Новини|27.01.2016 15:49

Разширява се обхватът на Инспекцията по труда

снимка: Областна управа - Габрово

снимка: Областна управа – Габрово

Областният съвет по условия на труд проведе своето първо заседание за 2016 година под председателството на заместник областния управител Иглика Иванова – Събева. По време на заседанието беше изслушана информация за дейността на Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово за 2015 г. и за кампании и приоритети през 2016 г.

„Ефектът от контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда” е повишаване спазването на изискванията на трудовото законодателство в проверените предприятия. Чрез проверките и дадените предписания се предоставя информация на работодателите, като се търси резултат при последващия контрол.

Това мотивира спазването на изискванията на трудовото законодателство. Отстраняват се допуснати нарушения по прилагане на нормативни актове, което води до подобряване условията на труд на работещите. Факт е, че чрез изпълнението на дадените от Дирекция „Инспекция по труда”, със седалище Габрово, предписания се постига подобряване на условията на труд, обезопасява се работното оборудване, повишава се спазването на трудовото законодателство по отношение на трудовите правоотношения.

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

В редица предприятия са предприети превантивни мерки по отношение на обезопасяване на работното оборудване. Постигната е по-висока култура по отношение на извършваните обучения и инструктажи. Разширява се вече обхватът на инспекционната дейност и се наблюдава повишаване интереса на работниците към трудовите им права” – обясни пред членовете на областния съвет Катя Колева.

От представения доклад стана ясно, че инспекторите от Дирекцията са извършили 1593 проверки, при които са констатирани общо 6649 нарушения. По здравословни и безопасни условия на труд са установени 4605 нарушения, по трудови правоотношения – 2030 и по ЗНЗ 14 нарушения. За констатираните нарушения са съставени 213 акта за установяване на административно нарушение.

След обсъждане на представения доклад за дейността на „Инспекцията по труда” – Габрово членовете на съвета обсъдиха инициатива за популяризиране на здравословни и безопасни условия на труд.

Заместник – областният управител Иглика Иванова – Събева представи напредъка по организацията на мероприятията, посветени на Световния ден на безопасност и култура на труда – 28 април за настоящата година и обясни, че кампанията ще премине под мотото: „Мислим здравословно, работим безопасно, осигурили сме благоприятни условия на труд, направете го и Вие!”.

Целта е разпространяването на добри практики за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар