Свържи се с нас

Икономика

Директорът на НАП-Габрово:“Нашето изпълнение е на много добро ниво“

Published

on

© Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Днес се проведе пресконференция за новите моменти в данъчно-осигурителната кампания през 2011 година и извършеното от офиса на НАП – Габрово през изминалата 2010. Беше отчетена структурната реформа в НАП на национално ниво, както и промените на НАП-Габрово.

„В общи линии към момента сме офис за обслужване към Териториалната Дирекция (ТД) с две основни дейности: обслужване на клиенти и обработка на плащания и задължения. Едновременно с това нещо беше въведена Агенция за държавни вземания в НАП, която добре интегрира дейността си до момента и вече колегите започнаха да събират публичните вземания по изпълнителните дела. Другото основно нещо е създаването на Консултативен съвет към офис Габрово, който обединява представители на местна и държавна власт, счетодовни къщи, осигурителни каси, съдебна власт, задължени лица. В офиса беше създадено звено за „Ранни контакти с клиенти“, с цел стимулиране доброволното плащане на данъци и осигуровки и увеличаване на събираемостта на вземанията, преди образуване на съдебните дела“, коментира директорът на офис НАП-Габрово г-н Паришев.

Той добави още, че е създаден текущ мониторинг за наблюдение на процесите за обслужване на клиенти. Мониторинът има за цел да поддържа положително и добронамерено отношение към клиентите.

В ТД на НАП-В.Търново, офисът на НАП-Габрово е на първо място с 98,5 % изпълнение на плана за приходите и фондовете на НОИ. По определените данъци са събрани общо 21 461 728 лева, а изпълнението на  централния бюджет общо е на 107 %. Лек спад бележат задължителните осигурителни вноски, като причината е в намалелят брой регистрирани трудови договори в НАП. Също като  причина може да се посочи и намаляването на работното време на предприятията в региона от 8 на 6 или 4 часа,  което рефлектира върху възнагражденията и осигуровките на трудещите се.

По инициатива на данъчен орган по Закона за ДДС са дерегистрирани около 70 некоректни фирми, като причините са общи – не подаване на справки декларации, неизпълнение на задълженията по ДДС и другите основания на Закона за ДДС. През салона за обслужване на офсиса на НАП-Габрово са преминали 76 065 души за 2010 година, като средното време за обслужване на клиент е 9 минути и 27 секунди. В сектор Услуги за клиенти са извършени 1430 проверки и са издадени 27 002 документа.

„В другите сектори бих искал да кажа, че също много добре е изпълнението в отдел „Контрол“. Там са извършени 189 броя ревизии и  2399  проверки, като в резултат на това допълнително установените приходи към държавната хазна са в размер 13 730 403 лева. В сектор Упраление на дълга в отдел Събиране са издадени 276 постановления за налагане на обезпечителни мерки на стойност 11 005 434 лева. Събраните суми от просрочени вземания са 20 077 738 лева„, допълни директорът на НАП-Габрово.

„Като цяло задачите, които са поставени от ТД НАП-В.Търново пред офиса са много добре изпълнени. При средно изпълнение на ТД 93,4 % смятам, че “ нашето изпълнение е на много добро ниво“, завърши коментара си г-н Паришев.

Икономика

Фермерски пазар на Карнавала в Габрово пред Дечковата къща

Published

on

На 18 май в унисон с карнавала, Фермерски пазар „ОТ БГ” ще бъде разноцветен. От 10.00 до 19.00 часа на улица „Опълченска” (пред Дечковата къща) ще намерите ярки цветя, бяло и рубинено вино, шарени сладкиши и дребни сладки, бяло сиренце, жълт кашкавал, пъстри билки, био яйца и много, много истински мед. А нектарите и сладката? Те са чиста фантазия, радост за ценителите.

Във времето Фермерски пазар „ОТ БГ” доказа, че предлаганите на него стоки и продукти от български производители, са с високо качество и неповторим вкус. Всички те са плод на труда на български фермери и земеделци, които работят от сутрин до мрак, за да достигнат до Вашите трапези.

Честит празник, габровци! Заповядайте пред Дечковата къща на 18 май, за да подкрепите българските фермери и земеделци и напазарувайте качествени български продукти, с които да почерпите себе си и семействата си!па

Зареди още

Икономика

До 15 май български компании могат да кандидатстват за разработване на иновации

Published

on

Остава една седмица, в която български компании могат да кандидатстват по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв. от програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) по линия на Министерството на иновациите и растежа. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 ( https://shorturl.at/awTW6 ) до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация с до 499 служители и големи компании в партньорство с МСП.

Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв.

Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата. Проектите на фирмите трябва да са насочени към разработване на иновация, която попада в една от подобластите на някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустимо ще бъде разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, напр.: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект, методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти, разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси и др.

Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива представляващи новост на ниво предприятие.

Със средства по процедурата ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

Зареди още

Икономика

ГТПП успешно изпълни проект за намаляване на въглеродния отпечатък на МСП

Published

on

В последната една година Габровската търговско-промишлена палата, в партньорство с Prios Kompetense AS Норвегия, изпълни проект, насочен към повишаване на енергийната ефективност, а оттам – към намаляване на въглеродния отпечатък на МСП в Габровска област, с цел постигане на климатична неутралност.

На заключителната конференция представители на фирмите и обществеността в Габровска област имаха възможност да се запознаят с изпълнените дейности по проекта, както и с добри практики в България и Норвегия.

Участниците бяха приветствани от Христо Башев, главен експерт „Екология и опазване на околната среда“ в Областна администрация – Габрово. Невена Пеева-Тодорова, експерт в Prios Kompetense AS Норвегия, представи Разработения консултантски пакет, а доц. д-р Пламен Цанков – инструментите за изчисляване на въглеродния отпечатък и анализ на въвежданите мерки за икономическа ефективност.

Участниците се запознаха и с резултатите от проекта на Клинтех България, насочен към отчитането съгласно изискванията на ESG (Обща рамка за въздействието на компанията върху околната среда, обществото и качеството й на корпоративно управление) и изготвеното от тях практическо ръководство за фирмите.

Интерес предизвикаха и добрите практики на Общините от България и Норвегия. Тодор Попов от Община Габрово представи създадената за пръв път в България Енергийна общност и предимствата, които има.

От Община Берген в Норвегия представиха как в центъра на града няма контейнери и всички отпадъци се събират с вакуум през изградена подземна инфраструктура.

Преди началото на конференцията се проведе среща между български и норвежки фирми за създаване на сътрудничество между тях. На гости в Габрово бяха представители на норвежкия партньор и още две норвежки фирми.

Участниците се договориха да продължат комуникацията помежду си, както и да се установят връзки между Габровската Търговско-промишлена палата и две норвежки палати.

Проектът се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица