Свържи се с нас

Икономика

Голяма част от габровските фирми се възползват от отстъпките на НАП

Published

on

© Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

В момента тече кампанията по данъчните декларации за облагане на доходите през отчетната 2010 година. Крайният срок за подаване на тези декларации е 2 май, като се дават 2 възможности за облекчения. Единият вариант е, ако декларациите за доходите  се подадат до 10-ти февруари и  съответно данъкът бъде внесен, гражданите получават 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Втората възможност предвижда, ако декларациите се подадат до 2-ри май подписани с електронен подпис също да има 5% отстъпка.

„Нашите усилия са насочени към тези алтернативни начини за подаване на данъчни и осигурителни декларации. Бележим ръст в данъчните декларации спрямо 2009 година. Предлагаме и попълване на данъчни декларации с баркод – клиента може да изтегли декларацията по интернет, след което я попълни. Друг алтернативен начин, който предлагаме на нашите клиенти е да подадат своите декларации с обратна разписка. Цената е оринтировъчно около 2.40 лева. Тази услуга също много добре се ползва от нашите клиенти“, заяви началника на сектор „Услуги за клиента“ – Николета Савчева.

Тя допълни, че относно облагането с корпоративените данъци срокът за тези декларации е 31-ви март. Декларация се подава от всички юредически лица, неперсонифицирани дружества, които са или не са извършвали дейсност.  Възможно да ползват 1% отстъпка, ако бъдат подадени в срок и подписани с електронен подпис.

„В Габрово голяма част от фирмите се възползват от тази възможност, ако са подписани с електронен подпис и подадени до 31-ви март получават 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но тази отстъпка не може да бъде повече от 1000 лева. Почти всички счетоводни къщи подават годишните декларации за юридически лица по електронен път“, добави г-жа Савчева.

Другото ново през тази година е, че фирми и самоосигуряващи се лица, които ползват помещения под наем трябва да внесат авансов данък на своите хазяи, намаляват с 10% нормативно признати разходи и внасят 10% авансов данък, там където е регистрирано самото задължено лице (наемателя). За този наем ще трябва да се издаде служебна бележка и сметка за изплатени суми на лицето, на което плащат наем, и съответно това лице в края на годината ще е задължено да ги декларира пред НАП.

„Искаме да обърнем внимание за самоосигуряащите се лица, какви декларации трябва да подават. Това са декларация Образец 1, която трябва дасе подава всеки месец до 10-ти число, декларация Образец 6 – срокът на тези всички самоосигурващи се е 2-ри май. Тютюнопроизвододителите и регистрираните замеделски производители подават декларация, от техния доход се приспадат 60 % нормативно признати разходи и след, което се прави облагане. Всяка година както и тази година до 31-ви януари самоосигуряващите се лица мога да променят вида на осигуряването си, т.е те избират за какви осигурителни рискове да се осигуряват, като се използват всички осигурителни рискове без трудова злополука и професионална болест. Продължават и облекченията, които се декларират от млади семейства върху платените лихви по получени заеми от банки. Друг нов момент от тази година за намаляване на данъците на годишната данъчна основа до 50% може да се намали данъчната основа с дарения в полза на фондовете, които се занимават с дарения за инвитро оплождане и в полза на културни институции. С парите, които са платени за култура може да се намали до 15% от данъчната основа, като размера на всички облекчения, които едно лице може да направи не може да бъде повече от 65%“ ,  коментира началника на сектор „Услуги за клиента“.

Новото през 2011 година е, че се въвежда минимален размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица в размер на 420 лева. Максималния размер си остава не променен.

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Намалява броят на наетите през март

Published

on

Архив, Copyright © GabrovoNews.bg

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2020 г. намаляват с 1.1 хил., или с 2.7%, спрямо края на декември 2019 г., като достигат 38.6 хиляди. Това сочат предварителните данни, оповестени днес от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 27.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 15.3% и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 12.7%.

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“ – с 31.2% и „Строителство“ – с 20.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.9% и 10.9%.

В края на март 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ а най-голямо увеличение – в „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Габрово е на шесто място в страната по средна брутна заплата

Средната брутна месечна работна заплата в област Габрово за януари 2020 г. е 1 149 лв., за февруари – 1 143 лв., и за март – 1 114 лева.

Published

on

Архив, Copyright © GabrovoNews.bg

Средната брутна месечна работна заплата в област Габрово за месец януари 2020 г. е била 1 149 лв., за февруари – 1 143 лв., и за март – 1 114 лева. В сравнение с останалите области в България, по този показател областта ни се нарежа на шесто място в страната след София (столица), София (област), Враца, Варна и Стара Загора.

Тези официални данни бяха оповестени от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“. През първото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата е 1 135 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“.

Увеличена е средната месечна заплата се наблюдава в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.2% спрямо същия период на 2019 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ – 2 375 лева, „Образование“ – 1 274 лева и „Държавно управление“ – 1 239 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 621 лева, „Административни и спомагателни дейности“- 651 лева и „Култура, спорт и развлечения“ – 779 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния – с 6.3%.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Община Трявна стартира проект за рекултивация на съществуващото депо за отпадъци

Published

on

След подписан на 13.05.2020 г. договор, Община Трявна стартира изпълнението на проект: „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна“.

В основата на настоящия проект за закриване и рекултивация на депото, е заложено да се опази човешкото здраве и околната среда, както и спазването на законодателството на ЕС и националното законодателство по отношение на управлението на отпадъците, опазването на водите и въздуха.

Основни дейности по проекта са:
Дейност 1: Подготовка и изпълнение
Дейност 2: Техническа рекултивация
Дейност 3: Организация и управление на проекта
Дейност 4: Информация и комуникация

Общата стойност на проекта е 1 549 891.73 лв., от които 1 317 407.97 от Европейския фонд за регионално развитие и 232 483.76 национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Началната дата на проекта е 28.05.2020 г., а крайната дата – 28.04.2022 г. Периодът за изпълнение е 18 месеца.

Настоящият проект е насочен към опазване на човешкото здраве и околната среда. Община Трявна търси правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Проектът предвижда извършване на техническа и биологична рекултивация на площта, която е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци. Рекултивационните мероприятия ще осигурят опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване, защита от проникването на повърхностни води в тялото на депото, прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци и др. Рекултивацията на депото има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. С предвидените рекултивационни мероприятия на съществуващото депо ще се осигури минимизиране на строителните разходи, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване, защита от проникване на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото, прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци, вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците, създаване на условия за контрол на процесите , протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Предвидените дейности ще се изпълнят на два етапа:
І-ви етап: Същинска рекултивация – при която се предвижда да се извършат: Подготовка на площадката и на детайл в петата на отпадъците по дерето; съоръжение за регулиране на оттока; изграждане на горна опорна дига; изграждане на долна опорна дига и от страната на пътя; изграждане на газова система; предепониране на отпадъците и вертикална планировка; техническа рекултивация – изравнителен пласт, запечатващ пласт, земни почви, хумус; съоръжения.
ІІ-ри етап: Биологичната рекултивация, която се предвижда да се извърши на площ от 16729 кв.м. представляващи ПИ 81058.374.315, в земл. на с. Черновръх на територията на община Трявна.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица