Свържи се с нас

Икономика

Консултативният съвет по туризъм проведе заседание

Published

on

На 5 март се проведе първото за годината заседание на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Трявна. Председател на Консултативния съвет е кметът на Община Трявна Силвия Кръстева.

снимка: Община Трявна

Освен представители на общинската администрация, в срещата се включиха Юлия Нинова – директор на СМРЗИ, Валентин Йосифов – управител на хотел „Калина Палас“, Боян Цачев – управител на комплекс „Българка“, Здравко Минчев – управител на семеен хотел „Комплимент“, Алекс Згрипаров – представител на агенция за недвижими имоти „Тревненските къщи“ и Момчил Манолов – управител на семеен хотел „Сокай“.

снимка: Община Трявна

В рамките на заседанието бе обсъден и приет единодушно отчет на изпълнението на програмата за развитие на туризма на територията на Община Трявна за 2019 г.

Силвия Кръстева изрази своето желание консултативният съвет да заседава по-често, а не само веднъж годишно.

снимка: Община Трявна

Бе взето решение да се провеждат заседания четири пъти в годината. Беше обсъден и одобрен новият облик на официалния сайт на Община Трявна.

Бе отбелязано, че има увеличение на броя нощувки, регистрирани в местата за настаняване на територията на община Трявна, а също и на броя посетители на музейните обекти.

снимка: Община Трявна

Почти двойно е увеличен броят на чужденците, посетили общината, спрямо предходни години. През 2018 година в Трявна са нощували 3 788 чужденци, а през 2019 година – общо 6 698. Туристическият данък за 2019 г. е с най-голям размер в сравнение с предходни години.

Втора и последна точка от дневния ред бе приемане на Програма за развитие на туризма в община Трявна за 2020 г. Кметът на община Трявна Силвия Кръстева сподели, че се работи по създаването на нови рекламни материали за община Трявна.

До 2 седмици ще бъде обявен и конкурс за длъжността в Туристическия информационен център. Беше обсъдена и приета идеята Община Трявна да обяви конкурс за изработка на туристическо лого на Трявна.

снимка: Община Трявна

Кметът сподели и за едно от новите събития в културния календар, които предстои да се реализират в Трявна през тази година, а именно празник на виното. Момчил Манолов разказа за една идея, която ще се осъществи съвместно с хотел „Сокай“ и Община Трявна.

Предвижда се организиране на голям празник за Еньовден на 24-ти юни с пресъздаване на традициите и обичаите, характерни за празника. Предстои да бъде обявена информация за събитието. Бяха обсъдени съществуващите указателни табели, чието обновяване предстои.

Програмата бе приета единодушно. Предстои да бъде внесена за обсъждане и приемане от Общински съвет – Трявна. Втора среща на консултативния съвет за 2020 година ще се състои през месец май.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Общината набира предложения за публично – частни партньорства

Published

on

Като част от политиката си за постигане на устойчиво развитие на местната общност, Община Габрово се стреми към обединяване на частния и публичния ресурс при реализиране на проекти с добавена стойност, чрез идентифициране на различни форми на публично – частни партньорства.

Регламентирано в Закона за концесиите публично – частното партньорство в България позволява инициативата да изхожда от икономическите оператори (физически и юридически лица).

В тази връзка, Община Габрово отправя покана за предложения, по чл. 56 от Закона за концесиите, за реализиране на концесии за строителство, за услуги или за ползване на публична общинска собственост насочени към интегриран градски транспорт, спорт и спортна инфраструктура, градска среда и други.

Предложенията следва да съдържат описание на предмета и обекта на концесията, финансово-икономически анализ и обосновка.

Когато предложението касае концесия, включваща и възлагане на строителство, то трябва да е съпроводено и от инвестиционно предложение, което да съдържа прединвестиционно проучване или задание за изработване на инвестиционен/идеен проект, с което да определя прогнозните технически, функционални и икономически показатели на строителството.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Електронни касови бележки ще заместят хартиените

Published

on

Електронни касови бележки ще заместят хартиените в определени икономически сектори, стана ясно на поредното заседание на работната група за внедряване на софтуерна фискализация.

Промяната се подкрепя от Националната агенция за приходите, като в близките седмици приходната агенция ще обсъди с бизнеса конкретни текстове за изменение в законодателството.

Паралелно с това продължава съвместната работа по създаването на алтернативен механизъм за отчетност при електронните магазини.

Работна група с представители на работодателските и браншови организации обсъжда възможностите за т.нар. софтуерна фискализация, модел на която ще бъде представен до края на януари.

На днешното заседание на работната група бяха коментирани в детайли видовете електронни търговци, които ще могат да ползват новия модел на отчетност, технологичните изисквания и процесите, които да осигурят софтуерната фискализация, както и правната рамка, която ще е необходима за осъществяване на проекта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Здравната вноска за безработни вече е 26,00 лева

Published

on

От офиса на НАП в Габрово информират, че от 1 януари т.г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др., и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26,00 лева.

Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. от 1 януари е определен нов размер на минималния осигурителен доход – 650 лв.

Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

За тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 325 лв.От НАП Габрово напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2021 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2021 г.

Данъчните напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията на ул. „Радецка“ №11 в центъра на Габрово по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Ако от 1 януари трябва сами да внасят здравноосигурителни вноски, то следва декларация Образец 7 да се подаде до 25 февруари.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица