината като иновативна и перспективна по отношение на устойчивото развитие и комуникацията с институциите. „Трябва да имаме добър синхрон в плановете на общините и плановете на държавата за транспортното строителство. Създали сме условия за координационни срещи между всички дружества, защото общата ни цел е да живеем в по-добра среда“, подчерта Манолова.

Инж. Деян Дончев припомни, че Община Габрово е реализирала първия етап от обновяването на транспортната инфраструктура със закупуването на 14 екологични автобуса, реконструкция на кръстовища и информационна система на 104 автобусни спирки. „По отношение на републиканските пътища на нашата територия Община Габрово има сключено споразумение с Агенция пътна инфраструктура да ги поддържа, за което получаваме финансови компенсации“, обясни зам.-кметът.

В рамките на събитието с коментар за ролята на културния сектор в подобряването на градската среда се включи директорът на Музей „Дом на хумора и сатирата“ Маргарита Доровска.

Според нея основен двигател за промяна в градовете са общностите от хора. Тя даде пример с дейностите по развитието на квартал „Шести участък“ чрез предприемачески и творчески активности.

„Събития като карнавала, биеналето на хумора, екологичния фестивал на Узана трябва да стават все повече. Искаме да създадем център „Кристо и Жан-Клод“ и очакваме скоро Община Габрово да придобие от държавата сградата на бившия текстилен техникум, за да започне същинската работа по този мащабен проект“, отбеляза Доровска.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица