Свържи се с нас

Икономика

Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка

Published

on

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово, ул. „Брянска” 29

                               П О В Т О Р Н А       П О К А НА

За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово

            На основание т.4.6 от Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции – Приложение 3 към чл.13б на ПРУПДТДДУК , „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово отправя настоящата повторна покана  за набиране на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Офертите за участие в конкурса за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово е необходимо да съдържат:

  1. Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.2.            Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.3.            платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

1.4.    Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

1.5.            Сделки с финансови инструменти по чл. 3, т.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително валутни сделки, операции за хеджиране на риска и др.

  1. Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

2.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1. Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто:

а) Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащанията, развитие на клонова мрежа;

б) Други.

2.2.2. Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

а) За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

б) За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различните разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

в) За групата финансови услуги „Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

г) За групата финансови услуги „Сделки с финансови инструменти” лихвени условия, такси, комисионни и др.;

д) Други.

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4. Конкретните показатели за избор на кредитна или финансова институция се определят от дружеството, като същите могат да се разглеждат за видовете финансови услуги в пакет и поотделно в зависимост от потребностите.

2.5. При количествените показатели за основен показател следва да се счита цената на предоставената услуга (лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

2.6. При формиране оценката на не количествените показатели относителната тежест може да бъде разпределена поравно между показателите. Възможно е при отчитане спецификата на финансовата услуга да бъде избран и друг подход за разпределяне на относителната тежест въз основа на мотивиране решение.

2.7. При формиране оценката на количествените показатели ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово ще изготви анализ, обхващащ времеви период, не по-кратък от една предходна година. На база на този анализ ще бъдат уточнени приходите и разходите на дружеството, свързани с финансови услуги. Тяхната сума формира общият обем или размер на потенциалното взаимоотношение с институцията, който служи за калкулиране теглото на отделните видове услуги в рамките на цялостния обем на взаимоотношенията с институцията.

2.8. При определянето на общия обем на взаимоотношения с обслужващата институция – кандидат, ще се отчетат очакванията за бъдещото ползване на финансови услуги.

2.9. Целта на анализа по точка 2.7. е да подпомогне ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово да определи значимостта на гореописаните количествени показатели в контекста на неговите специфични дейности, съответно да определи относителните тежести за различните фактори, които оказват влияние върху финансовите му приходи и разходи.

3. Правила за концентрация

ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово не попада в приложното поле на правила за концентрация.

Оферти за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово се подават на адрес – гр. Габрово, пощенски клон № 2, кутия № 16 или в стая №2 на административната сграда на дружеството – гр. Габрово, ул. „Брянска” №29.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на офертите –  13.09.2013 г-16:00 часа.

 Телефон за контакти:

066/805553
066/805436
www.plod-zelenchuk.com

Управител:
/Цв. Тодоров/

Икономика

Привличането на световни технологични производства променят икономиката ни!

Published

on

Привличането на международни технологични лидери и производства, с висока добавена стойност, променя икономическата среда в България. Това заяви президентът Румен Радев по време на церемонията по разширяване на производствения капацитет на завода за модерно оборудване за високо напрежение в Севлиево.

С официалното откриване днес се отбелязват и 60 години от създаването на производствения завод, който днес е един от най-големите по рода си в Източна Европа.

В приветствието си държавният глава посочи, че е важно в България да има компании, които са се доказали като символ на технологичен прогрес с високи стандарти за качество и зелени политики. „Това допринася за достойното ни място в европейското семейство и за бъдещето ни като модерна държава“, заяви Румен Радев.

Президентът посочи, че с технологичните си решения компанията стимулира развитието на българската икономика в редица важни сектори като индустрия, транспорт, инфраструктура чрез изграждането на интелигентни зелени мрежи за гъвкаво и устойчиво генериране и пренос на електрическа енергия.

„Инвестицията е не само в модерни технологии, но и в човешки капитал, като основна ценност са хората, на които се дава възможност за развитие и обучение“, заяви Румен Радев.

Президентът приветства амбициите на световния технологичен лидер да ускори темпото за постигане на въглеродна неутралност чрез нови технологии и цифрова трансформация.

Президентът посети базата за производство на модерно оборудване за високо напрежение в Севлиево по покана на българското представителство на компанията и Германо-Българската индустриално-търговска камара.

В рамките на посещението си президентът разгледа производствения процес и се срещна с млади специалисти, работещи в компанията.

В церемонията днес участваха представители на местната и изпълнителната власт, дипломати, представители на ръководството на компанията.

Международната технологична компания оперира в България повече от 40 години и в момента в нея работят над 800 служители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Подем“ отпразнува 60 години!

Published

on

Габровската компания „Подемкран“ отпразнува 60 години от създаването на „Подем“. Годишнината, която през 2021 година бе отложена, поради усложнената епидемична обстановка тогава, свързана с КОВИД-19, бе отбелязана на 16 септември в парка „Маркотея“, със звездно представление и много добро настроение.

„От самото си създаване до наши дни „Подемкран“ не спира да се развива, като през годините успява да се утвърди като водещ производител на подемни съоръжения в Европа. Този успех се дължи на непрекъснатия стремеж към иновации. Ние се вслушваме в нуждите на клиентите и предлагаме най-оптимални решения за увеличаване тяхната производителност“, каза изпълнителният директор на „Подемкран“ АД Георги Стоименов.

В своето слово пред служителите той благодари на всички тях, както и на работниците в миналото, допринесли със своя труд за доброто име и имидж на фирмата днес. В обръщението си Стоименов отбеляза, че 60-годишнината на фирмата е празник на Габрово, тъй като предприятието е дало бит и препитание на немалък брой хора.

„От своето създаване до наши дни дружеството е преживяло нелеки времена. С много вяра в това, което сме правили и страшно много труд, успяхме да ги преодолеем“, добави още той.

Изпълнителният директор на фирмата цитира думите на големия български индустриалец Пенчо Семов: „Любов, труд и постоянство“, които той разкри, че това са ценностите, в които компанията вярва и са водещи при управлението в годините от нейното създаване. Георги Стоименов пожела на целия екип на „Подемкран“ да обича това, което прави.

По време на събитието беше награден дългогодишният служител на дружеството Рафаил Иванов. Празникът беше уважен и от бившия директор на предприятието г-н Стефан Станчев.

Водещ на фирменото тържество беше телевизионният водещ, модел и актриса Мария Силвестър, а за доброто настроение на присъстващите се погрижиха актьорът Бойко Кръстанов и Танцова формация „Габровче“, които вдигнаха на крак гостите на празненството.

След тях на сцената се качи българският актьор, композитор, музикант, певец и филмов режисьор Стефан Вълдобрев. Тържеството завърши с красиви фойерверки, които озариха небето над Габрово.

„Подемкран“ АД е сред водещите в света доставчици на кранови компоненти, предназначени за кранопроизводители и крайни клиенти. Наследник е на електротелферния завод Подем (ЕТЗ Подем, град Габрово).

В наши дни компанията е структороопределяща за развитието на Габрово и е един от предпочитаните работодатели в региона. Във фирмата сега работа намират приблизително 260 служители, в които тя не спира да инвестира и стимулира.

Средната работна заплата възлиза на близо 2 000 лева. От 1 октомври т.г. „Подемкран“ ще вложи допълни 400 000 лева, за да подпомогне работниците с допълнителни придобивки.

Зареди още

Икономика

Президентът ще участва в церемония по разширяване на завод в Севлиево

Published

on

На 20 септември, вторник, президентът Румен Радев ще посети Севлиево, където ще участва в церемонията по разширяване на производствения капацитет на завод за модерно оборудване за високо напрежение.

Официалното откриване започва в 11.00 часа. С церемонията се отбелязват и 60 години от създаването на производствения завод.

В рамките на посещението президентът ще разгледа производствения процес и ще се срещне с млади специалисти, работещи в компанията.

Международната технологична компания оперира в България повече от 40 години и в момента в нея работят над 800 служители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица