Свържи се с нас

Новини

Програми за реализация на безработните в Габрово

Published

on

Пет схеми  по оперативни програми за развитие на човешките ресурси реализира  Бюрото по труда в Габрово Те се занимават  с професионално –  квалификационно обучение и реализиране на заетост. Наличните активни програми, които действат в момента  са пет. Една от програмите има само обучение, а останалите четири са такива, по които има и  обучение, и заетост или направо заетост.

Една от схемите е „Аз мога“. По нея заети лица могат да получат преквалификация, обучение с професионална квалификация, т.е да добият професия или обучение по ключова компетентност (да изучат чужд език, компютърна грамотност и други). По тази схема в момента има 2000 лица, които са подали своите заявления и над 1000 са включени в обучението. Целта е, чрез повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова такава, лицата да бъдат по-конкурентни на пазара на труда, т.е да могат да избегнат бъдещ евентуален риск от оставане без работа.

Другата програма касае фирмите, които изпитват затруднения от икономическата криза и поради тази причина се налага да намаляват работното време или заплащането на своите служители. Тази програма предлага за остатъка от работното време работниците да повишават своята квалификация като всичко това се заплаща.

Следващата схема се нарича „Развитие“ и е  особенно подходяща за общинските администрации. Тя е изцяло за безработни лица. При нея лицата първо повишават своята квалификация по специалност, която е избрана от работодателя, т.е търси персонал с такава квалификация. Схемата заплаща обучението и стипендиите, които получават и след това 12 месеца подпомага работодателя като заплаща минимална работна заплата и всички задължителни разходи. След завършване на такова обучение се получават легитимни държавни сертификати, които са утвърдени и се признават и в Европейския съюз.

По програма  „Отново на работа“ кандидатстват две целеви групи. Едната са родители, които искат да се върнат отново на работа и са с малки деца, а другата са безработни лица, които желаят да работят като детегледачи.

Последната схема е най-интересна за младите хора. Тя е подобна на националната програма и се казва „Ново начало“. Финансира се заетост на младежи до 29 години, които нямат стаж по специалността си. Покриват се всички разходи на работодателя по тази схема.

Благодарение на тези схеми и на тези европейски пари нещата изглеждат по този начин, тъй като те много сериозно подпомагат бизнеса и безработните лица.

„Тези от читателите, които прочетат и преценят, че това им представлява интерес могат да дойдат в Бюрото по труда и да се поинтересуват от условията. Ако това ги устройва могат да кандидатстват“, коментира директораът  на Бюрото по труда в Габрово – г-жа Лена Енева.

Любопитно

„От Месамбрия до Несебър“ на шеф Мария Озтюрк в Габрово (снимки)

Published

on

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

АПИ: До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт!

Published

on

До 15 октомври гражданите могат да правят предложения кои пътища да бъдат включени в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. за текущ и основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа – автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас.

В момента АПИ разработва процедура за приоритизиране на дейностите, изпълнявани по републиканската пътна мрежа със средства от държавния бюджет. Целта е да се подобри процесът по планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка календарна година.

Гражданите могат да изпращат предложения и сигнали, включително снимки и видеоматериали, чрез форма за подаване на предложения за пътища с необходимост от ремонтни дейности, на имейл адрес: signali@api.bg.

Формата за подаване на предложения е публикувана на интернет страницата на АПИ, в рубриката „Предложения и сигнали“ – формуляр. Целта е Агенцията да получи обратна връзка от гражданите за неотложните според тях ремонти.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия в АПИ, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт през 2023 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Служители на РЗИ-Габрово излизат на протест

Published

on

Служители на Регионалната здравна инспекция в Габрово ще изразят подкрепата си и ще се присъединят към Националния протест на работещите в РЗИ по места, който ще се състои на 26 септември, понеделник.

„Търпението и проявената от нас толерантност, в името на общественото здраве, са категорично изчерпани“, заявяват работещите в РЗИ – Габрово. Протестът е подкрепен от синдикалните структури по места, където има такива.

Инспектори, експерти, специалисти и изпълнители от РЗИ-Габрово отново ще бъдат на работните си места, изпълнявайки изискванията на държавната служба, ръководени от интересите на държавата, но с призив „За достойно заплащане на труда ни“. Служителите на РЗИ са неуморно на своя пост в името на общественото здраве. „Три години работихме в условията на световна пандемия. Малцина си дават сметка за всеотдайната ни работа и дейностите ни по овладяване на пандемията от КОВИД-19, за 24-часовото разположение, за неуморния труд през почивни и празнични дни, за готовността и саможертвата в полза на общественото благо. Задачите и отговорностите на Регионалните здравни инспекции, като териториален орган на МЗ, не се изчерпват с КОВИД-19.

Ние осъществяваме и организираме държавната здравна политика на територията на съответната област. Изключителната роля на служителите на РЗИ е осигуряване на превенция, промоция и контрол на общественото здраве в България. Задълженията ни се увеличават и разширяват по обем и направление всеки изминал ден. Вменяват ни нови задължения и отговорности, при които проявяваме отдаденост и професионализъм. Изискванията на професията ни налагат задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство, и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве.

Ежедневната ни работа е свързана с усвояването и прилагането на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за водите, Закона за защита от шума в околната среда, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, и много други нормативни разпоредби, свързани с опазването на здравето на населението.

Всекидневно се сблъскваме с общественото недоволство и негативи, които неизменно се проявяват поради естеството на работата ни. В тези трудни моменти не си позволяваме да проявим безотговорност, не абдикираме от ангажиментите си, съзнавайки благородната си мисия и отчитайки, че е наш дълг да сме винаги на „първа линия“ в името на живота и здравето на хората.

Служителите в Регионалните здравни инспекции бяха обнадеждени от декларираното пред обществото намерение на управляващите да припознаят Здравеопазването, като сектор с приоритетно значение. Същевременно, с огорчение констатираме, че позицията ни на държавни служители дава основание на управляващите да ни разглеждат като външни на системата, поради което не можем да се ползваме от постигнатите колективни споразумения в отрасъл „Здравеопазване“. 

Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостана и по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и третостепенни разпоредители на бюджетни средства-БАБХ, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по лозята и виното, Изпълнителна агенция за борба с градушките, НЗОК и други).

С Постановление на Министерски съвет (ПМС) №210 от 29.07.2022 год. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на МЗ за увеличаване на разходите за персонал за 2022 год. С това е осигурен финансов ресурс, който според изричния текст на чл. 1 от цитираното ПМС е целеви и следва да е насочен само и единствено към „достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 год. за второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването“.

Резултатът към днешна дата – липса на каквато и да е индикация, че одобрените допълнителни разходи по бюджета на МЗ ще бъдат използвани за увеличение на основните възнаграждения на работещите в РЗИ, каквото е предназначението на част от тези средства съгласно чл. 1 и чл. 2 от ПМС №210/29.07.2022 год. „, изтъкват в своите аргументи за недоволството здравните служители.

Те настояват за две неща. Увеличение на основните възнаграждения на работещите в регионалните здравни инспекции със задна дата и срок до 25.10.2022 г., както и заличаване на исторически натрупалите се диспропорции при заплащане на труда при служители заемащи еднакви длъжности.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица