Крими, Новини|07.12.2016 11:05

Условни присъди за шефове, източвали ДКЦ в Севлиево

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Условно наказание от 3 години „лишаване от свобода“ определи състав на Окръжен съд – Габрово на Тодор Х. от Севлиево – за извършени престъпления против данъчната система. Условни присъди получиха и Катя Х. и Елена Х. от същия град, за длъжностни присвоявания и документни престъпления.

Подсъдимият Тодор Х. следва да заплати и глоба, а на подсъдимата Катя Х. бе наложено наказание лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с управление или отчитане на парични и материални ценности.

С присъда по наказателно дело от общ характер, обявена на 6 декември т.г., състав на Окръжен съд – Габрово, с председател съдия Попов, призна Тодор Х. за виновен в това, че през периода септември 2010 г. – декември 2013 г., като управител на търговско дружество от Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – общо 107 872,24 лв., като не подал декларация, съгласно чл.96 ал.1 от ЗДДС, осъществявайки счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство. За извършеното престъпление бе осъден на 3 години лишаване от свобода.

С оглед събраните по делото доказателства Тодор Х. бе признат за невинен да е извършил горепосоченото престъпление през периода февруари – август 2012 година (когато не е бил вписан като управител на търговското дружество), с което да е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 55 045,96 лева, поради което съдът го оправда в тази част от повдигнатото му обвинение.

Същият подсъдим бе признат за виновен в това, че през периода от началото на юни 2010 г. – до юли 2013 г., като едноличен търговец, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – общо 24 029,11 лв., като затаил истина в подадени пред ТД НАП офис Габрово декларации, относно облагаеми доставки на три дружества, за което бе осъден на 3 години лишаване от свобода.

Съдът призна Тодор Х. за виновен и в това, че през периода 28 април 2011 г. – 24 април 2013 г., при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери, като потвърдил неистина в годишни данъчни декларации за 2010, 2011 и 2012 година, които се изискват по силата на чл.50 от ЗДДФЛ, подадени пред офис Габрово на ТД НАП, недекларирайки други облагаеми доходи, изплатени от две търговски дружества и по този начин и не внесъл дължимия данък върху доходите на физическите лица в размер на общо 9 071,55 лева. За това престъпление съдът определи на Тодор Х. наказание от 1 година лишаване от свобода и глоба в размер на 1000 лева.

На основание чл.23 ал.1 от НК съдът определи на Тодор Х. общо наказание от 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което бе отложено с изпитателен срок от 5 години, към което присъедини и наказанието глоба в размер на 1 000 лева.

Подсъдимата Катя Х. бе призната за виновна в това, че на 22 август 2011 година, като длъжностно лице – член на съвета на директорите на акционерно дружество от Севлиево, същото 100 % собственик на ДКЦ „А.М.” ЕООД – Севлиево, присвоила чужди пари в големи размери – общо 77 000 лв., собственост на ДКЦ „А.М.” ЕООД, връчени в това й качество, за което и на основание чл.202 ал.2 т.1 вр.чл.201 от НК, съдът й определи наказание от 3 години лишаване от свобода. На основание чл.202 ал.3 от НК бе лишена от право да упражнява професия или дейност свързана с управление или отчитане на парични и материални ценности за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съдът призна Катя Х. за виновна и в това, че през периода от 28 март до 7 май 2013 г., като длъжностно лице – член на съвета на директорите на акционерно дружество от Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари – общо 13 000 лева, собственост на същото акционерно дружество, връчени в това й качество и поверени и да ги управлява, за което престъпление по чл.201 вр.чл.26 ал.1 от НК съдът й наложи наказание от 1 година лишаване от свобода.

Подсъдимата бе призната за виновна и по третия пункт от повдигнатото й обвинение, а именно, че през периода от 30 март 2011 г. до 4 април 2013 г., при условията на продължавано престъпление, на три пъти, с цел да избегне плащането на дължими данъци в размер на общо 1 059 лева затаила истина в три годишни данъчни декларации пред ТД НАП – Габрово, в които не декларирала общо 10 590 лева, получени като заплати от ДКЦ „А.М.” ЕООД – Севлиево. За това престъпление съдът й определи наказание от 1 година лишаване от свобода.

На основание чл.23 ал.1 от НК съдът определи на Катя Х. общо наказание от 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което бе отложено с изпитателен срок от 5 години години, към което присъедини и наказанието лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с управление или отчитане на парични и материални ценности за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила

Третата подсъдима по делото – Елена Х., бе призната за виновна за това, че в периода от 2 до 30 октомври 2013 г., като длъжностно лице – ръководител звено изследване и развитие клинични проучвания в ДКЦ „А.М.” ЕООД – Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари – общо 10 000 лв., собственост на ДКЦ „А.М.” ЕООД гр. Севлиево, връчени и в това и качество и поверени й да ги управлява. За посоченото престъпление съдът й наложи наказание от 1 година лишаване от свобода.

Същото наказание съдът й определи и за извършено документно престъпление за това, че през периода 25 април 2012 г. – 5 март 2013 г., при условията на продължавано престъпление, с цел да избегне заплащане на дължими данъци общо в размер на 2 185 лева, затаила истина в две писмени декларации, които по силата на чл.50 от ЗДДФЛ се дават пред орган на властта – ТД на НАП – Габрово като не декларирала доходи за извършени клинични проучвания и сума получена като заплата от ДКЦ „А.М.” ЕООД – Севлиево.

На основание чл.23 ал.1 от НК съдът определи общо наказание от 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което бе отложено с изпитателен срок от 3 години.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд Велико Търново в 15-дневен срок.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар