Свържи се с нас

Новини

Нов директор на Бюрото по труда в Габрово

Published

on

Даниела Маринова е новият директор на Бюрото по труда в Габрово. Това става известно от отговора до народния представител на „БСП за България“ Кристина Сидорова на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.

Габровският депутат повдигна въпроса защо повече от 1 година Бюрото по труда е без титуляр на длъжността директор.

В отговора на социалния министър до Сидорова се посочва, че считано от 12 октомври т.г. досегашният началник на отдел „Активна политика на пазара на труда“ Даниела Маринова е назначена за директор на габровската дирекция, на която е начело от 27 май т.г.

Маринова е показала високо ниво на компетентност при изпълнение на задълженията си като директор и като единствен служител, отговарящ на условията за участие в конкурентен подбор за заемане на по-висока длъжност.

Длъжността „Директор“ на дирекция „Бюро по труда“ – Габрово бе освободена на 20.08.2019 г. До тази дата длъжността бе заемана от Лена Енева, която придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 14.08.2019 г. и от 20 август м.г. бе с прекратено служебно правоотношение. На бившия директор Енева ѝ е било изплатено обезщетение за неспазен срок на предизвестието.

От 20 август м.г. длъжността „Директор“ е била изпълнявана по допълнително служебно правоотношение от началника на отдел „Посреднически услуги“, за срок до 20 февруари т.г., включително. На 21.02.2020 г. „директорът“ е бил преназначен, за срок от 6 месеца, но освободен от длъжността по взаимно съгласие на страните, считано от 27 май т.г.

От тази дата длъжността директор на Бюрото по труда в Габрово се изпълнява от Даниела Маринова, с което процедурата за провеждане на конкурс е приключена, отговаря в заключение социалният министър.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/
  

Новини

Едва 238 влюбени са минали под венчилото през миналата година

Published

on

През 2023 г. в област Габрово са били регистрирани 238 юридически брака, представляващи с 91 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 2.5‰.

Тези данни изнесоха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“. Голяма част, общо 183, от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете.

През миналата година средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 35.6 и 30.2 години.

За 79.8 % от жените и 77.3% от мъжете, сключеният граждански брак през 2023 г. е бил първи.

Броят на разводите в областта през 2023 г. е 127, или с 11 по-малко от регистрираните през 2022 година.

От всички прекратени бракове 86.5% се отнасят за населението в градовете. Разводът не е бил първи за 12.6% от жените и 10.2% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2023 година.

Зареди още

Новини

Намаляват жените във фертилна възраст и ражданията в региона

Published

on

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Към 31 декември 2023 г броят на жените във фертилна възраст е 15.8 хил., като спрямо предходната година намалява с 0.4 хил., а спрямо 2012 г. – със 7.2 хиляди. Това съобщиха от  Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Броят на децата, родени от майки под 20 години, намалява от 50 през 2022 г. на 44 през 2023 година.

Родените от жени, на възраст над 40 навършени години през 2023 година, са 37. Половината (49,2%) от ражданията през 2023 г са първи за майката, 38,4% – втори, а 11,8% – трети и от по-висока поредност.

През 2023 г. в областта са регистрирани 651 родени деца, като от тях 650 (99.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 35 деца, или с 5.1%. Броят на живородените момчета е 325 a на живородените момичета e 325. В градовете и селата живородени са съответно 540 и 110 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.79, като намалява с 0.07 спрямо 2022 година.

През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 28,1 години, в сравнение с 2022 г. се е увеличила с 0.8 години.

През 2023 г. броят на извънбрачните живородение 407, или 62,6% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (59.1%) е по-висок отколкото в градовете (63.3%).

Зареди още

Новини

Габрово е с отрицателен прираст на населението за миналата година

Published

on

Половината от населението на област Габрово (52.7%) живее в община Габрово, а най-малък по брой на населението е община Дряново – 7 369 души, или 7.8% от населението на областта. Габрово е с отрицателен прираст на населението, – 582.

Това става ясно от информация по отношение на населението и демографските процеси в региона през 2023 година на Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Отрицателен е и прирастът в останалите 3 общини на област Габрово, като за Севлиево той е: – 299, в Дряново: – 78, и Трявна: – 136.

Към 31 декември 2023 г в градовете на област Габрово живеят 75 456 души, или 79.5 %, а в селата – 19 406 души, или 20.5 % от населението на областта. Към края на м.г. населените места са 349, от които 5 са градове и 344 – села. Населените места без население са 67. В 211, или в 60,5% от селата, живеят от 1 до 49 души включително.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица