Свържи се с нас

Икономика

Защо е хубаво, че има криза?

Published

on

Криза-това е най-честата дума,която чуваме в последно време.Тя се изрича от всякъде-радио, телевизия,интернет. И съвсем логично в хората се насажда чувство за вина, паника и им се показва пътят към разрухата. Разруха на цели семейства, светове, разбити вяра и мечти. Животът по време на криза е задължаващ, налага се да търпиш лишения и унижения в името на насъщния. Постоянно чувам и от млади, и от възрастни как България никога не е излизала от кризата.

След 1989г. положението в нашата мила Родина е бедствено. Да, точно така. Налага се да търпим жалките гледки на гладни бездомници и просяци, бедни пенсионери, замечтани наркомани и хора, живеещи в мазета. Няма развитие в статуквото на страната от 20 години насам. За което трябва да се радваме. Правилно прочетохте! Ако за други кризата дойде изневиделицаи им отне всичко, което бяха постигнали в живота си, за нас тя е просто поредната трудност. Ние сме достатъчно тренирани и подготвени. Обучението бе цели 20 години и ако можеше да се дава чин за това, щяхме да сме с най-висок.

Българинът е свикнал на немотия и лишения, свикнал е да плакне очи в чуждото богатство, което странно защо по време на криза се увеличава. О да, говоря точно за „добре облечените бизнесмени”.Един виден столичен такъв ми каза:”Нещастието на другите е бизнес за мен!”, визирайки кризата. В нашето Отечество по време на т.н „криза” понятия като средна класа в обществото започват да губят смисъла си. Хората се делят на две-бедни, немощни, търпящи лишения и добре изглеждащи, надменни, арогантни и свикнали с лукса. Много млади хора се питат :”Длъжен ли съм да търпя това?” , „Трябва ли да живея в държава, в която показните разстрели са нещо нормално?” , „Защо сбиванията в училище, заведение и дори на улицата вече не правят на никого впечатление?” Ами това е реалността! Пак ще кажем „депутатите са виновни”,просто защото е много по-лесно да предадем вината на някой друг.

Единствената ни спасителна клечка остана само Супермен, о простете за грешката, исках да кажа ген.Бойко Борисов ! Да, трябва да има виновен за всичко, но това със сигурност не сме ние. И така, казваме си „Не мога повече така!”,хващаме първия удобен полет и изчезваме от тинята. Половин България вече го направи. Ние, останалите тук тайничко им завиждаме, без разбира се да помислим за нашите сънародници, търпящи унижения, използвани и отритнати и в странство, и у нас. Но българинът си е мазохист. Колкото и да е лошо положението тук, ние изпитваме носталгия и плачем. когато чуем българска песен или химна. Рано или късно обаче почти всички се завръщат. Така държавата ни върти в омагьосан кръг, принудително ни изселва, после прибира. Кризата де факто помага да научиш чужд език, нравите на едно ново общество, да опознаеш чужди земи и съдби. И то принудително! Някой наистина би ни завидял… И в един пореден тежък за нас момент, насадено ни, че ще умрем след 2 години забелязвам как все повече и повече хора започвам да посещават кина и театри. Салоните са пълни, а билети няма с месеци напред! Още един позитив от влиянието на кризата. За финал ще кажа само, че позитивната нагласа на човек би направила и невъзможното осъществимо. За това- гледайте само нагоре, защото и без това България от 20 години си е все на дъното, по-надолу няма как да стигнем.

Автор Марина Цветанова.

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица