Свържи се с нас

Новини

Академичният съвет на ТУ-Габрово избра своето ръководство

Published

on

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

На редовното заседание на Академичния съвет на Технически университет–Габрово състояло се вчера, ректорът проф.д.т.н.инж.Райчо Иларионов представи новата структура на Университета. Той изложи вижданията си за оптимизиране на управленската и функционалната структура в съответствие с конкурентните условия, в които е поставен Габровският университет.

Проф. Иларионов номинира и кандидатурите за заместник ректори и за главен секретар, които бяха избрани от Академичния съвет, управляващият орган на Университета. Трите ресора в ръководството се заемат от представители на трите факултета. Това са доц.д-р инж. Петър Петров, доц.д-р инж. Илия Железаров и доц.д-р Цветелина Ганкова.

Новият заместник ректор по учебна дейност е доц.д-р инж.Петър Петров от факултет „Електротехника и електроника”, досегашен директор на Центъра за следдипломна квалификация и Центъра за професионално обучение.

„Качество и конкурентност на предлаганата образователна услуга се явява основна задача на всяко Висше учебно заведение. Това издига неговия имидж и го прави привлекателно място за обучение”, започна своето представяне доц. Петър Петров. „Живеем във време, когато пазарът на труда поставя задачата за вида и качеството на подготовка на бъдещия специалист. Университетът трябва да бъде динамично звено, което бързо се адаптира в търсенето и същевременно създава условие за ефективен и качествен учебен процес. Това може да се постигне с адекватна организация на учебния процес , приемственост от натрупания положителен опит и творчески подход при решаване на възникналите задачи и проблеми. Учебният процес е двустранен активен процес между преподавател и студент”, подчерта доц. Петров. „Съществен фактор за неговата ефективност е положителната мотивация за работа на студентите. Тя се постига с оптималното съчетаване на организация на учебния процес и неговата методическа обезпеченост. Това създава условия за реализиране на педагогическите принципи достъпност, съзнателност и активност в обучението.“

„Животът се развива толкова динамично, че се налага човек непрекъснато да повишава своята квалификация или да се преквалифицира. Успоредно със своето обучение студентите могат да получат не една, а няколко нови квалификации в Центъра за следдипломна квалификация. Това повишава тяхната компетентност и ги прави конкурентни на пазара на труда. От същата образователна услуга могат да се възползват и граждани и студенти от други учебни заведения”, заключи новият зам.ректор по учебна работа.

Заместник ректорът по научно-изследователска работа е доц. д-р инж. Илия Железаров от факултет „Машиностроене и уредостроене”, досегашен зам.директор на Центъра по качество на обучението. Доц.Железаров започна представянето на визията си за развитието на своя ресор с думите на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу в началото на тази година: „Трите стълба на Европа са образование, нововъведения, изследвания.”

„ТУ-Габрово реализира стратегията за научни изследвания с помощта на Университетския център за научни изследвания и технологии”, заяви доц. Железаров, „Като основните цели и задачи са да стимулира преподавателите и научните колективи за включване и участие в Европейски консорциуми и национални центрове за научна инфраструктура; да осъществява нов тип коопериране на ТУ – Габрово с други изследователски организации и бизнеса за реализиране на иновациите в практиката; да съдейства за изграждане на нови и подобряване материалната база на съществуващите университетски научноизследователски центрове и лаборатории, включително за тяхната акредитация при необходимост; да селектира високо бюджетни проекти, в приоритетните области за развитие на ТУ – Габрово, паралелно с проекти за финансово подпомагане на докторанти и млади научни работници, с цел тяхното научно и академично израстване, включително за подготовка на „по-големи” проекти”. Доц.Железаров подчерта, че в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и Правилниците за тяхното прилагане, ТУ – Габрово трябва да актуализира своята стратегия за кадровото осигуряване на Университета.

„За цялостното функциониране на дейностите в ТУ – Габрово непрекъснато да се усъвършенства системата за управление на Университета (информационна система; система за управление на качеството на обучение, научните изследвания и академичния състав) като създаде работещ механизъм за планиране, изпълнение, контрол, действия за подобряване и отчетност на резултатите, при осъществяване на дейностите във всички университетски звена”, приключи своето изложение новият зам.ректор по научно-изследователска работа.

Заместник ректорът по международно сътрудничество и връзки с обществеността е доц.д-р Цветелина Ганкова от „Стопански факултет”, директор на Университетския център за международни програми и проекти за периода 2004-2008 г.

Международното сътрудничество на ТУ-Габрово с чуждестранни университети ще се осъществява чрез мобилност на студенти и преподаватели, създаване на общи образователни програми с възможност за издаване на двойни и множествени дипломи, участие в разработване на съвместни европейски образователни и изследователски програми и проекти, съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания, участие в международни научни форуми и престижни международни организации”, каза доц. Ганкова. По думите й международната дейност е тясно свързана с връзките с обществеността, с поддържането на положителен публичен имидж и постигане на публично одобрение чрез устойчив диалог, непрекъснато и ефективно общуване между Университета и медиите, административните и бизнес структури в региона, в страната и в чужбина. „Ето защо си поставяме за цел разработване на медийна политика на ръководството на Университета, политика на тясно взаимно изгодно сътрудничество с медиите, административните и бизнес структури в региона и в страната. Принципите, от които ще се ръководим в нашата работа, са  приемственост, последователност, надграждане, сътрудничество и отвореност за всички положителни, градивни и конструктивни идеи на всички колеги”, допълни  доц. Цветелина Ганкова.

„Кариерното развитие в университета не е нова дейност. Ние си поставяме за цел Кариерният център да работи основно за преодоляването на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Усилията ще бъдат насочени към  провеждане на срещи и предоставяне на информация, организиране на обучителни семинари с участието на фирми-работодатели, разработване и предоставяне на различни информационни материали, организиране на фирмени представяния пред студентите, организиране на изложение на фирми – дни на кариерата, които да дават възможност за директен контакт между студентите и фирмите”, завърши своето представяне новият зам.ректор по международното сътрудничество и връзките с обществеността.

За главен секретар на ТУ-Габрово беше избрана доц.д-р инж. Ирина Александрова, която ще координира работата по акредитацията и академично-административната дейност.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

Концерт „Дървото на влюбените“

Published

on

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Измерват качеството на атмосферния въздух в района на Колелото

Published

on

РИОСВ – Велико Търново възложи на Изпълнителна агенция по околна среда измерване качеството на атмосферния въздух в парк „Колелото“ на Габрово по искане на Областна администрация – Габрово.

Измерването е инициирано във връзка със зачестили сигнали от граждани за влошено качество на въздуха в този район.

Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Русе е разположена до детска ясла „Славейче“.

Станцията ще измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, във времеви обхват от седем денонощия – от 1 до 7 февруари.

След приключване на измерването и получаване на данните, РИОСВ ще оцени измерените показатели с приложимите норми в Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Данните ще бъдат предоставени на Областна администрация – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Читател сигнализира: Фирма трови въздуха на Габрово!

Published

on

Местна фабрика за производство на мебели трови въздуха в Габрово. За това алармира до редакцията на „Габрово Нюз“ читател на медията, който ни изпрати снимки от поредното констатирано от него замърсяване и своя коментар към тях.

По думите му мебелната фабрика продължава да гори отпадъчни материали, правещи въздуха токсичен, въпреки многократните призиви да не го прави. Предприятието се намира в северната индустриална зона на Габрово.

Неговото търпение вече се изчерпило и затова се решил да предприеме следваща стъпка, правейки публично това, което не кореспондира със спечелената от Габрово екологична награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“.

Според автора на сигнала, изпратен до нас, когато се горят вредните за природата и човека материали, в района трудно се диша и се усеща остра неприятна задушлива миризма.

Случвало се е дори да има и придружаващо силно задимяване, тъй като човекът, потърсил ни да дадем гласност на случая, допуска, че биват изгаряни лепила и всякакви синтетични материали.

Чрез изпратения до „Габрово Нюз“ сигнал, гражданинът се надява компетентните институции да се самосезират, замърсяването на въздуха да бъде преустановено и повече да не бъде допускано. Дали тази порочна практика ще бъде преустановена, предстои да разберем.

В случай, че мебелната фабрика желае да предостави своето обяснение за издигащия се от техния двор тъмен пушек, видно от снимките, нашата медия ще ѝ предостави трибуната си за право на отговор до широката общественост.

Вашите новини от деня, сигнали, мнения, коментари и гледни точки можете да изпращате на редакционната ни поща: info@gabrovonews.bg, на фейсбук страницата или на телефон: +359 878 993 779, а ние ще ги правим публично достъпни на вниманието на широката общественост и аудитория на „Габрово Нюз“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица