Свържи се с нас

Новини

Отблясъци на миналото или уроци по предприемачество

Published

on

150 години от рождението на Пенчо Семов

Доц.д-р Цветелина Ганкова,
Технически университет – Габрово

Изкачвам се по стълбите към аудиторията и мисълта ми е ангажирана с предстоящата лекция по предприемачество. Първата за тази специалност. Всяко начало е вълнуващо, защото заставането пред студентската публика е като представление на сцена. Искаш да спечелиш вниманието и интереса на зрителите и да съумееш да им предадеш онова послание, което не се открива в учебната литература, но дава заряд и импулс за следване на избрания път в търсене на личната формула за изява и успех.

Вместо да говоря за световните имена в бизнеса, решавам да представя личността на един българин – предприемач, оставил ярка следа с живота си, със съграденото, създаденото и постигнатото като цялост във времето на две епохи, една личност, докосната от Твореца, Създателя – личността на Пенчо Семов.

Кой е Пенчо Семов?

Предприемач, надживял времето си, визионер с поглед в бъдещето, благодетел, родолюбец, патриот – това са само част от определенията за този изключителен човек.

И в мой стил решавам да разкажа историята на една необикновена личност, с намерението да внуша на студентите, че историята е „наука за бъдещето”, защото нейните поуки следва да бъдат асимилирани, изучени и превърнати в стимул за трезво отношение към съвременните реалности. А в духа на академичната етика горещо препоръчвам на аудиторията систематичното изследване на д-р Красимира Чолакова за него – книгата „Успехът”.

Годината 1919 е злокобна и съдбоносна за България. Тогава в Париж държавите- победителки в Първата световна война – Великобритания, Франция, САЩ и техните съюзници от Антантата – подготвят мирните договори. България се оказва в лагера на победените и това обстоятелство я поставя в неизгодна позиция. Претенциите на балканските партньори на Съглашението са териториални и финансови. Румънската страна настоява за отнемане на Северна и Южна Добруджа, Гърция застава зад исканията си да запази териториите в Източна и Западна Тракия, а нововъзникналото Кралство на сърби, хървати и словенци претендира западната граница между двете държави да се премести от 20 до 70 км навътре в българската територия. Размерът на репарациите в полза на победителите трябва да възлиза на 12 млрд. златни франка. Покриването на тези искания поставят под съмнение нормалното функциониране на българската държава и те остават без последици. Подписаният на 27 ноември 1919 г. Ньойски мирен договор отнема от България Северна и Южна Добруджа, Македония и Западните покрайнини, Западна и Беломорска  Тракия.  Държавата е задължена да изплати на победителките 2 млрд. и 250 млн. златни франка, както и голямо количество въглища, едър и дребен рогат добитък, железопътни вагони и др. Въпреки всичко България запазва границите си от преди Балканската война (1912 г.) До голяма степен заслуга за това има габровецът Пенчо Семов.  Той дарява 300 000 златни лева на двама католически свещеници – единият директор на колежа „Св. Августин“ в Пловдив , а другият – преподавател в същото училище, за да лобират в защита на българската кауза пред представителите на Великите сили. В резултат на тяхната дейност претенциите  към България са смекчени и държавата ни губи по-малко територии. Без този акт днес южната ни граница щеше да се простира до Стара планина, а цялата територия на юг от Балкана  щеше да бъде гръцка. Намалена е сумата и на българските репарации. Дейността на Пенчо Семов го превръща в истински родолюбец, патриот, защитник и благодетел на България,  в един невероятен човек.

Формирането на именития ни съгражданин като знаменателна личност е свързано с влиянието на редица фактори, като икономическата ситуация в Габрово и страната в края на ХІХ и началото на ХХ век, образованието и семейната среда.

Пенчо Семов е роден през 1873 година в село Цвятковци, габровско. Това е период на стопански подем в българските земи. Кризата, която изживява вековната Османска империя и обвързването на ориенталската икономика с европейския пазар  допринася за укрепването на българската буржоазия и за засилване ролята на българското население като важен икономически фактор. Градовете се превръщат в занаятчийски  центрове, създават се манифактури, откриват се фабрики, развива се външната и вътрешната търговия, променя се архитектурният облик  на селищата. Габрово се превръща в един от икономическите центрове в Османската империя, процъфтява търговията с Австрия, Германия, Влашко и Русия. Стопанският разцвет в града продължава и след Освобождението (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държава. Габрово се развива като център на българската индустрия. Много от занаятчийските работилници прерастват във фабрики, полагат се основите на текстилната и кожарската промишленост.  При тези условия расте и се оформя като личност Пенчо Семов. Икономическият кипеж в града, предприемчивостта и спестовността на габровци  оставят траен отпечатък върху бъдещата му професионална и човешка реализация.

Интересът към чуждите езици и владеенето на турски, френски и руски  допълват характеристиката му на начетен и компетентен човек.

Твърде млад Пенчо Семов се включва в търговските дела на баща си. Пътува и търгува с него, натрупва полезен опит, който по-късно внедрява в пряката си стопанска дейност. А тя е разнообразна и разнопосочна. Произвежда прежди, гайтани, аби, платове, фланели, пояси и др. Заедно с баща си и брат си основава фабрика за производство на прежди и плетива „Иван Семов и синове”. Името му се свързва и с вълненотекстилната фабрика „Успех“, фабриките „Вилата“ и „Иван Семов“ в Габрово, памукотекстилната фабрика „Принц Кирил“. Успехът му е бърз, но по-важното е, че печели уважението на деловите среди, както бихме се изразили на съвременен език, превръща се в крупен фабрикант и предприемач, акционер, ръководейки около 28 предприятия в цялата страна и създавайки работни места. Изключително инициативен, особено далновиден и прозорлив, той се превръща в един от най-големите индустриалци в следосвобожденска България. Модерните за времето си машини, с които са снабдени неговите фабрики свидетелстват за това, че Пенчо Семов прекрасно е разбирал значението на технологиите и новостите за неговия бизнес. Участието му в Българското търговско параходно дружество във Варна остава следи и в Габрово, построявайки сграда във формата на параход. Намерението му е в „Парахода“ да се помещава девически пансион и средно училище за децата на негови работници“.

Без аналог е благотворителната дейност на габровския предприемач Пенчо Семов. Според историците и изследователите на неговия жизнен път личните му дарения са около 50 милиона лева, а направените чрез фондацията му, основана през 1943 г., на която прехвърля част от имотите си, дарените средства са над 200 милиона лева. От дистанцията на времето в негово лице виждаме щедър благодетел, родолюбец, който с много усилия прави необходимото Габрово да стане модерен за времето си индустриален град. Въпреки, че активите на акционерните дружества и фабриките, които управлява надхвърля един милион лева, безспорно парите и богатство за него не са самоцел, а средство, с което може да бъде полезен на обществото и държавата. За това свидетелстват фактите, че той купува казиното „Бузлуджа“ и го превръща в дом на женското дружество „Майчина грижа“, създава стопанско училище „Хаджи Радка Пенчо Семова“, построява училище и в родното си село Цвятковци. През тридесетте години на миналия век фондацията, наречена на негово име, дарява 300 хиляди долара за Аграрния факултет на Софийския университет и за Института па заразни и паразитни болести в София. Преживявайки дълбока човешка драма със смъртта на първата си жена и двете им деца, габровският индустриалец основава фонд за борба с туберкулозата. На Съюза на журналистите в България Пенчо Семов дарява своята вила и част от чифлика си във Варна, оценени на около 450 000 златни лева. Пенчо Семов завещава средства за постояването на сграда на Съюза на индустриалците в Габрово, с негови средства е закупена сградата на женското благотворително дружество „Майчина грижа“, построено е Стопанско училище в Габрово. Изгражда парк от близо 250 декара, където могат да се разхождат габровци, а в парка е построена сграда за старопиталище за неговите работници.

Семов уважава специалистите, работещи в неговите фабрики, и оценява лоялността на своите работници, давайки си сметка, че хората са тези, които съдействат за процъфтяването на неговия бизнес. И както бихме оценили от позициите на нашето съвремие неговото дело, той е най-социалният предприемач във времената на изграждане на индустриална България, именно заради тези отношения към работниците си. Той изгражда трапезарии, осигурява фабричен лекар, на големи празници организира общи трапези, на които сядат заедно и работници, и акционери. Дава пари за обучението на ученици и деца на работниците в неговите фабрики.

Неговият живот е подчинен на принципите за труд, постоянство и любов.

И за да не пропусна в моя разказ някой щрих от делата и личността на този голям българин, един от създателите на модерната индустрия в България и един от най-големите патриоти и дарители на България, отдавам заслуженото на труда на неговите изследователи и акцентирам вниманието на моите студенти върху изворите на тяхната работа. Защото е невъзможно в рамките на академичното време да бъде обхваната в детайли цялостната му многообразна и будеща преклонение дейност.

Но по-важното е разказаното да превърнем в научено и да направим съвременни изводи, да намерим адекватни проекции и да потърсим онзи тъй липсващ духовен вектор в съвременното предприемачество, които могат да мотивират, да стимулират и да съграждат, да внушават вяра в собствените сили на младите хора, способни да комбинират прагматизъм и човеколюбие, патриотизъм и глобализъм, материализъм и духовност. Ето и някои от тях:

Първо: Името ти ще живее във времето и ще пребъде в идващите поколения, когато си градил и създавал, когато си подчинил съществуването си на грандиозни и мащабни цели, за благото и добруването на другите.

Второ: Можеш да вярваш, че ще имаш успех, ако живееш с разбирането, че животът ти е даден, за да работиш над себе си, израствайки преодолявайки житейски предизвикателства и лични драми, възкръсвайки от пепелта на краха, защото знаеш, че съдбата помага на дръзките.

Трето: Съзнаваш, че си част от цялото, от общността и всичко е взаимно свързано и взаимно обусловено, следваш всемирния закон, че за да получиш, първо трябва да дадеш. Когато искаш да подобриш финансовото си положение, подобряваш живота на околните, това не остава без признание.

Четвърто: Постигаш реализация на високи цели само съзнавайки, че си воден от благородни и хуманни подбуди, в името на доброто на отечеството. Давайки си сметка, че ще намериш добро, само създавайки добро за другите. Живеейки с радост и гордост, с удовлетворение, че си създал благо за тези, които работят за тебе.

Пето: Живееш с разбирането, че съвременният свят може да бъде спасен от безогледен материализъм и злоупотреби само воден от идеята за върховния интелект, който изразява милосърдие. А това означава да търсиш хармония със света в самия себе си.

Шесто: Отправна точка на всяко действие е убеждението: житейската и духовната енергия на човека е несравнимо по-важна от енергията на парите, и успехът не е цифра в банковата сметка, а комплекс от качества на личността в съюз с навиците и уменията; успехът – това е хармонията и балансът, това, което прави човека щастлив.

Седмо: Успелият предприемач работи с отдаденост, неуморно, последователно, гради и надгражда, подчинен на лична дисциплина, воля и постоянен труд.

Осмо: Модерното предприемачество предполага познаване и спазване на законите – както обществените, така и универсалните, всемирните. Защото незнанието и игнорирането и на едните, и на другите, се оказва препятствие по пътя към материалното благополучие.

Девето: Натрупването на пари и богатство е постоянен процес. Да обичаш парите означава не само да обичаш да ги харчиш, но и да обичаш да ги печелиш. Ако си си поставил за цел да постигнеш материално благополучие, се налага да обикнеш целия цикъл на предприемаческата дейност, а не само процеса на получаването им „в плик“.

Десето: Желанието да забогатееш или предприемаческият дух са основен елемент в енергията на предприемаческия успех, а наличието на паричен капитал е вторично, макар и важно. Истинският финансов успех може да бъде построен само върху положителни намерения, които помагат парите не само да бъдат спечелени, но и съхранени.

Единадесето: Предприемачеството изисква майсторство, а то включва в себе си умение да се трудиш и умело да продаваш труда си. То не е вродено свойство; всички присъщи му качества и умения се изграждат в живота и се придобиват в резултат на усилия. Затова е важно, човекът, който се стреми към финансово процъфтяване да включи в своя подход идеята за майсторството, което трябва да възпитава в себе си.

Дванадесето: Предприемаческото майсторство е неразривно свързано с житейското майсторство. В основата му стои начинът на мислене, стремежът към самоусъвършенстване,  съвкупност от определени качества на личността, навици и умения, които се изграждат преди влизането било то в големия, или в малкия бизнес.

Тринадесето: Предприемаческото майсторство включва: умение за правилно поставяне на целите в съответствие със собствените способности и възможности; овладяване на собствената основна специалност и няколко съпътстващи; изкуство за построяване на отношения с хората, способност за преодоляване на трудностите, които могат да се преодолеят, и приспособяване към онези, които не могат да се преодолеят; изкуство да се икономисва енергия и да се подхожда към всяко изпитание като към тренировка; изкуство да живееш, без да правиш дългове; умение да подхождаш отговорно към всеки проблем, към всеки човек, към всяка работа.

Поглеждам към дисплея, показващ времето. Академичният час е към своя край.

Възниква въпрос от аудиторията, който не ме изненадва: Каква е съдбата на наследството на Пенчо Семов? Как е изпълнена неговата воля на дарител ? Дали не се сблъскваме с ирония на съдбата? Или може би пак съдбата поставя на изпитание  поколенията – каква ще бъде тяхната стъпка, как те ще опазят и надградят съграденото?…

Погледът ми се насочва към аудиторията, търся реакцията на бъдещите предприемачи. Търся онази искра в очите им, която би ми дала увереност, че посланието е получено. Че уроците са предадени. Дали са научени? Времето ще покаже. Времето, което не знае компромиси и отдава заслуженото на онези имена и личности, живели с мисъл и дело за България.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Костадинов: Референдум за запазване на българския лев ще има

Published

on

„На път сме да направим най-големия пробив от 30 год. насам. България е на път да каже НЕ на няколко велики сили за еврозоната.“, каза пред журналисти в БТА председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той добави, че с изтичането на единадесетата седмица от началото на подписката за провеждане на референдум за запазване на българския лев са събрани 501 хиляди подписа.

„За последната непълна седмица, тоест вместо за седем, за шест дни, са събрани 34 хиляди подписа. Имаме още 12 дни до края на подписката, защото срокът ни изтича на 10 април. Ние, разбира се, няма да чакаме до последния възможен момент, за да не се окаже по някаква случайна причина, че Народното събрание точно в този ден няма да работи – току виж някой се обадил като в бургаските, софийските и варненските училища и кажат, че има сигнал за бомба и няма да ни приемат в деловодството. Така че ще отидем може би два или три дена преди това. Разбира се, ще ви пуснем съобщения, за да можете да видите момента, в който внасяме цялата документация.“, коментира още Костадинов пред представителите на медиите.

От „Възраждане‘ още казаха, че информацията продължава да се обработва, подписите продължават да пристигат и че са сигурни, че с тези темпове на събиране на подписи от порядъка вече на 30-40 хиляди на седмица и с пристигащите подписи всеки ден от страната и чужбина вероятно подписката ще нарасне от порядъка на около 550 хиляди горна граница.

„При всички положения сме уверени към настоящия момент, че референдум ще има, защото успоредно със събирането на подписите, ние вече и ги въвеждаме в електронен вариант, тъй като такова е изискването на закона. Към настоящия момент процентът на подписите, които не отговарят на изискванията, тоест или нямат пълно ЕГН, или нямат пълен адрес, е по-малко от 10 процента – колебае се между 8 и 10 процента. Което означава, че от тези 501 хиляди подписа, валидните до момента са 450 – над необходимата граница от 400 хиляди подписа, за да стане референдумът задължителен. Така че референдум ще има – кога ще бъде той вече зависи единствено и само от волята на президента, защото той е човекът, който решава.“, коментира още Костадинов.

Българските граждани могат да дадат доверието си на „Възраждане“ с номер 3 в бюлетината на изборите на 2 април 2023 г.! Избери свободата! Възраждане е с номер 3 в бюлетината! Купуването и продаването на гласове е престъпление!

*Публикуваният материал е предоставен от пресцентъра на ПП „Възраждане“, във връзка с изборите за 49 Народно събрание, съгласно сключен договор за рекламно – информационно обслужване. ПП „Възраждане“ е под номер 3 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.*

Зареди още

Култура

Лазарки ще пресъздадат обичая на Чаршията в Трявна

Published

on

Лазаровден спокойно може да се нарече най-хубавият, най-красивият и най-нежният пролетен празник в българския народен календар. Отбелязва се съботата преди Великден и се свързва с любовно-женитбения ритуал при младите, неомъжени девойки. Участват момичета над 16 години, които облечени в традиционни български носии, обикалят полето, къщите, играят и наричат за здраве и берекет на стопаните.

Тази година празнуваме Лазаровден на 8 април, събота, като за втора поредна такава Община Трявна ще пресъздаде обичая на чаршията във възрожденския ни град. Инициативата се реализира съвместно с „Училището за лазарки“ на Музей „Етър“ – Габрово и се провежда в Трявна със съдействието на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, СУ „Петко Р. Славейков“ – Трявна, НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна и НЧ „Съединение 1933“ – с. Кисийците.

Участие в празника ще вземат 15 гиздави девойки от СУ „Петко Р. Славейков“, които пременени в красиви народни носии ще огласят старинната чаршия в Трявна в ранните зори на 8 април. Момичетата ще бъдат водени от кумицата на групата, 16-годишната Василена Николова, чието венче миналата година бе първо във водите на р. Тревненска.

Обичаят ще започне точно в 09.30 часа, в двора на Музей „Даскалова къща“, където лазарките ще започнат да изплитат своите венчета от върбови клонки и да вплитат в тях нежни пролетни цветя, както традицията повелява.

С песни и танци девойките ще поздравят стопаните в лицето на ръководството и екипа на СМРЗИ – Трявна, след което ще се отправят по старинната улица и към останалите възрожденски дюкянчета, работилници и търговски обекти.

Символиката на празника, тревненските лазарки ще пресъздадат и при стопаните на гостилница „Балабановата къща“; Възрожденско кафене на пясък; магазин за бижута и аксесоари „Габи“; магазин „Етно Дюкянъ“; магазин за парфюмерия и козметика „Escape“; магазин „Шареното копче“; магазин за сувенири при Драго и Искра; Дърворезбарска работилница „Тревненско слънце“ и магазин за сувенири „Далия“, които от своя страна ще ги дарят с яйца, козунаци, плодове и най-различни дарове в знак на благодарност.

И тази година, обичаят ще завърши на Кивгирения мост в Трявна, откъдето момичетата смело ще хвърлят своите венчета в реката, за да разберат коя ще се омъжи първа сред тях.

Тревненските лазарки ще се включат в пресъздаването на обичая и в Габрово, който ще се проведе от 12.30 ч. на чаршията в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“. Заповядайте и станате част от магията на най-красивият и нежен пролетен празник Лазаровден!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Откриват автобусна линия от Габрово до Пловдив и обратно

Published

on

Областната транспортна комисия проведе редовно заседание под председателството на заместник – областния управител Андрей Николов. В заседанието бяха обсъдени предложения на общините Габрово и Севлиево. Комисията подкрепи единодушно това на Община Габрово за разкриване на директна автобусна линия Габрово-Пловдив-Габрово от Републиканската транспортна схема от квотата на община Габрово.

Същата линия вече е преминала съгласувателна процедура от кмета на Община Пловдив и областния управител на област Пловдив.

В разписанието е предвидено автобусите да тръгват в 06.30 часа от Габрово и да пристигат в Пловдив в 09.00 часа. От Пловдив часът на отпътуване е 17.30, като се очаква пътниците да са в Габрово в 20.00 часа.

Следваща стъпка, за да бъде разкрита линията, е тя да бъде утвърдена от Министъра на транспорта и съобщенията, като за целта областният управител на Габрово ще изпрати мотивирано предложение до Министерството.

По настоящем няма директна линия по това направление, а пътникопотокът се поема от преминаващи автобуси по маршрут Горна Оряховица-Пловдив. Обсъдено бе и предложението за промяна на маршрутното разписание на линията Севлиево-Априлци, подадено от Община Севлиево, като същото бе прието с пълно единодушие.

Промяната предвижда първият автобус от Севлиево до Априлци да тръгва в 08.50 часа, а не както досега в 07.20 часа.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица