Свържи се с нас

Новини

Детските ясли в Дряново стават безплатни

Published

on

Отпадане на таксите за детската ясла в Дряново се предлага в Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Предложената промяна предвижда отпадане изцяло на таксите за детска ясла, което е във връзка с политиката на Община Дряново, насочена към подкрепа на семействата.

Отпадането на таксите за посещение на деца в детските ясли цели насърчаване и задържане на младите хора и семействата в града и стремежът да се осигури достъп до качествена услуга, най-близо до детето и семейството.

Предложението е в потвърждение на стремежа на Община Дряново да реализира социална политика – ангажирана и последователна по отношение на подкрепата и потребностите на децата и техните семейства.

В чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново са уредени размерите на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

За предходните години е налице недостиг на прихода от събираните такси, както и невъзможност за пълното възстановяване на разходите за услугите за таксата. Поради тези причини е необходимо да се извърши актуализация на съществуващите такси, които да претърпят известно увеличаване, като предложените промени са съобразени с принципите определени в чл. 4 от Наредбата.

Следващото предложение за промяна в общинската наредба касае таксите за ползване на общинската спортна инфраструктура. За изминалите няколко години е налице недостиг на прихода от събираните такси, както и невъзможност за възстановяване на разходите за услугите за таксата.

През изминалите години има значително дофинансиране от други източници. През 2019 г. разходите на Община Дряново, свързани с поддръжката на съоръженията и терените са в размер на 137 649.50 лв., а приходите от същите са едва 24 775.00 лв. Поради тази причина е необходимо да се извърши актуализация на съществуващите към момента такси, които да бъдат увеличени.

Като база за сравнение, може да се посочи обстоятелството, че в други сходни до община Дряново таксите са по-високи. Предложените промени са съобразени с принципите определени в чл. 4 от Наредбата.

снимка: Община Дряново

Община Дряново предлага въвеждането и на нова услуга – Наем на контейнер за строителен или едрогабаритен /обемен/ отпадък, за срок от 7 календарни дни, транспортиране на отпадък до Регионално депо- Севлиево и депониране . Тази услуга до този момент не е съществувала, но е целесъобразно въвеждането й, тъй като тя би била изключително подходяща и полезна за гражданите и лицата извършващи СМР на територията на Общината.

От друга страна въвеждането на такава услуга ще спомогне и запазването на природата, като намали изхвърлянето на строителни отпадъци в нея.

Необходимо е също така да се промени и месечната такса за поставяне на кафе автомат или вендинг машина върху терен общинска собственост, която е приета през 2016 г. и е в размер на 25 лева.

Към настоящия момент са се променили социално-икономическите обстоятелства в страната, като е необходимо тази такса да бъде увеличена и нашето предложение е тя да бъде в размер на 35 лева на месец.

Целта на приемането на предложените промени в Наредбата е да бъде увеличен обхватът и средната месечна посещаемост в детските ясли, което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за детска градина.

Предложената промяна в Наредбата ще осигури по-пълна защита на обществения интерес. Целта на приемането на предложените промени в Наредбата, по отношение на таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, е да бъдат увеличени приходите от събираните такси, с което да бъде намалено дофинансирането от други източници за покриване разходите.

В бъдеще това би довело до подобрения в условията на предлаганите от Община Дряново услуги. Целта на приемането на предложените промени в Наредбата, по отношение на таксите за ползване на общинската спортна инфраструктура, е да бъдат увеличени приходите от събираните такси, с което да бъде намалено дофинансирането от други източници за покриване разходите.

Това би довело и да подобряване на материалната база, спортните съоръжения и предлаганите услуги. Целта на приемането на предложените промени в Наредбата, по отношение на въвеждането на нова услуга- Наем на контейнер за строителен или едрогабаритен /обемен/ отпадък, за срок от 7 календарни дни, транспортиране на отпадък до Регионално депо – Севлиево и депониране – 100 лв., е да бъде осигурена възможност на гражданите и другите лица, извършващи СМР на територията на Общината, да изхвърлят строителните отпадъци по-лесно и на определените за това места.

От друга страна въвеждането на такава услуга ще спомогне и запазването на природата, като намали изхвърлянето на строителни отпадъци в нея.

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в деловодството на Община Дряново, както и да изпратят същите на официалния имейл на Община Дряново: dryanovo@dryanovo.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

Мобилният пункт за отпадъци продължава и през юни

Published

on

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива на Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, която позволява на габровци по лесен и удобен начин да предадат своите разделно събрани суровини.

Събраните количества отпадъци се насочват за рециклиране, обезвреждане или оползотворяване.

В началото на месец юни, на 2 и 3 юни, пунктът ще посети съответно кв. Трендафил 2 и кв. Трендафил 1.

На 4 юни пунктът ще бъде в кварталите Стефановци, Бойката, Златари и Тончевци.

Работното време на мобилния пункт е от вторник до събота (включително), от 14:30 до 18:00 часа.

Пълният график и останалите точките по трасето на пункта за месец юни може да видите оттук.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

През 2020г. продължава и кампанията с награди. Всички, предали отпадъци на мобилния пункт, имат възможност да получат специална награда, осигурена от организаторите на инициативата – Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Още 5 двойки с репродуктивни проблеми получиха подкрепа

Published

on

За седма поредна година Община Севлиево подпомага двойки на семейства и лица с репродуктивни проблеми, като бюджетът тази година е в размер на 20 000 лв.

На заседание на комисията „Здравеопазване и социални дейности“ бяха разгледани входящите заявления за финансовото подпомагане по процедурите и критериите от правилника.

След като се изготви списък с одобрените кандидати, се разпредели и финансовият ресурс.

Така тази година пет двойки ще получат по 2 500 лв., а списъкът им беше одобрен на днешното заседание на Общинския съвет.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани в най-кратък срок по официалния ред.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

140 години от рождението на индустриалеца и благодетел Лазар Попминков

Published

on

Лазар Попминков, 1910 г.

По повод 160-та годишнина от обявяването на Габрово за град Държавен архив – Габрово подготвя публикации за личности, оставили трайна следа в историята на града. През настоящата година се навършват 140 години от рождението и 65 години от смъртта на индустриалеца, общественика и меценат Лазар Николов Попминков.

Роден е през май 1880 г. в семейството на Никола и Рада Попминкови. Данните за рождената му дата са противоречиви. В кръщелно свидетелство се посочва датата 19 май, а в писана от него биография до председателя на Търговско-индустриалната камара във Варна – 20 май.

През 1898 г. завършва Априловска гимназия.

Лазар Попминков, 1930 г.

Работи поледователно като писар в Бирничеството в Севлиевското окръжно управление и във Великотърновското околийско управление.

През януари 1912 г. регистрира собствена търговска фирма. Основната дейност на „Търговско посредническо бюро – Лазар Попминков“ е осъществяване на търговски връзки между габровските текстилни предприятия и европейските търговски агенции „Бриньоли Костакиев” и „Соломон–Гадол” за закупуване на материали за производствена дейност. Дейността на бюрото е преустановена от започналите войни, а Лазар Попминков е мобилизиран и става санитар в Габровската етапна болница, където се лекуват ранени войници от битките при Одрин, Люлебургас и други турски крепости.

Групова снимка на членовете на акционерно дружество за ютени изделия фабрика „Кирил”, сред които Лазар Попминков (първия прав, от ляво надясно), Пенчо Семов, Тотю Пантев и др., 1920 г.

На фона на всички тези динамични събития той става акционер във фабриката за ютени изделия „Кирил” – Варна и е включен в нейния Управителния съвет, а по-късно е назначен и за неин директор.

През април 1933 г., като акционер и член на управителния съвет на Параходното дружество, става част от сформираната комисия за проучване възможността за закупуване на параходи. Обикаля големите европейски пристанища Триест, Хамбург, Генуа и Марсилия и до декември същата година успява да закупи от Марсилия корабите „Луи Фресине” и „Феликс Фресине”, по-късно са преименувани на „Мария Луиза” и „Балкан”.

Удостоверение на Лазар Попминков от Държавна мъжка Априловска гимназия за завършено образование, 1 юли 1898 г.

По същото време, заедно с габровците М. Минчев, И. Марокинджиев, П. Хаджистойчев, А. Кратунков и Б. Василев, става действителен член на варненската търговско-индустриална камара. Дългогодишен председател е на габровското физкултурно дружество „Юнак”, общински съветник, подпредседател на Популярната банка, подпредседател на читалище „Априлов – Палузов”, член в сконтовия комитет на Българска народна банка. Награден е със сребърен и златен медал за дългогодишната му работа като застрахователен агент в Габрово към застрахователно дружество „Юнион”.

През годините Лазар Н. Попминков развива не само активна търговска и обществена, но и благотворителна дейност.

Удостоверение на Лазар Попминков от Държавна мъжка Априловска гимназия за завършено образование, 1 юли 1898 г.

Голямата му любов към родното училище е причина за активното му спомоществователство на Втора смесена прогимназия „ Неофит Рилски”. Дарява художествено изработено знаме на училището, читалня, библиотека и училищна духова музика. За набавяне на книги за читалнята той прави поредно дарение в размер на 10 000 лева.

Всяка година подпомага и безплатната ученическа трапезария В памет на на брат си ген. Димитър Попминков дарява 5000 лв. на библиотеката „Априлов – Палаузов” – Габрово. Заедно с другия си брат Георги Попминков даряват на Априловска гимназия сумата от 30 000 лв. за създаване на фонд „Димитър Попминков“, от лихвите на който да се подпомагат бедни ученици, прилежни по физическо възпитание.

Законът за национализацията от 23 декември 1947 г. ликвидира акциите му във фабрика „Кирил” – Варна и Параходното дружество, а закона за едрата градска собственост от 1948 г. му отнема и последната възможност за препитание и издръжка и Лазар Попминков остава да живее при брат си Георги Попминков. Почива през 1955 г.

Снимка на Лазар Н. Попминков (първият отдясно) и Тотю Пантев във фабриката за ютени изделия „Кирил” – Варна, 1920 г.

В Държавен архив – Габрово се съхраняват документи от биографичен характер, от търговската, обществената и благотворителната му дейност.

Съдържанието им е разнообразно – автобиографични сведения, история и родословно дърво на рода Попминкови, удостоверения, свидетелства, кореспонденция с търговски агенции, Българското параходно дружество, Варненската търговско-индустриална камара, Застрахователното дружество „Юнион“ и др. по търговски въпроси, за покупка на кораби, за дейността му като член на камарата, като застрахователен агент, снимки на Лазар Попминков и семейството му, с приятели, членове на акционерни дружества, управителния съвет на Популярна банка – Габрово, членове на Варненската търговско-индустриална камара и др.

Снимка от освещаването на знамето на 2-ра прогимназия „Неофит Рилски“ – Габрово, дарено от Лазар Попминков, 1941 г.

Те са достъпни за потребителите на архивна информация и са заведени във личен фонд на името на Лазар Николов Попминков.

Автор: Стефка Вуцова, главен експерт, Държавен архив – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица