Свържи се с нас

Култура

Интересни факти за създаването на Габровската математическа гимназия

Published

on

През настоящата година се навършват 50 години от създаването на Математическата гимназия в Габрово. За идеята, пътя, откриването, за трудностите и успехите най-точно „разказват” запазените архивни документи. Идеята за откриване на Математическа гимназия в нашия град е формулирана през ноември 1971 г. с писмо от Изпълнителния комитет на тогавашния Окръжен народен съвет (ИК на ОНС)  до Министерството на народната просвета.

В него са обосновани мотивите за искането за откриване на такова училище в града, като най-важните са нарасналите нужди за подготовка на кандидати за инженерно-техническите специалности на висшите учебни заведения и на териториално-изчислителните центрове. В писмото председателя на ИК на ОНС Ив. Иванов пише следното „..ИК на ОНС счита за необходимо и целесъобразно през следващата година в Габрово да се открие специална математическа гимназия. За целта предлагаме от учебната 1972/1973 г. съществуващите две физико-математически паралелки към Априловска гиманзия да се трансформират в математически, а от следващата учебна година в Габрово да се разкрие Математическа гимназия”. Откриването ѝ като самостоятелно учебно заведение става факт от 1 септ. 1972 г.,  съгласно Заповед № 1957 от 2 юни 1972 г. на Министерството на Народната просвета.  

За официалното откриване на новото училище се разработва план с включени дейности като кратка художествена програма, участие на духова музика, естетическа украса, отпечатване на 500 покани и 100 паметни картички, официална част с гости и тържествен ритуал за връчване на знамето на училището и т.н. Мястото е тогавашната партийна зала (днес зала „Възраждане”), като тържеството започва с поднасяне на цветя на паметника на Васил Априлов и продължава с тържество. Приветствия изнасят директора Вергил Димитров и представители на партийните структури в града.

Новото училище не разполага със собствена сграда и с Решение  на ИК на ГНС от 25 авг. 1972 г., то е настанено в помещенията на Междуокръжна партийна школа в сградата на Изчислителния център  в Габрово. Списъкът на първия екип на училището се състои от 23 души: директор Вергил Димитров, зам.директор Иван Петков, учители, административен персонал и хигиенисти.  В VIII клас са приети 116 ученика, в IX-ти- 106, част от тях с конкурсен изпит по Математика.  

Друг интересен момент от най-ранната история на гимназията е изборът на име. През февруари 1973 г.  учителския и ученически колектив на гимназията изготвя предложение до ИК на ГНС – Габрово, за именуване  на  гимназията на името на Николай Коперник – велик математик, физик и астроном.  Градската управа дава съгласивето си за това. Липсва последващ документ на гимназията, където тя да е наречена с това име, а продължава да се нарича Математическа гимназия – Габрово. Междувременно сагата с  осигуряване на подходящи помещения на новото училище продължава.

През 1973 г. двете гимназии в града споделят една база, т.к. дадените предната година помещения на Математическата гимназия са отнети. Базата е крайно недостатъчна. За да се реши донякъде проблема, специална комисия на Градския народен съвет, предоставя  на Математическата гимназия помещение на ул. „Юрий Венелин” № 1, собственост на наследниците на Иван Чехлевски и Петко Табаков. Независимо от всички първи трудности,  приемът на училището се увеличава и достига до 16 паралелки. Въвежда се за първи път и производствено обучение – преработка на пластмасите с базов център завод „Капитан дядо Никола” – Габрово, студена обработка на металите – с база учебните работилници на Априловска гимназия и Учителския институт и програмирането и числени методи с бази – ТИЦ „Богомил Гъдев” и ЕИЦ „Георги Генев” – Габрово.

Нуждата от подходяща материална база става още по-голяма. За целта, съгласно Заповед № 955 от 14 авг. 1980 г. на председателя на Общинския народен съвет – Габрово, на гимназията се предоставя държавен имот в двора на Техникума по механотехника „Д-р Никола Василиади”, представляващ четириетажна училищна сграда.  Въпреки всички трудности, Математическата гимназия изгражда своя авторитет и става базово училище за тогавашния Габровски окръг. Учебната 1981-1982 г. е юбилейна, навършват се 10 години от нейното създаване.

По този повод на тържеството, по случай 24 май 1982 г. гимназията се мести и е настанена в новата сграда на Априловска гимназия – Габрово, кв. Радичевец, като така окончателно се решава проблема с подходяща материална база. През същата учебна година, ръководството на училището приема за свой патрон името на заслужилия габровец Иван Гюзелев. Така, 10 години след откриването си, Математическата гиманзия се сдобива с подходяща сграда и име.

Още интересни факти от историята на училището се съхраняват в неговия фонд, в Държавен архив – Габрово. В него са систематизирани документи за периода от неговото откриване през 1972 г., до 1993 г. Сред тях са правилници за вътрешния трудов ред, кореспонденция по учебно-възпитателната дейност,  заповеди на директора от разпоредителен характер,  протоколни книги от заседания на Педагогическия съвет, списъци на педагогическия персонал по образец, щатни разписания, годишни планове, годишни комплексни планове за дейността, годишни отчети  и др. 

Предстои предаването от страна на училището на  на документи, създадени от дейността му за периода 1994 – 2002 г. Освен в неговия фонд, документи за училището се пазят във фонда на Окръжен народен съвет – Габрово, а особено интересни са съхранените снимки във фондовете на Окръжен център за фотообслужване и фотопропаганда и на фотографа Георги Рачев. Там са запазени ценни кадри от строежа и откриването на сегашната сграда в кв. „Радичевец”, от учебни часове, бригади, плувни състезания, първи учебен ден, годишнини, конференции и др.

А в личния фонд на учителя Стефан Моров се пази един от най-интересните документи: заповедта за откриване на Математическата гимназия от 1972 г,, отпечатана на гърба на пощенска картичка с изглед от Габрово. Всички представени документи, свързани с историята на училището са достъпни за читатели и изследователи.

Автор: Цветомира Койчева, началник-отдел „Държавен архив” – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Култура

Общинският съвет отпусна средства за най-новата книга на Милка Пурел

Published

on

Общинският съвет отпусна близо 3 500 лева за отпечатване на най-новата книга на Милка Пурел „Какво даде Габрово на България и света“.

Изданието включва истории за живота на талантливи габровци от различни поколения, които прославят Габрово и допринасят за просперитета му.

Желанието на автора и носител на почетния знак на Габрово, е книгата да достигне до максимално много млади габровци.

Самото представяне ще се състои на 4 февруари от 16.00 часа в зала „Възраждане“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Съветниците подкрепиха Годишната програма за развитие на читалищата

Published

on

Съставът на Общински съвет – Габрово подкрепи Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Габрово за 2023 година.

Тя е насочена към обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, които отстояват ценностната система на обществото в рамките на съществуващото културно многообразие в процесите на всеобхватна глобализация.

Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организирането и реализацията на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства за превръщането на читалищата в духовни центрове, работещи в полза на общността.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Промениха правилника за проекти по Програма Култура

Published

on

Общинският съвет на Габрово прие правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Общината. Такъв документ, освен че трябва да обслужва интереса на местната общност, има за цел да даде възможност на местните културни оператори да се колаборират с такива, регистрирани на територията на Република България.

Решението бе взето по време на последното редовно заседание на местния парламент.

С приемането на Правилника се очаква увеличаване на конкуренцията между творческите общности при кандидатстване за финансови средства от Община Габрово, максимално разширяване на възможностите пред творците да представят своите проекти, увеличаване на броя на кандидатстващите организации, многообразието и високото качество на културните събития, представяни пред публика.

Община Габрово ще възложи и изработването на Електронна система на Програма Култура като чрез нея ще се подават проектните предложения за кандидатстване, съобразно разпоредбите на настоящия правилник.

Стремежът на Община Габрово е да удовлетвори в максимална степен нуждите на културните оператори и артистите на свободна практика, свързани с възможностите за представянето и реализирането на качествен културен продукт.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица