Новини, Общество|01.08.2018 10:15

420 лекари са практикували в област Габрово към края на 2017-та


В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в област Габрово са практикували 420 лекари, обявиха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

От данните става ясно още, че лекарите по дентална медицина са 112, а медицинските специалисти по здравни грижи – 784, като 511 от тях са медицински сестри.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 74 (17.6%), следвани от практикуващите Спешна медицина – 33 (7.9%), Педиатрия – 23 (5.5%) и Нервни болести – 20 (4.8%).

Осигуреността с лекари в област Габрово в края на 2017 г. е 38.1 на 10 000 души от населението, като показателят е по-нисък от средния за страната (42.7). Най-ниски са стойностите му в областите Кърджали (26.4 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Перник (27.3).

Към 31.12.2017 г. в област Габрово функционират 6 заведения за болнична помощ с 860 легла (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 39 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 23 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

В сравнение с 2016 г. легловият фонд на болниците намалява с 6.1%, което се дължи на намаления брой на леглата в многопрофилните болници.

Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници в областта са 3 с 497 легла. Те представляват 50.0% от болниците и в тях е съсредоточен 57.8% от легловият фонд на всички болници в областта.

Заведенията за извънболнична помощ в областта в края на 2017 г. са 39 с 18 легла за краткосрочно лечение. Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории – 23 заведения, следват медицинските центрове – 12 с 8 легла и диагностично-консултативните центрове – 3 с 10 легла.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионални здравни инспекции, домове за медико-социални грижи за деца и хосписите. През 2017 г. в област Габрово тези заведения са 3 с 23 легла. В сравнение с предходната година е запазен общия им брой, а легловият фонд на тази категория заведения се увеличава с 9.5%.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар