Post Tagged with: "кинезиология"

Възпитателна кинезиология за малчуганите в ДГ ”Явор”

Възпитателна кинезиология за малчуганите в ДГ ”Явор”

0 / 29.03.2019 9:50

Динамичното развитие на съвременността подтиква учителите да търсят нови и адекватни форми за възпитание и образование на децата.