Свържи се с нас

Икономика

Когато доматите пораснат …

Published

on

Бизнес средата се определя развитието на икономиката и стандарта на живот. Едва ли някой е пропуснал да чуе, че българинът обеднява. Хората, които участват реално на пазарите, било то като управляват своя компания, или като инвеститори, не са изненадани от понижаващия се стандарт на живот у нас. За съжаление все още голяма част от българският бизнес е склонен да вярва на репортери и политици, а не на експерти. Какво обаче се случва в реалната икономика, което е различно от телевизионния екран? Световната икономика, водена от пазарите си, представлява система подобна на скачените съдове. Петролът, долара, златото, най-търгуваните фондови индекси (като Дау Джоундс, Насдак в САЩ, Никей в Япония, Дакс в Германия) са инструментите, които определят световното икономическо развитие.

Пропадането на тези пазари, в една система на скачени съдове, води след себе си пропадане на цели икономики, общества, фалити, безработица, социално напрежение. А какво означава да си пълноправен участник в една такава система ? Ето ви само няколко примера. От средата на юли 2008 г. до януари 2009г. световните пазари на петрол се понижиха с около 60%. През този период цените на горивата у нас бавно но сигурно поевтиняваха и достигнаха цени на едро от 1.22 лв. за бензин А95 и 1.30 за Дизел. От февруари 2008 г. до началото на септември 2009 г. световните пазари на пшеница претърпяха спад с около 60%.В резултат на тези промени, цената на пшеницата у нас поевтиня с повече то 40%. Земеделските производители и търговци все още си спомнят за трудностите, които имаха тогава. За някои от тях въпроса беше на оцеляване и оставане на пазара. Основните изводи са два. Първо, бизнес средата у нас е зависима и се определя от бизнес средата в Европа и света, както и развитието на някои значими финансови пазари. И второ, този, който умее да предвиджа и да прогнозира развитието на пазарите, ще може да прогнозира и бизнес средата – възможностите пред дадени отрасли, затрудненията пред други, както и да извлече препоръки за добри практики.

От многобройните ни срещи с ръководители на бизнес организации се открояват две основни схващания на мениджърите за това доколко бизнеса им е зависим от пазарите. Едното е – „в България нищо не се е променило от 30 години насам и ние си знаем, че когато доматите пораснат, сиренето поскъпва“, а другото – „До средата на 2008 година всичко вървеше добре за бизнеса. През последните две години кризата ни се отрази много негативно и вече знаем, че имаме нужда от анализи и прогнози за пазарите както у нас, така и в света“. Споделям Ви тези две разнопосочни мнения, защото световната практика в бизнеса показва, че структури, които не разбират как работи системата и не отчитат външното влияние, не оцеляват дълго в бизнеса. Затова, колкото по-скоро компаниите осъзнаят, че се нуждаят не само от АНАЛИЗИ, но и ПРОГНОЗИ за факторите, които определят дейността им, толкова по-ЕФЕКТИВНО ще функционират.

И ние имаме няколко послания към бизнес у нас. Няма причини да твърдим, че кризата е избягала от България. Всъщност, точно обратното. Има достатъчно предпоставки да смятаме, че бизнес средата у нас е на път значително да се влоши. „Колко още да се влоши?“, може да попита някои. Е, към днешния ден не бихме Ви представили апокалиптичен сценарии, но искаме да Ви предупредим, че предстоят много изненадващи промени в основните показатели, определящи бизнес средата. И това неизменно ще се отрази на дейността на фирмите. Ще бъде трудно. Не се доверявайте на медиите, както и на политиците. Те са зависими и няма как да Ви представят реална информация. Търсене експертното и независимо мнение. Вече има такова и у нас.

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица