Свържи се с нас

Новини

Търсят идеи за оформянето на парк до новия храм в квартал Младост

Published

on

*Автор на снимката: Тодор Тодоров, фотограф. Фото „Спринт“

Община Габрово събира идеи за оформянето на парк до новоизградения православен храм „Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в квартал Младост, информираха от администрацията на кмета.

Теренът североизточно от имота на новоизградената църква е частна общинска собственост, с площ от 13 409 кв. м. Съгласно действащия подробен устройствен план (ПУП) представлява УПИ II – за ЕСП училище от кв. 54 и съответства на ПИ с идентификатор 14218.501.1143 от КККР.

Имотът граничи от запад с бул. Могильов, от юг – с ул. „Напредък“ и УПИ III, отреден за църква, от изток – с ул. „Петър Михов“ и от север – с УПИ I – за обществено и жилищно строителство с изграден жилищен секционен блок.

Имотът е отреден за нова училищна база. Съгласно Закона за устройство на територията, чл.55, се допуска „до реализирането на ПУП поземлените имоти да могат да се използват за временни открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и други подобни открити обекти“.

Идеята на Община Габрово е да се създаде обществен парк, като теренът се оформи и ползва за озеленяване и за временни открити обекти за активен и пасивен отдих, които да не препятстват последващото реализиране на предвиденото с подробния устройствен план.

Непосредствената близост на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, новият храм и прилежащите квартали с комплексно жилищно застрояване обосновават градоустройствено необходимостта и целесъобразността на това начинание.

Намерението за създаване на ново открито зелено пространство за физическа активност, срещи и общуване на открито, цели да подобри качеството на живот и околната среда за жителите от съседните квартали.

В тази връзка Община Габрово приема мотивирани предложения и идеи, които да бъдат представени и обсъдени в бъдеща дискусия. Дизайнът на парка следва да бъде съобразен с наличните природни характеристики.

Целта на задачата е да се оформят зелени площи и зони за рекреация с минимална намеса в естествения терен, без значителни и монолитни строителни работи.

За изграждането на парка следва да се планират зелени площи, алейна мрежа, кътове за отдих, площадки за игри и спортни занимания, парково осветление.

Основните изисквания към проекта и изпълнението на парка са:
– Подходящо функционално зониране на терена, съобразено с анализ на потребителите, прилежащите комуникации, инфраструктура и околната среда.
– Озеленяването да обхваща подходящи видове на дървесната, храстовата и цветната растителност, характерни за региона, удачни за развитие и поддръжка в градска среда.
– Оптимално проведена вертикална планировка за съобразяване с даденостите и минимални намеси и земни работи по оформяне на терена.
– Преобладаващо използване на естествени материали със „сух монтаж“, без монолитни строителни технологии (бетонни/стоманобетонни работи, асфалт и подобни). Допустимо е минимално прилагане на готови масивни/бетонови елементи, като павета, плочи за настилки, бордюри, улеи, шахти, тръби, кашпи и др.
– За парковото оборудване и обзавеждане да се предвиждат готови изделия, тип „преместваем обект“.

Общината очаква генериране на комплексни и конкретни оригинални и нестандартни идеи! Становища, мнения, идеи, предложения и препоръки от страна на заинтересованата общност се приемат до 11 юни, на електронен адрес protocol@gabrovo.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

ПГТ „Пенчо Семов“ще работи и по екологичен проект

Published

on

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово ще работи и по проект, свързан с екологията.

Министерството на околната среда и водите предоставя безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения, BGENVIRONMENT-3.001 „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова экономика)“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм /ФМ на ЕИП 2014-2021/.

Утвърдено е проектно предложение “Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението”.

Бенефициент и координатор на проекта е Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово. Партньори на училището са Фондация „Институт за културно наследство“ – София, Професионална гимназия по туризъм „Доктор Васил Берон“ – Велико Търново, Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Професор Асен Златаров“ – Шумен, Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ – Пирдоп, Сдружение „BrainLop AS“- Браншова Асоциация Полимери – София.

Проектът е на стойност 318 340,61 лева. Традиционни за професионалната гимназия са проектите по програма Еразъм+, свързани с мобилности на ученици в Германия и Португалия. От тази година училището е и партньор на неправителствена организация от Франция и училища в сферата на туризма от Словения и Литва по проект за развитие на дигиталните способности на учителите по професионални дисциплини.

Настоящит проект ще обогати порфолието на училището и ще е принос към експертизата на педагогическата колегия в област, актуална за съвременното обучение на учениците.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Валери Митов: Да си габровец е символ на достойнство, чест, морал и борбеност

Published

on

КП „БСП за България“ откри предизборната си кампания в Габрово.

*Публикуваният материал е предоставен от пресцентъра на БСП, във връзка с парламентарни избори 2021, съгласно сключен договор за рекламно – информационно обслужване. БСП е под номер 4 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.*

Зареди още

Новини

Затварят за ремонт „Хаинбоаз“. Проходът „Шипка“ ще поеме трафика на коли

Published

on

Очаква се Проходът на Републиката да бъде затворен за около две седмици заради ремонтни дейности по обезопасяването му. Това вероятно ще се случи в първата половина на месец юли.

Алтернативните маршрути по време на затварянето предвиждат леките автомобили да се придвижват през прохода “Шипка”, а тежкотоварните – през Рижкия проход и през прохода “Котел- Омуртаг”, информира великотърновския „Янтра ДНЕС“.

Все още няма точна дата за затварянето на прохода Хаинбоаз, но вероятно ще е през първата половина на юли, заяви пред изданието инж. Венцислав Ангелов, директор на Областно пътно управление – В. Търново.

Вече са монтирани и предупредителни табели по пътя „Русе – Свиленград”.

Цялата статия на автора Весела Байчева можете да прочетете оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица