Свържи се с нас

Новини

Предлагат разширяване на „синята зона“ в Габрово

Published

on

Община Габрово публикува проект за решение за актуализация и разширение на зоната за платено и безплатно паркиране в центъра на областния град.

В тази връзка открива производство по издаване на административния акт, към което заинтересованите лица и организации могат да изразят писмени предложения и възражения. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на електронна поща: parking@gabrovo.bg, в срок до 13 септември т.г.

В момента действащите райони за платено паркиране в Габрово са 8, като ще бъде създаден нов девети.

В Район 1 /Драматичен театър/, се създава нова зона:
– Паркинг ул. Баждар /връзка ул. Чардафон – ул. Скобелевска/.

В Район 2 /Административен център/, се правят следните промени:
– Обхватът на южната граница става:
– ул. Съзаклятие, ул. Ванче Михайлов до пресечката с ул. Добри Карталов и ул. Априловска.
– Създават се нови зони за платено паркиране:
– Паркинг откъм ул. Юрий Венелин /градинката с Мечето/;
– Ул. Ванче Михайлов от пресечката на ул. Съзаклятие до пресечката на ул. Добри Карталов.

В Район 3 /Паметник Ран Босилек/, се създава нова зона:
– Паркинг Бюро по труда на ул. Цанко Дюстабанов.

В Район 5 /Рачо Ковача/, се създава нова зона:
– Ул. Янтра от пресечката с ул. Цанко Дюстабанов до пресечката с ул. Радецка.

В Район 6 /Шести участък/, се създават нови зони:
– Ул. Цар Калоян от пресечката с ул. Пенчо Славейков до пресечката с ул. Николай Палаузов;
– Ул. Николай Палаузов от пресечката с ул. Цар Калоян до ул. Козлодуй;
– Ул. Козлодуй от пресечката с ул. Николай Палаузов до ул. Еким Цанков;
– Ул. Пенчо Славейков – от ул. Цар Калоян до ул. Опълченска.

В Район 7 /Дечкова къща/, се създава нова зона:
– Паркинг Централен пазар /между ул. Еким Цанков, ул. Къкрина и ул. Отец Паисий/.

В Район 8 /Шипка – Орловска/, се създават нови зони:
– Ул. Дунав, от пешеходен мост до ул. Орловска; – Улица свързваща осова точка 2082 от ул. Дунав и осова точка 1429 от ул. Орловска.

Създава се нов Район 9 /Куклен театър/, с граници на района:
– Изток – река Янтра
– Запад – ул. Македония и ул. Лазар Донков;
– Север – ул. Съзаклятие, ул. Априловска;
– Юг – кръстовище между ул. Юрий Венелин и бул. Априлов.

Зоните за платено паркиране в него са:
– Ул. Кирил и Методий, заедно с прилежащия ѝ паркинг от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков;
– Бул. Априлов от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков;
– Ул. Иван Гюзелев;
– Ул. Елисавета Попангелова;
– Ул. Райчо Каролев от бул. Априлов до ул. Юрий Венелин;
– Паркинг намиращ се между ул. Лазар Донков и ул. Съзаклятие.

„Изхождайки от местните условия и натрупания опит, най-подходящ е подходът за определяне на зони за платено паркиране, представляващи части от райони от градския център, включващи конкретни паркоместа в обхвата на пътища, т.е. улици или части от улици, определени за платено паркиране в конкретен часови диапазон от денонощието, при запазване на възможности за безплатно паркиране в обхвата на районите, в улици, междублокови и други пространства за публично ползване без заплащане, при спазване на нормативно установените правила за паркиране.

Предложението за разширение на зоните за безплатно и платено паркиране и актуализацията на съществуващите вече такива зони е продиктувано и от промени в следствие на реализирани инфраструктурни проекти, бъдещи такива, както и необходимостта от подобряване на организацията на движението и организацията на паркирането в централна градска част, намаляване на предпоставките за пътно транспортни произшествия, и не на последно място ще се регламентират – по-голям брой паркоместа, предназначени за хора с увреждания.

Към настоящия момент, в централния район на Габрово, режимът на платено паркиране е въведен по отношение на 537 броя регламентирани и обозначени паркоместа. На местата за паркиране без заплащане в градския център ежедневно се наблюдават множество автомобили паркирани в нарушение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), което затруднява участниците в движението и създава реални предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Опитът ни показва, че след въвеждането на зоните за платено паркиране в определени часове на денонощието и повишеният контрол, се наблюдават, от една страна спазване на ЗДвП и от друга страна регулация при паркирането, което води до по-безопасна, чиста и достъпна централна градска част.

Публичните органи са отговорни за провеждането на политики, насочени към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства и механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства – насърчаване използването на електрически такива, ограничаване достъпа до определени зони на населеното място или на определени категории автомобили в тези части, насърчаване използването на обществения транспорт и др. с оглед спецификата на населеното място.

Чрез актуализация и разширение на зоните за платено паркиране се цели именно и този ефект – подобряване на екологичната обстановка на града посредством намаляване на вредните емисии излъчвани от изгорелите газове на моторните превозни средства, предизвиквани при интензивния трафик в часовете преди започване на работния ден и след приключването му.

В тази насока е и реализирането на инфраструктурните проекти, целящи облекчаване на трафика в града. Община Габрово ежегодно разходва средства, които са насочени към транспортната инфраструктура, осъществяването на контрол върху движението като поставяне на вертикална и хоризонтална маркировка, упражняване на контрол за неправилно паркиране на ППС, обслужване (стопанисване и експлоатация) на места за паркиране /паркинги общинска собственост/ и други дейности.

С облекчаване на трафика в централната градска част и осъществяване на контрол върху режима на паркиране, се повишава безопасността на движение на автомобилите и пешеходците, облекчава се паркирането на автомобили в определени части на града, осигурява се по-добро обслужване на гражданите, имащи нужда да паркират в дадена зона и се ограничат вредните влияния на транспорта върху околната среда“, изтъкват в мотивите на проекторешението за актуализация и разширение на зони за платено паркиране на територията на Габрово от администрацията на кмета.

С проекта за решение за актуализация и разширение на зоната за платено и безплатно паркиране на територията на Габрово може да се запознаете оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Министър Караджов идва в Габрово за дискусия за тунела под Шипка

Published

on

На 14 януари кметът на Габрово Таня Христова и председателят на Общински съвет Габрово Климент Кунев поканиха заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, на дискусия за бъдещето на проекта за изграждане на тунел под връх Шипка, която ще се проведе в рамките на заседанието на местния парламент на 27 януари т.г.

В поканата те предложиха и да запознаят на терен министрите с изградената вече довеждаща мащабна инфраструктура по проекта за Обход на Габрово, чиято последна фаза трябва да бъде строителството на тунела под Шипка.

Министър Гроздан Караджов прие поканата за участие в дискусията, информираха от местната общинска администрация.

Във връзка с епидемичната обстановка в града и невъзможността за свободен достъп до заседанието, гражданите, които желаят, могат да зададат към министър Караджов въпроси по темата за тунела под Шипка чрез линка https://forms.gabrovo.bg/tunnel/

Заседанията на Общински съвет – Габрово се излъчват в реално време в сайта на Община Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Разпространението на Африканската чума по свинете в Габровско намалява

Published

on

Не е притеснително разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Габрово, но трябва да продължи спазването на мерките относно нейното предотвратяване.

Това стана ясно по време на редовното заседание на Областната епизоотична комисия на област Габрово, което се проведе в средата на тази седмица. Срещата се състоя онлайн предвид епидемичната обстановка от КОВИД-19 в страната и участие в нея взеха зам.-областният управител на област Габрово, членове на комисията, сред които зам.-кметът на община Трявна, представители на отделни институции, ангажирани с проследяване на епизоотичната ситуация в габровска област.

По последни данни, изнесени от комисията, установените случаи на АЧС при диви свине на територията на област Габрово са общо 15, като всички животни са с налични антитела, без изолиране на вирус.

Данните в страната, обаче, остават високи – 165 броя диви свине са заболели от Африканската чума и епизоотичната обстановка на този етап е усложнена. Регистрирани огнища на болестта при домашни свине в страната няма.

“Дивата свиня е животно, което може да извършва дълга миграция дневно и по този начин може да разнася на голяма територия заболяването. В района се е увеличила популацията на дивата свиня, което най-вероятно означава, че има мигриращи животни, които не са местни, но нямаме информация откъде идват. Добре е, че има такава миграция, тъй като няма да има редукция на бройката на диви свине, но може да представлява опасност за домашните свине, защото без да има съмнителен признак вирусът може да е наличен и да се пренесе при тях чрез човек!” подчерта д-р Васил Петров от областната дирекция по безопасност на храните в Габрово и допълни, че от последното заседание на комисията досега има обявен 1 случай на АЧС при домашни свине, който е от 18 януари тази година.

Ситуацията в Европа по отношение на разпространението на Африканската чума по свинете също остава усложнена. В Румъния продължава да има огнища при домашните животни, а от последната седмица има обявено такова и в Република Северна Македония.

По думите на д-р Петров от декември 2021 г. до средата на януари 2022 г. има обявени и много огнища на птичи грип, които са предимно в регионите на Южна България.

“В област Габрово няма информация относно статуса на дивите и синантропни птици по отношение на вируса на птичи грип. Нормалното предаване е чрез дивите птици да отиде при домашните. Затова целта е да се предпазят домашните, но при липса на информация е трудно да се предприемат някакви мерки. Историческо погледнато на територията на областта не е регистриран случай на птичи грип!”, коментира по време на онлайн провелото се заседание д-р Васил Петров.

При откриването на мъртви птици при излети в гората, в рамките на населените места, същите трябва да бъдат опаковани в найлонова торба и да се уведоми своевременно официалния ветеринарен лекар, за да се организира последващо вземане на проби и изпращането им за анализ.

Предвид представената епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума при свинете и инфлуенца авиум при птиците в страната и област Габрово, комисията реши да продължи с необходимите мерки за предотвратяване разпространението на вирусите по животните. А именно:

  • Продължаване на действия съгласно Решение на Министерския съвет №313 от 9 април 2021 г. за одобряване на План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021 – 2023 г.
  • Собствениците на животновъдни обекти да поддържат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащи транспортни средства.
  • Продължаване на ежеседмични претърсвания за умрели диви свине в 20 км. зона около индустриалната ферма в местността Чакала, край гр. Севлиево от служители на ТП на държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите и лицата стопанисващи дивеча, съгласно заповед 48-23/18.2.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите. При откриване на труп на дива свиня да се предприемат действия съгласно указанията към заповед № РД 48-3/06.01.2020 г. на министъра на МЗХГ.
  • Продължаване на засиления надзор при дивите птици – извършване на проверки от представители ловно-рибарските сдружения и на държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви птици. При откриване на такива да се уведоми официален ветеринарен лекар за да се организира вземане и изпращане на проби за анализ. С мъртви птици се работи с предпазни средства, тъй като птичата инфлуенца е зооноза ( и човек боледува).
  • Населване на животновъдни обекти тип лично стопанство със свине е прекалено рисковано в региона. То може да се извършва, както при следните условия:
  • Само в обекти регистрирани по реда на чл.137 ал.11 от ЗВД – след изпълнение на процедура за РЕД И НАЧИН ЗА НАСЕЛВАНЕ С ЖИВОТНИ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ ТИП ЛИЧНИ СТОПАНСТВА /Приложение 1/
  • С кастрирани и индивидуално идентифицирани свине с произход от животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми и фамилни ферми и съгласно изискванията на Заповед РД 11-1080/26.05.2021 г. /Приложение 2/
  • След подадено заявление до ОДБХ / Образец ЗХОЖ – 224/ Утвърден със Заповед № РД 11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХПриложение 3/ и получено разрешение от Директора на ОДБХ /Образец ЗХОЖ – 225 / Утвърден със Заповед № РД 11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/
  • Задължително посочване на обекта на произход, дата на транспорт и превозно средство за предвижване на животните в Заявлението /Образец ЗХОЖ – 224/ Утвърден със Заповед № РД 11-2061/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Областната управа зарадва с подаръци АГ-отделението на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

Published

on

Един от най – хубавите празници, отбелязвани през студения януарски месец, е посветен на бабите и родилната помощ.

В габровската многопрофилна болница в отделението по акушерство и гинекология традицията за Бабинден и тази година беше спазена макар, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и само с медицинския персонал.

Малко преди церемонията по изписване на бебето Симеон заместник – областният управител на Габрово Кристина Сидорова поднесе поздравителен адрес от името на областния управител Ралица Манолова, който да бъде предоставен на работещите в отделението.

Тя обяви, че като допълнение към прекрасната визия на реновираното АГ – отделение Областна администрация предоставя специално подбрани книги и списания, които ще са полезни на майките по време на престоя им там.

В тях те ще откриват полезна информация, съвети или просто приятно четиво за настроение.

Тази инициатива е подкрепена от SBB Media, която изпрати първоначален набор от специализирана литература и чиято мисия е да вдъхновява, информира и свързва хората.

„Вярваме, че това е началото, което поставяме със SBB Media и към него може да се присъедини всеки, който хареса идеята да има кът за четене и споделени книги в отделението.

Пожелаваме не екипите на отделенията по „Акушерство и гинекология“ и „Неонатология“ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ да са все така добри професионалисти и да се раждат още много здрави бебета, за да вярваме в по-доброто бъдеще и повече хора да изпитват радостта от родителството!“, споделя ръководството на Областна администрация – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица