Свържи се с нас

Икономика

Стартира данъчна кампания 2012г.

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

От началото на януари стартира данъчна кампания 2012г. И през тази година качеството на обслужването ще е  приоритет на Приходната агенция.  За тази цел от началото на 2012 г. НАП предлага нови електронни услуги, за които не е нужен електронен подпис. Необходимо е само клиентите на администрацията да получат своя Персонален идентификационен код (ПИК) чрез който ще могат да: правят справка за активните трудови договори; справка за осигурителния им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните му вноски; справка за индивидуалните партиди по ДЗПО – в кой пенсионен фонд е осигурен и каква е натрупаната сума до момента по партидата. В най-кратки срокове се планира да се разшири достъпа до тези услуги, които да не са само чрез интернет, но и чрез системата на колцентъра на НАП – 0700 18 700.

През 2012г. данъчно – осигурителните промени ще са изцяло в полза на клиентите на администрацията.
Отпадна задължението да се подава декларация от безработните, стига авансово внесения данък да е равен на дължимия годишен данък. Годишният данък след приспаданията се закръглява към всеки пълен лев. Работодатели, които откажат служебна бележка – санкция до 250 лв., при повторно нарушение– до 500 лв. Облекчен ред за ползване на облекчението за ипотечен кредит за млади семейства – само един документ към декларацията и попълнена декларация от съпруга/съпругата, че няма да ползва облекчението

Салонът за обслужване на клиенти на ул.”Радецка”№11 в Габрово до края на данъчната кампания на 2 май 2012 г. (защото 30 април е почивен ден) ще  работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. В дните, в които изтичат срокове офисът ще работи до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това се препоръчва  клиентите да не чакат последните срокове за плащане на данъчните си задължения.

Декларациите за облагане на доходите и тази година ще се подават до 2 май 2012, тъй като 30 април официално е почивен ден. Данъците се заплащат в същия срок. 5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис могат да се възползват от отстъпката до края на април. Ползва се само едната отстъпка. Отстъпките се ползват само, ако авансовият данък през годината е определен и внесен в срок.

Срокът за деклариране на печалбата от 2011 г. за предприятията е 2 май, тъй като 31 март е в събота. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.

Хартиените образци на декларациите вече са налични в офиса на НАП  в Габрово и във фронт офиса в Севлиево. На страницата на НАП – www.nap.bg. образците на декларации са достъпни и в електронен вариант.

Подаването на декларации може да стане чрез Интернет, подписани с електронен подпис, по пощата в клоновете на пощенските станции в Габрово,  Севлиево, Дряново и Трявна/  и с обратна разписка.

Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет.  За улеснение на клиентите в офиса на НАП – Габрово,  функционира банково гише, което обслужва  клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на него е безплатно.

От 2012 г. отпадат още 20 кода за вид плащане за републикански данъци и осигурителни вноски, през 2010 г. отпаднаха над 40.

От офиса на НАП – Габрово уточняват, че при подаване на данъчната   декларация, се ползват и редица облекчения. И тази година НАП изисква само два документа, за да се ползва облекчението за млади семейства. Това са документ от банката, предоставила кредита, за направените лихвени плащания през 2011 г. и декларация от другия съпруг, че няма да ползва облекчението (но тя е част от самата годишна декларация). Данъчното облекчение за млади семейства се ползва като сумата от годишните данъчни основи се намали с направените през 2011 г. лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от ипотечен кредит. Със сумата на лихвените плащания не се намалява дължимия от вас данък, а само сумата на годишните данъчни основи.

И тази година в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми.
Декларират се:
1.Получени през 2011 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2011 г. част от тях са непогасени.
2.Непогасените остатъци по получени парични заеми в периода от 2006 г. до 2011 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2011 г. е над 40 000 лв.
3.Предоставени парични заеми  през 2011 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2011 г. част от тях са непогасени.
4.Непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2006 г. до 2011 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2011 г. е над 40 000 лв.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Управляващите в Габрово ще изтеглят нов 3-милионен заем

Управляващите организират публично обсъждане за поемането на общинския дълг

Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, при следните параметри:

Сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит, в размер до 3 100 000 лв., с предназначение финансиране на част от разходите по проект “ЕМО “Етър” – музей за креативен културен туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ОС 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020. Проектът ще се финансира с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ.

Кредитът ще бъде обезпечен с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупността от настоящи и бъдещи вземания на Община Габрово, за собствените приходи на общината по смисъла на чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетна сметка на Община Габрово.

Сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 250 000 лв. с предназначение финансиране на част от разходите по проект “РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ОС 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020.

Проектът ще се финансира с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ. Кредитът ще бъде обезпечен с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупността от настоящи и бъдещи вземания на Община Габрово, за собствените приходи на общината по смисъла на чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетна сметка на Община Габрово.

Материал по темата на публичното обсъждане може да намерите оттук и в Центъра за информация и услуги на гражданите, Община Габрово.

Обсъждането ще се проведе на 18 ноември, понеделник, от 17.30 часа в Ритуалната зала.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Топ работодател идва в Габрово

*Платена публикация*

Promedica24 ще бъде в Габрово на 18 ноември, понеделник, от 17.30 на ул. „Юрий Венелин“ №18, за да Ви запознае с възможността за работа като болногледач в Германия, с атрактивно заплащане.

По време на срещaта ще получите изчерпателна информация относно:
– изискванията за работа в Германия;
– безплатният за служители курс по немски език;
– цялостното организиране на пътуването и престоя – всички разходи за път, настаняване и храна са поети от Promedica24;
– възможността за избор на конкретна оферта – подходящо лице, за което да се грижите, отговарящо изцяло на Вашия профил;

Ще получите отговор на тези и всички други въпроси, които имате.

18 ноември, понеделник, ул.“Юрий Венелин“ №18, етаж 2″, Габрово

А кои са Promedica24?
Фирма с над 15 години опит в сферата на грижите за възрастни хора в Германия, наела над 35 хиляди социални асистенти от България, Румъния и Полша. Избирайки пряк работодател, Вие започвате сигурна и легална работа, с допълнителна здравна застраховка и без каквито и да е такси и комисионни. Много хора се притесняват да работят в чужбина заради пътуването и си задават въпроси като как ще го организират, дали няма да се изгубят, колко ли ще струва. В Promedica24 транспортът до Германия е напълно организиран. Всички разходи за път, настаняване и храна са покрити. На място единствените разходи, които могат да възникнат, са от лично естество. Не бива да се забравя един важен момент при работа в чужбина, а именно – да се чувствате сигурни и спокойни. За разрешаване на проблеми по време на престоя Ви в Германия, би се грижил Вашият личен координатор. За допълнително Ваше спокойствие, имате връзка 24/7 с фирмата посредством алармен телефон.

Ако се интересувате от работа като болногледач в Германия, заповядайте на ул. „Юрий Венелин“ №18, етаж 2 на 18 ноември, понеделник, от 17.30 или кандидатствайте на www.promedica24.bg. Телефони за връзка и повече информация: 0878/449 699 и 0877/885 780.

Зареди още

Икономика

Комисията по заетост с предложение до Министерството на труда

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие обсъди обобщената информация за резултатите от второто за тази година проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово.

78 работодатели са попълнили анкетните карти, най – висок процент на активност очаквано е в сектор „Индустрия“, но прави впечатление че 70 % от фирмите отново са част от извадката за това проучване.

В голяма част отговорите на работодателите се препокриват с първото проучване, което беше направено в началото на тази година. Събираемостта на данни е добра, констатират членовете на постоянната комисия, но с изключително много усилия от страна на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово.

снимка: Областна администрация – Габрово

В тази връзка Комисията ще излезе с мотивирано предложение до Министерство на труда и социалната политика това анкетно проучване да се осъществява веднъж в рамките на година или да се увеличи времето между две проучвания, информираха от Областна администрация – Габрово.

Да се прецизират ползваните данни при изготвяне на актуални списъци на фирмите включени в задължителната извадка, защото при сега ползваните списъци една част от работодателите се оказват със спрени дейности официално или не функциониращи от различни периоди време.

Освен това подобни проучвания се провеждат и за нуждите на НСИ, и в това направление би могъл да се оптимизира процесът по събиране на данни, предложиха още от Комисията.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица