Свържи се с нас

Икономика

Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка

Published

on

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово, ул. „Брянска” 29

                               П О В Т О Р Н А       П О К А НА

За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово

            На основание т.4.6 от Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции – Приложение 3 към чл.13б на ПРУПДТДДУК , „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово отправя настоящата повторна покана  за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Офертите за участие в конкурса за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово е необходимо да съдържат:

  1. Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.2.            Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.3.            платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

1.4.    Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

1.5.            Сделки с финансови инструменти по чл. 3, т.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително валутни сделки, операции за хеджиране на риска и др.

  1. Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

2.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто:

а) Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащанията, развитие на клонова мрежа;

б) Други.

2.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

а) За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

б) За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различните разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

в) За групата финансови услуги „Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

г) За групата финансови услуги „Сделки с финансови инструменти” лихвени условия, такси, комисионни и др.;

д) Други.

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4. Конкретните показатели за избор на кредитна или финансова институция се определят от дружеството, като същите могат да се разглеждат за видовете финансови услуги в пакет и поотделно в зависимост от потребностите.

2.5. При количествените показатели за основен показател следва да се счита цената на предоставената услуга (лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

2.6. При формиране оценката на не количествените показатели относителната тежест може да бъде разпределена поравно между показателите. Възможно е при отчитане спецификата на финансовата услуга да бъде избран и друг подход за разпределяне на относителната тежест въз основа на мотивиране решение.

2.7. При формиране оценката на количествените показатели ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово ще изготви анализ, обхващащ времеви период, не по-кратък от една предходна година. На база на този анализ ще бъдат уточнени приходите и разходите на дружеството, свързани с финансови услуги. Тяхната сума формира общият обем или размер на потенциалното взаимоотношение с институцията, който служи за калкулиране теглото на отделните видове услуги в рамките на цялостния обем на взаимоотношенията с институцията.

2.8. При определянето на общия обем на взаимоотношения с обслужващата институция – кандидат, ще се отчетат очакванията за бъдещото ползване на финансови услуги.

2.9. Целта на анализа по точка 2.7. е да подпомогне ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово да определи значимостта на гореописаните количествени показатели в контекста на неговите специфични дейности, съответно да определи относителните тежести за различните фактори, които оказват влияние върху финансовите му приходи и разходи.

3. Правила за концентрация

ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово не попада в приложното поле на правила за концентрация.

Оферти за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово се подават на адрес – гр. Габрово, пощенски клон № 2, кутия № 16 или в стая №2 на административната сграда на дружеството – гр. Габрово, ул. „Брянска” №29.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на офертите –  13.09.2013 г-16:00 часа.

 Телефон за контакти:

066/805553
066/805436
www.plod-zelenchuk.com

Управител:
/Цв. Тодоров/

Икономика

Зам.-министър Христова: Програми за близо 600 млн. лв отварят за бизнеса до края на годината

Published

on

В Министерството на иновациите и растежа до края на годината ще се предоставят 600 млн. лв. безвъзмездни средства на микро, малки и средни предприятия от програмите за бизнеса по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Надя Христова.

„До момента сме първите, които са стартирали процедура по Плана – за технологична модернизация с общ бюджет от 260 млн. лв., а до края на годината ще работим активно да тръгнат още три нови програми”, добави Христова. Тя подчерта, че първата процедурата за модернизация е отворена за кандидатстване до 21.09.2022г., като до момента са подадени вече близо 20 проекто – предложения.

Заместник-министърът на иновациите посочи още, че по процедурата ще бъдат подкрепени предприятия от секторите преработваща промишленост, ВиК услуги, управление на отпадъци, творчески индустрии, медии, далекосъобщения, научни изследвания и др.

„Един от основните ни приоритети е с ускорени темпове тези средства да достигнат до бизнеса. Ще се фокусираме възможно най-улеснено и бързо българските фирми да кандидатстват по програмите от ПВУ“, каза тя и допълни, че това ще бъде глътка въздух за българските малки и средни компании, след множеството предизвикателства през последните  две години.

По думите ѝ фокусът в работата на новия екип в министерството ще бъде именно подкрепата за тези предприятия. „Министерството активно работи да подсигури средства за българския бизнес и в срокове да тръгнат процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост, за да може българските фирми да достигнат до средствата по график“, допълни Христова.

Тя обяви, че останалите три процедури, които се предвижда да стартират до края на годината по Плана са за IT – решения и киберсигурност, с бюджет малко над 30 млн. лв., втората е за 200 милиона, за фотоволтаични решения и локално съхранение на електрическа енергия и последната, която ще бъде обявена до края на годината, е с бюджет близо 120 млн. лв. и е за развойна дейност и интелектуална собственост.

До дни ще бъде входирана за одобрение в ЕК и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, каза Христова. Първата процедура по нея е за развойна дейност и е с бюджет 145 млн. лв. В нея за безвъзмездно финансиране ще могат да участват и големи предприятия.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Български безпилотни товарни самолети започват карго полети в ЕС тази година

Published

on

Още до края на 2022 г. ще стартират карго полети с български безпилотни товарни самолети в Средиземноморието, а през 2024 г. и в България. Карго полетите на българските дронове ще започнат първоначално в Малта и Италия, като постепенно ще се разширява обхватът им.

Това стана ясно при посещението на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев в “Дронамикс“ – български технологичен стартъп, който работи по създаването и оперирането на безпилотни самолети за доставки на товари. Компанията е разработила собствен дрон, наречен „Черният лебед“, като крайната ѝ цел е да улесни логистиката и начина на пренасяне на товари, с доставка още на същия ден. Близо 140 души работят в компанията, от които над 100 в България. На срещата беше обсъдена още възможността България да се превърне в карго Хъб, а държавата да играе по-активна роля в подкрепа на високотехнологични компании за осигуряване на нови пазари.

„Радвам се, че имам възможност да посетя успешни компании, технологични стартъпи,  чието развитие е преминало през внедряването на иновации. Ще запазим всички работещи механизми в подкрепа на иновативните и високотехнологични български компании и ще опитаме да надградим останалите“, изтъкна министър Пулев. Той допълни, че предстоят още посещения на компании, за да получи обратна връзка как да се подобри подкрепата към родните производства.

Съоснователят на компанията Свилен Рангелов изтъкна от своя страна, че се планира масово производство на карго дронове в дългосрочен план в България, като тук със сигурност ще бъде запазен центърът за развойна дейност и прототипиране, който компанията развива в последните осем години. Рангелов посочи, че „Дронамикс“ е първата в Европа с лиценз за дрон карго авиолиния.

Министър Пулев подчерта още, че българските високотехнологични компании, които създават добавена стойност в икономиката, ще бъдат подкрепени още по-активно с всички финансови инструменти и програми в ресора на Министерството на иновациите и растежа, в това число и Плана за възстановяване и устойчивост. Той посочи като пример предстоящата Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията /ПКИП/, която ще осигури подкрепа най-вече на микро, малките и средни компании за близо 3 млрд. лв. „По нея ще бъдат подпомогнати високотехнологични стартиращи компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между малките компании и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и иновации“, допълни Пулев.

Българският стартъп „Дронамикс“ е основан през 2014 г. от братята Свилен и Константин Рангелови и е единствен и стратегически партньор на IATA за безпилотни летателни апарати в целия свят. Компанията е финансирала разрастването си през борсата, като вече има над 1000 акционери. Стартира в рамките на инициативата ДЖЕРЕМИ и Фонда Илевън, като чрез различни финансови инструменти и бизнес ангели през годините е набрала 20 млн. евро инвестиции.

Компанията вече подготвя първите полети на карго дрона си, който е с възможност да транспортира 350 кг. товари на разстояние до 2500 км., в това число в рамките на един работен ден, до няколко часа. Възможното приложение на услугата е в секторите на транспорта, доставките, земеделието, машиностроенето и други. Стартъпът вече притежава сертификат за оператор на лека безпилотна авиационна система (UAS) на ЕС (LUC). Лицензът позволява полети на карго дронове в ЕС.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

ГАРАНТ имоти предлага на своите клиенти

Published

on

ГАРАНТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ви представя:

Повече информация и оглед:
Офис: гр. Габрово, ул. „Априловска“ 6
Телефон: 066 80 80 16
Имейл: garant_imoti@abv.bg
Сайт: www.garantproperty.eu

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица