Свържи се с нас

Новини

Мариян Костадинов: Дошло е време да живеем в държава с правила!

Published

on

Бяхте в политиката, откъснахте и сега пак се връщате. Тръпка ли ви е или има нещо друго?
– „Робът за свобода – свободния за съвършенство“. Убеден съм, че всеки един човек, в стремежа си, да надгражда ежедневно себе си в собственото си развитие, търси философии и политики в които да е полезен, реализиран, успешен. Аз не съм устроен просто да съм полезен само за себе си. През съзнателния ми живот волно или неволно, винаги съм се стремял да оптимизирам начина си на живот като работодател с това и на хората около себе си, на обществената рамка. В личен план винаги съм трупал негативи от непоколебимото ми чувство за справедливост във всичките ѝ измерения, включително и в политиката. За съжаление в нашите географски ширини, тегне тежка манталитетна обремененост към истината.

„Истината поражда омраза“. Много жалка констатация, но е факт с пълна сила. Хората, с които съм участвал в създаването на ГЕРБ, нямаха намерение да хабят ресурс, за да слушат „истини“, те бяха ангажирани с „подреждането“ на държавата. Кой премиер, кой вицепремиер, кой народен представител или кмет. Хората, се оказа, имали нужда да влязат във властта. Нямат нужда нито от съвети, нито от професионални препоръки. И най вече нямат нужда от морални граници. Така че всеки по пътят си. Кои сме ние да съдим хората. За всичко си има време.

Какво ви провокира да се кандидатирате за народен представител?
– Смятам, че България в своето политическо, икономическо, образователно, морално и ценностно отношение е достигнала пределна линия. Линия, след която щетите, причинени от организирания хаос на настоящето, ще окажат трайно влияние на поколението на нашите деца. Надявам се никога повече да не живеем в „премиерска“ република. България е парламентарна република и трябва да си върне суверенитета на народното събрание. Това може да стане само, ако в бъдещите парламенти, работят способни, качествени и авторитетни личности, а не послушни хора.

Защо „Републиканци за България“?
– Познавам Цветан Цветанов от повече от 14 години. От основаването на гражданско движение ГЕРБ, в последствие и Политическа партия. Познавам неговото отношение към проблемите на хората и в цялата си политическа кариера в управлението на ГЕРБ помагаше на всеки, без оглед на партийна, административна или етническа принадлежност. Ако Ви прави впечатление, за това никой от ГЕРБ на местно и национално ниво, не говори негативно за него. Безспорни организационни умения. Много добър и ценен политик зад океана и европейските партньори. Да си припомним, през всичките години от създаването на Политическата партия до неговото доброволно напускане, кой беше представителят за контакт на ГЕРБ с администрациите на САЩ. Когато в началото 2020 година ми представи своите намерения за участие в политическия живот на страната, не се поколебах да приема. Сключихме своеобразен договор между нас като хора. Да създадем структури по места, с участието на утвърдени личности в професионален и житейски план. Личности, припознати в обществото като добри хора с морални устой. Тези хора да получат възможност да участват в националната, регионалната и местна власти, като със своите професионални компетенции, допринесат към стартиране на процеси към подобряване на начина ни на живот, работа и всичко останало.

Колко добре познавате проблемите в региона?
– Като Областен управител на Габрово, в периода 2009 – 2013 година, до голяма степен съм запознат с глобалните проблеми на градовете в региона. Един от тях е хидротехническата и водопроводна система в областта.

За Севлиево финансирането на язовир „Мокра Бяла“, рехабилитацията на довеждащите водопроводи от ПСПВ Стоките. По отношение на язовира, позицията на Министерството бе, че инвестицията е твърде голяма, отнесена към населението като потенциален потребител. Много жалко е, че жизненият стандарт на населението се съпоставя с „неоправдани“ разходи, на което и да е правителство, и тази позиция на Министерски съвет се запазва вече 10 години. Положително е отношението към довеждащите водопроводи.

През моят мандат, заедно с Иван Иванов като кмет на Севлиево, положихме началото на рехабилитацията. Вярно, че на малки порции, с тези темпове вече близо 10 години, не може да се отрече усилието на кабинета. Все пак 20 милиона на са малко пари. Магистралите са важни. Вода може и от магазина да си купиш.

За Трявна финансирането на язовир „Нейковци“. Аналогично поведение. На Министерството не му излиза сметката инвестиции/население. Кой ти мисли дългосрочно.

За Габрово, разбира се като гражданин, имам наблюдение върху повечето проблеми. Може би малко хора знаят, че през 2010 г. бе създаден Комитет по наблюдение на междуведомствена работна група, на която със Заповед РД 02-14-211 / 03.02.2011г. на Министъра на МРРБ, Росен Плевнелиев бях назначен за Председател. Целите на комитета бяха, консолидиране на действащото законодателство в сектор строителство, с цел оказване на логистична помощ на АПИ, по стартиране строителството на големите инфраструктурни проекти, включително „Обходен път на гр.Габрово и тунел под връх Шипка“.

Председателството на този комитет е конкретен пример за прилагане на професионалните ми познания в законодателната власт. Факт е, че през 2013 година бе одобрено финансирането от Оперативна програма „Транспорт“. Факт е, че договорът за изпълнение имаше краен срок 2015 година. Факт е, че западен обходен път бе въведен в експлоатация през 2020 година. Кой би бил толкова дребнав, че да му направи впечатление 5 години закъснение, е и малко цената се е индексирала.

Народният фолклор го е формулирал – „залудо работи – залудо не стой“, та нали премиерът ни е от народа. Важното е да се върши „работа“, „работа“, „работа“, колко ефективна или социална е тази работа, Ви ще прецените на 4 април.

Надявам се през годините съм доказал, че всеки проблем е решим, когато се подходи с професионализъм, познание и добри намерения.

Как смятате да работите и какво конкретно бихте направили за решаването на съответния проблем?
– Най-важното условие в решаването на даден проблем е познаването на инструментариума за това. Опитът ми в държавната администрация ми дава увереност, че познавам в детайли алгоритъма, по който работят законодателната институция и министерствата. Стига да имаме възможност да възстановим правилата. Правилата са в основата на всичко. Правилата са гаранцията за сигурност и просперитет.

В четири годишния си мандат съм инициирал няколко законодателни промени, които направиха възможно законното стартиране на големите инфраструктурни проекти в България. И не защото съм открил „топлата вода“, а защото имам професионален опит, който да приложа в точно определеното място – законодателния орган на България.

Как трябва да изглежда следващият български парламент?
– В мечтите си, на някои може би ще прозвучи идеализирано, но смятам, че Българският парламент трябва да е съставен от личности. Хора, положително приети в обществото, вследствие професионалната и обществената си реализация. Хора, заредени с чиста енергия, да допринесат за възстановяване на справедливостта в законодателството. Хора независими, нито икономически, нито емоционално от тъмнината във всичките и проявления. За съжаление не вярвам, че повече от 30% от бъдещите народни представители, ще отговарят на моите чисто човешки критерии.

Вярвам обаче, че хората които участваме в листата на седми МИР – Габровски, се вписваме в този идеализиран образ на Българския народен представител.

Ако станете народен представител, по какъв начин ще работите с местните власти в четирите габровски общини?
– Нямам двусмислие по тази тема, още повече, че като Областен управител в периода 2009 – 2013 година, съм доказал на практика своята непристрастност. Работех еднакво добре с кметовете, въпреки че бяха представители от различни политически партии. С всички тях и в момента имам добър човешки контакт и както и тогава, така и сега имат моето уважение.

Едно от най-фундаменталните мои различия с ГЕРБ бяха, че моето разбиране за управление на държавата във всичките ѝ звена, се базира единствено и само на професионални качества, не на политическа принадлежност. Политиката за мен спира непосредствено след изборите.

Останалото време от мандата е за работа, професионализъм, консенсусно поведение и уважение всеки му. Винаги съм бил противник на безпринципното отстраняване на хора от ръководни държавни ведомства, само за това че са членове на друга партия. Грозно е. Неморално е. Неетично е. До някаква степен неосъзнато жлъчно детинско поведение. Но всеки да си носи кръста. Вярвам, че има ден, в който всеки от нас се отчита за делата си.

А как ще общувате с избирателите си, ако получите доверието им?
– Срещите лице в лице с хората, общуването, изслушването е най-голямото богатство в нашия живот. Политическата партия ще има офиси във всеки град от областта, така, че всеки желаещ, ще има възможност за среща с народните представители. Съвременните средства за комуникация, включително и социалните мрежи, значително съкращават времето за контакт с хората. Важно е да имаме добра инфраструктура за комуникация с хората от региона, защото във всички случай, за да търсят контакт с нас, те имат нужда от подкрепа.

Ако трябва да избирате – партийните или гражданските интереси?
– Тежко на тази партия, която има политически интереси, които не са в услуга на гражданите. Фундаменталното ми разбиране за работа в народното събрание на Република България е в подобряване жизненият стандарт на хората, намаляване на административната тежест на гражданите и работодателите, възстановяване на правовия ред в държавата. Дошло е време да живеем в държава с правила.

Защо да гласуваме за вас?
– За тези, които ме познават и са установили по безспорен начин, че като личност притежавам човешки качества и непримиримост към неправдата и диктатурата. Като работодател, съм помогнал на всеки, който ме е помолил за помощ или съдействие. Като участник в политическия живот, като административен ръководител в областта и в държавата, съм имал коректно поведение, към всеки независимо от неговата политическа принадлежност.

За тези, които не ме познават, моля ви дайте ми възможност да говоря с Вас и тогава преценете дали заслужавам Вашия кредит на доверие. Всички Вас, Ви моля, упражнете конституционното си право на глас, като подкрепите политическа партия „Републиканци за България“, чиято листа за народни представители в 45 Народно събрание водя, с номер 21 в интегралната бюлетина.

С едно изречение – защо да гласуваме за вас?
– Защото вярвам, че когато в политическия живот на България попаднат хора като мен, вероятността да променят системата към по-добро е реална.

*Публикуваният материал е предоставен от пресцентъра на ПП „Републиканци за България“, във връзка с парламентарни избори 2021, съгласно сключен договор за рекламно – информационно обслужване. ПП „Републиканци за България“ е номер 21 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.*

Любопитно

LC Waikiki празнува 2-ри рожден ден в Габрово с изкушаваща оферта „Вземи 4, плати 3“

Published

on

LC Waikiki празнува 2-ри рожден ден в Габрово. Модната марка ще отбележи повода с изкушаващо предложение за габровци и гостите на града – „Вземи 4, плати 3“. Офертата е валидна за всички артикули в магазина, като този с най-ниската цена не се заплаща. Промоцията ще важи само на 4 и 5 декември и единствено в магазина на LC Waikiki в Мол Габрово.

От световния моден бранд, който има 1150 магазина в 52 страни, обещават, че марката няма да изневери на себе си и ще продължи да предлага облекла и аксесоари за цялото семейство на изгодна цена. За онези от клиентите, които вече са започнали подготовката за предстоящите празници, предложението е чудесен повод да осигурят подарък за себе си и своите близки. Топли зимни пуловери и връхни дрехи, както и такива с коледни мотиви, очакват габровци и гостите на града в магазина в Мол Габрово.

„Това, което прави LC Waikiki успешна на пазара у нас повече от 11 години, е доброто съотношение между цена и качество. Стремим се непрекъснато да подобряваме клиентското преживяване и да развиваме асортимента, като обогатяваме портфолиото си“, отбелязва Владислав Танчев, управител на компанията за България. Магазинът на LC Waikiki в Габрово е сред 28 обекта, които компанията управлява у нас.

Зареди още

Новини

Пункт за ваксинация в Габрово тази събота

Published

on

Община Габрово и Регионалната здравна инспекция съобщават на всички заинтересовани лица, че в Габрово се разкрива временен имунизационен пункт за ваксини срещу КОВИД-19.

Адресът е ул. „Радецка“ 17, част от бившия магазин „Пирин“.

Ваксини против вирусната инфекция ще се поставят всяка сряда до края на месец октомври, от 09.00 ч. до 14.00 часа

На 4 декември имунизацията ще се извършва от екип на ЦМСП Габрово, а ваксинацията ще се извършва без предварително записване.

Ваксината е по избор, като има възможност за издаване на сертификат на място, при поставяне на еднодозова ваксина.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

„Янтра“ допусна поражение при визитата си на „Хебър“

Published

on

Загуба с 0:2 записа отбирът на „Янтра“ при визитата на лидера в класирането „Хебър“ в двубой от 20-я кръг на първенството във Втора лига. С трите спечелени точки тимът на Николай Митов вече има 42 и излезе начело в класирането преди изиграването на последните два мача от кръга. „Янтра“ пък заема 16-то място с 20 точки.

Мачът ще остане в спомените на юношата Георги Николов, който излезе за пръв път като титуляр в мач от второто ниво на родния футбол. Заради многото контузени играчи в габровския състав и наказанието на Петър Казаков, старши треньорът Сашо Ангелов беше доста ограничен в избора си.

Наред с капитана, в срещата не взеха участие Костадин Гаджалов, Венцислав Славов, Симеон Чатов, Георги Върбанов и Иван Петков. Така групата за двубоя беше от само 16 играчи. Домакините реализираха и двете си попадения преди почивката.

Ивайло Михайлов откри в 13-ата минута, а Евгени Игнатов удвои малко преди почивката. В края на срещата шансът не беше с Ивайло Иванов и ударът му срещна напречната греда на вратата, пазена от Петър Дебърлиев.

В следващия кръг „Янтра“ ще приеме пряк съперник в долната половина на таблицата – Септември (Симитли). Мачът е в неделя от 14.00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица