Свържи се с нас

Икономика

Близо 1 милион уникални посещения на www.nap.bg

Published

on

© Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Близо 1 милион уникални посещения на www.nap.bg са регистрирани само за три месеца от началото на годината. За този период  всички потребители на сайта са  отворили общо 12 милиона пъти различните страници на интернет портала на приходната администрация.

Според статистиката, най-голям интерес клиентите на НАП са проявили към процедурата „Как да попълним подоходната си декларация”. Тази страница е отворена над 800 000 пъти. На следващо място се нареждат разделите „Видове осигурителни вноски” със 700 000 зареждания и  „Процедури – Как да…?”  с 420 000.

Над 100 000 клиенти на НАП са ползвали услугите на колцетъра на приходната администрация за първите три месеца на 2012 г. Спрямо същия период на 2011 г., се отбелязва ръст от 15% на постъпилите запитвания. За първите три месеца на 2012 г. служителите от информационния център са отговорили на 73 702 въпроса, а автоматизираните услуги на 0700 18 700 са използвали 29 834 души.

Среднодневно колцентърът е обслужвал по 1400 запитвания, като в най-натоварените дни обажданията са стигали до 2000. Пропуснатите обаждания в работни дни са под 5%, а средната продължителност на едни телефонен разговор е била 4 минути.

От НАП напомнят също, че от края на март информационният център на приходната агенция работи с удължено работно време заради наближаващия край на данъчната кампания. Консултантите на агенцията отговорят на позвънявания към телефон 0700 18 700 от 8,30 до 18,30 ч. всеки делничен ден вместо, както досега, в интервала от 9 до 17,30 ч. Промяната е валидна до последния ден за подаване на данъчни декларации от физически лица – 2 май 2012 г.

На телефона на информационния център на НАП гражданите и представителите на фирми могат да получат съвет за декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, както и възможност за автоматична проверка на здравния си статус или справка за регистрация по ДДС на конкретна фирма.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Областна администрация – Габрово обявява конкурс за две позиции

Published

on

Областна администрация – Габрово обяви конкурс за попълване на екипа си с двама държавни служители в специализираната дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

Кандидатите за длъжността „младши експерт“ трябва да имат придобита специалност в областта на екологията или опазване на околната среда и минимална образователна степен – професионален бакалавър.

В какво ще се състои неговата работа?
Подготовка, организация и координация на дейностите в направления енергийна ефективност, възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива, опазване на околната среда, устойчиво ползване и възстановяване на природни ресурси, включително управление на отпадъци, предложения за обявяване и планове за управление на национални и природни паркове, както и свързаните с тях нормативни документи. Участие в разработването на проекти, становища и предложения за решения по прилагането на нормативните актове в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда.

За длъжността „старши експерт“ придобитата специалност следва да бъде от професионално направление“Архитектура, строителство и геодезия“ или „Машинно инженерство“.

Кандидатът, който заеме позицията ще подготвя, организира и координира всички дейности, свързани с регионалното планиране за територията на област Габрово, включително ще извършва координация и контрол върху дейността на общинските администрации и регионалните структури на изпълнителната власт при осъществяване на задълженията и правомощията им, свързани със специалните закони за устройство на територията /ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗВГЗГФ и др./.

Към това включваме и подготовка, организация и координация на всички дейности, свързани с осъществяване на държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация, управление и контрол на водите, речните басейни, водностопанските системи, съоръжения и язовири.

Ако търсите работа и възможност за реализация на придобити знания, умения и компетентности, ако искате да станете част от малък и сплотен екип, ако искате да смените сферата си на досегашна дейност или просто искате да предизвикате себе си –ще Ви очакваме!

Срокът за кандидатстване е до 17:00 часа на 18 октомври 2021 г /понеделник/.

Цялата информация за обявленията, необходими документи за кандидатстване и условия са достъпни на интернет страницата на Областна администрация – Габрово www.gb.government.bg в меню „Администрация“, подменю „Търгове, обяви,конкурси“ .

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представят онлайн Стратегията за туризма на Габрово

Published

on

Община Габрово и Сдружение „Екологично развитие на местните общности“ отправя покана към всички жители на общината и заинтересованите страни да се включат в публичното представяне на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово 2021-2027 г.

Документът е разработен, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и Закона за Регионалното развитие и като част от Плана за интегрирано развитие на община Габрово.

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово 2021-2027 г. е стратегически документ, който следва да отговори на новите предизвикателства в развитието на туризма, като предлага интегрирана визия и цели съобразени с конкретните особености на региона и определя насоките за планиране в следващите няколко години.

Представянето ще се състои на 15 октомври 2021г. от 13:00 часа, онлайн чрез платформа Webex.

Линк за достъп
След като кликнете върху линка, който ще бъде активен малко преди обявения час на събитието, автоматично ще се свали приложението webex.exe, което ще трябва да инсталирате на вашия компютър. С приключване на инсталацията ще се зареди прозорец, в който трябва да се регистрирате с име и реален мейл. Следват настройки на аудиото и видеото на Вашия компютър и присъединяване към срещата. Ако приложениеto webex.exe е инсталирано вече на вашия компютър, при стартиране на линка няма да се свали инсталационен файл, а ще се покаже прозорец „Отваряне на Cisco Webex Meeting“.

Със Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Габрово 2021-2027 г. предварително може да се запознаете оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Трявна ще подобрява енергийната ефективност на сградата на Общината

Published

on

Община Трявна ще кандидатства за намаляване разхода на енергия на сградата на общинска администрация. Това стана ясно след последното заседание на Общински съвет, където бе прието предложението на кмета на Община Трявна Силвия Кръстева.

Решението да бъде изготвен и предложен подобен проект е взето след като Министерството на енергетиката обяви процедура за подбор на проекти “Енергийна ефективност в сгради”, която се финансира от Европейското икономическо пространство и по този начин предоставя възможност за интервенции на сгради, които са само държавна или общинска собственост.

“Това е кандидатстване по Норвежка програма, с възможността да се кандидатства за определена сграда, за която има изготвено енергийно обследване, технически проект”, коментира г-жа Кръстева по време на заседанието на Общински съвет.

Минималният размер на индивидуалната безвъзмездна финансова помощ, която може да бъде отпусната по проекта е 200 000 евро, а максималният – 1 200 000 евро.

Ако проектът бъде одобрен, то значително ще се намали разхода на енергия на сградата и генерираните емисии на въглероден диоксид в атмосферата с полагане на топлоизолация на външни стени, покриви и подове; подмяна на дограма; изграждане на отоплително/охладителна система с фреон на директно изпарение; изграждане на система за цялостен мониторинг и управление на отоплението и охлаждането; оползотворяване на енергия от възобновяеми източници – изграждане на фотоволтаична централа и подмяна на вътрешно осветление и фасадно външно осветление.

“Видът на сградата на администрацията, считам, че трябва да остане абсолютно същия – с дървената обшивка, тъй като той е една голяма част от облика на нашия град”, подчерта кметът на община Трявна.

В момента проектът се съгласува с всички необходими институции и споразумението с норвежкия партньор на Община Трявна ще бъде сключено до неговото подаване. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 ноември.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица