Свържи се с нас

Новини

Намаляват нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд

Published

on

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Областният съвет по условия на труд проведе заседание под председателството на заместник – областния управител Иглика Иванова – Събева, по време на което бяха обсъдени дейността на Дирекция „Инспекция по труда” през второто тримесечие на 2016г., заболеваемостта в областта, трудовите злополуки и професионални заболявания за изминалата година.

След извършения анализ на заболеваемостта отново прави впечатление изразената тенденция за трайно намаляване броя на населението, като продължава и неговото застаряване. Запазва се много ниската стойност на раждаемостта в областта, в сравнение със средната за страната за сметка на увеличаване стойностите на общата смъртност в областта, като най-висок дял при причините за смърт – 66,88 % заемат болестите на органите на кръвообращението (при 65,41 средно за страната), следвани от злокачествените новообразувания – 18,49 % (при 16,36 средно за страната ) и болести на храносмилателната система – 4,25 % (за страната –3,50 %).

По отношение на заболеваемостта – на първо място с относителен дял са болестите на органите на кръвообръщението, на второ –на дихателната система – и на трето – болести на пикочо-половата система, коментираха от Регионалната здравна инспекция.

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Що се отнася до извършените проверки от Дирекция „Инспекция по труда” с цел разширяване на инспекционната дейност, дирекцията се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. През второто тримесечие на 2016 г. за първи път са проверени 65 предприятия, което е 16% от проверените през периода предприятия. Констатирани общо 1795 нарушения, а през същия период на 2015г. при проверките са установени 1617 нарушения.

Наблюдава се тенденция за намаляване нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд от 1143 за 2015 г на 1108 за 2016 – та година. При проверките през отчетното тримесечие са обхванати 13271 работници. Поради високия риск, приоритет за Дирекция „Инспекция по труда“ е извършването на контрол на строителните обекти. През второто тримесечие на 2016г. са извършени 13 проверки на строителни обекти в област Габрово с констатирани общо 49 нарушения.

Характерни нарушения са липса на инструкции по безопасност и здраве на обектите, липса на писмени договоренности по реда на чл. 18 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд между всички участници в строителството, както и непълна документация на строителните скелета, където има изградени такива. Установени са нарушения, свързани с необезопасена територия на строителната площадка, както и липса на временна организация на движението, когато територията на площадката обхваща част от пътната инфраструктура.

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Приключили са и проверките за спазване на трудовото законодателство в обекти на търговските вериги, разпоредени за извършване със заповед на Изпълнителния директор на ИА“ГИТ“. Проверките обхващат 9 обекта на големите търговските вериги в нашата област. При проверките са установени 30 нарушения на трудовото законодателство, като 28 от тях са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Прави впечатление многократното увеличаване на поисканите и дадените разрешения за работа на непълнолетни лица – 81 са дадените разрешения за периода. За сравнение през същия период на 2015г. в Дирекция „Инспекция по труда” са постъпили и са обработени 30 бр. Искания.

По време на заседанието беше обсъдена информацията от НОИ – Габрово относно трудовите злополуки за 2015 г. Регистрирани като такива са 47 случая. Това показва намаляване на трудовите злополуки в сравнение с 2014 г, което се дължи предимно на завишен контрол по спазване на безопасни условия на труд, отчитат от НОИ.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Ивелин Стоянов, водачът на ДБ, гласува в училище „Св.Св. Кирил и Методий“

Published

on

Традиционно Ивелин Стоянов, водачът на „Демократична България“, гласува в училище „Св.Св.Кирил и Методий“.

„Гласуването е най-сигурният начин гласът ти да бъде чут!“, заяви той.

„Гласувах за демократична и евроатлантическа България, в която управляват разумните хора. Гласувах за страна, в която децата ни искат да остават. Гласувах за съдебна реформа, която да направи така, че всички да бъдат равни пред законите. Гласувах за строго опазване на природата на България“, добави Ивелин Стоянов.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Валери Митов гласува за социална и сигурна държава

Published

on

Водачът на листата на „БСП за България“ в Седми многомандатен избирателен район Габрово Валери Митов гласува за социална и сигурна държава. Той упражни своето право на вот машинно, в една от секциите на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, възпитаник на което е.

„Гласувах за повече млади хора в Габрово, за повече усмивки и за повече ведри лица! Гласуването е задължителната следваща стъпка към промяната, защото всеки глас е важен! Защото не трябва друг да избира вместо теб! Защото заедно можем да променим живота ни!“, заяви кандидатът за народен представител от левицата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Томислав Дончев: Гласувах с надежда, че България може да излезе по-силна от многото кризи

Published

on

„Гласувах с надежда, че България може да излезе по-силна от многото кризи.“ Това каза водачът на листата на ГЕРБ-СДС в област Габрово и заместник-председател на ГЕРБ Томислав Дончев.

Той даде своя вот в родния си град Габрово, заедно със своя син, който от тази година придоби правото на глас.

„Убеден съм, че денят на изборите е важен, защото показва кой каква подкрепа е получил, но денят след изборите е още по-важен, защото показва кой е по-мъдър. Смисълът на политиката е да се създава и съгражда, хората да усещат и виждат развитието. Точно в този момент България има нужда от мъдрост, опитност и грижа за хората, от управление, което е доказало, че може да превръща доверието в отговорност”, каза още Томислав Дончев.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица