Свържи се с нас

Общество

Заекването при децата

Published

on

Д-р Т.Танева

Заекването е познато от дълбока древност и е едно от най-тежките езиково-говорни смущения. Заекването при децата се появява най-често във възрастта от две до пет години, проявява се като нарушение на темпото, ритъма и плавността на речта. Такива деца трудно се адаптират в колектива и се затрудняват в общуването с връстниците си, затова трябва да се положат всички усилия, за да се помогне на детето да се справи с проблема. Симптоматика при деца със заекване е следната:наличие на запъване,бързоречие,съпродоводено с вегетативна симптоматика от своя страна изпотяване,зачервяване, раздразителност,подпомагане с ръце и крака с цел правилно звукопроизношение и др.

Ето основните фактори предизвикващи заекването:

• Вродена слабост на говорния апарат.

• Заболявания на носоглътката, гръкляна.

• Увреждания на главния мозък, черепно-мозъчни травми (вътреу робни, родови, асфиксия, сътресение на главния мозък).

• Психични травми (уплаха, неправилно възпитание, постоянни конфликти в семейството и т.н.).

• Нервни и инфекциозни заболявания, енуреза.

• Едновременното обучение на различни езици в ранна възраст.

• Излишна строгост, суровост на възпитанието от родителите или • Едновременното обучение на различни езици в ранна възраст.

•Едновременното обучение на различни езици в ранна възраст.

• Излишна строгост, суровост на възпитанието от родителите или учителитезлишна строгост, суровост на възпитанието от родителите или учителите. Ето и методите за отстраняване на заекването-Слабото място на заекващите деца е нервната система. Помнете, че дори детето ви да не заеква, но попада в рисковата група по три или повече показателя, обърнете внимание на това. Някои от тях можете да отстраните самостоятелно. Децата с отслабена нервна система се нуждаят особено много от индивидуален подход, спокойна обстановка в семейството, правилен общ и говорен режим.

• Не четете на детето книги, които не съответстват на възрастта му. Въздържайте се също така от четенето на страшни приказки преди сън – това може да изплаши детето, то постоянно ще се страхува да не види Баба Яга, Торбалан и т.н.

• Не разрешавайте на детето да гледа често и продължително телевизия, особено преди сън. Вредата от предавания, несъответстващи на възрастта му, е също много опасно.

• Не глезете детето прекалено много, изпълнявайки всичките му прищявки. В противен случай всеки ваш отказ ще бъде посрещан “на нож”, което ще стане психична травма за него.

• Изискванията, предявявани към детето, също трябва да бъдат съобразени с възрастта му. Освен това желателно е те да бъдат винаги еднакви, постоянни – както в семейството, така и в детската градина, и в училище.

• Не претоварвайте малчугана с впечатления (кино, четене) по време на боледуване и в периода на оздравяване.

• Не плашете детето, оставяйки го само в тъмна стая за наказание. Нека да поседи спокойно на стола, лишено от участие в любима игра.

• Говорете с детето ясно, плавно, без да бързате, но в никакъв случай на срички или напевно. Децата възприемат по-добре грамотно поднесената реч и с по-голяма охота слушат възрастните, които разговарят с тях по този начин.

• Старайте се детето ви да общува с уравновесени, добре говорещи деца, за да им подражава и да се научи да говори изразително и плавно.

• Не въвличайте заекващото дете в игри, които възбуждат и изискват от участниците индивидуални говорни изпълнения. Но много добре ще му се отразят колективните игри, изискващи хорови отговори.

• Поговорете с учителите да не изпитват детето ви първо. Нека то да отговори след ученика, който е отговорил правилно. Ако детето не може да започне да говори или постоянно се запъва, учителят трябва да му помогне да каже думата (фразата) или да отвлече вниманието му с друг въпрос – целта е да не му даде възможност да говори със запъване.

Детето ще се отърве най-лесно от заекването, ако се акцентира върху заниманията с музика и танци. Те помагат за развиването на чувство за ритъм, темп, помагат за формирането на правилно говорно дишане. Затова вместо школата за карате по-подходящи за него са музикалната или танцовата школа.

КОМПЛЕКСНИЯТ ПОДХОД

За да престане детето да заеква, говорете с него немного високо, спокойно и главното – без да бързате. Непременно го изслушвайте внимателно и търпеливо, не го пришпорвайте да говори по-бързо, не го прекъсвайте на половин дума (дори ужасно много да бързате). Отнасяйте се с чедото си ласкаво, старайте се да общувате с него без резки думи и критики. Поощрявайте малките му успехи. Здравословният начин на живот, спазването на режим (не забравяйте за дневния сън), пълноценното хранене, разходките начиствъздух постепенно ще ви помогнат да победите заекването.

Разбира се, заекващите деца имат нужда от помощта на невропатолог, психолог и логопед.

• Детето има нужда от укрепване на нервната система и създаване на благоприятен фон за психотерапия и логопедични занимания, затова лекарят ще му назначи някакви успокоителни препарати.

• Психологът ще убеди детето, че то може да говори правилно, без заекване. Непременно хвалете детето за малките му победи. Особено важно е това да се прави в присъствието на някое дете, възпитател или роднина.

• Работата с логопеда трябва да бъде редовна и да продължава не по-малко от 10 месеца. По време на занятията детето се учи да говори плавно, без да бърза. Много важно е то да се научи да диша правилно. За целта се използват специални дихателни упражнения.

Съществува система от разнообразни музикални игри (логопедична ритмика), която позволява на детето усвояването на плавното говорене да бъде по-леко и по-весело. Децата се движат и разговарят под музикален съпровод и това за тях е много полезно упражнение. То помага на малчугана да развива дребната и говорната моторика, учи го да се ориентира в пространството, възпитава чувството за ритъм, помага за сваляне на напрежението и сковаността.

АВТОР: Д-р Т.Танева

в.Търговски вестник

Новини

ЕЗОК – полезен документ при пътуване в чужбина

Published

on

През 2023 г. в област Габрово са заявени 3 047 Европейски здравноосигурителни карти /ЕЗОК/. В РЗОК Габрово и общинските офиси са издадени и 869 удостоверения за временно заместване на ЕЗОК. За първите шест месеца на тази година, заявените ЕЗОК са над 1300, а удостоверенията за временно заместване – 400.

Защо е нужна?
Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) дава достъп до медицинско обслужване по време на временен престой при същите условия и на същите цени като на хората, осигуряващи се в съответната държава, когато възникне спешна или неотложна нужда от медицинска помощ. Притежателите на ЕЗОК имат право на всяка необходима медицинска помощ, която им дава възможност да продължат престоя си по безопасен за здравето им начин (да не се налага те да прекъснат престоя си преди планираната дата и да се връщат в страната по постоянно местожителство поради необходимост от лечение на остро възникнало заболяване или внезапно обостряне на симптомите на хронично заболяване). Спешната и неотложна помощ се простират до там, докъдето лекуващият лекар прецени, че вече е отстранена непосредствената опасност за живота и здравето на пациента. Картата НЕ покрива разходите, ако пътуването в чужбина е специално с цел получаване на лечение /т.е. – планирано лечение/.

В кои държави може да се ползва?
ЕЗОК е валидна във всички страни членки на Европейския съюз, както и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Великобритания. Българската ЕЗОК може да се ползва също в Република Сърбия и Северна Македония.

Кой има право на ЕЗОК?
Всички граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права могат да заявят издаване на ЕЗОК. Тъй като здравноосигурителните права са лични, лична е и ЕЗОК – т.е. децата също трябва да имат издадена своя карта.

Как се получава ЕЗОК?
Заявленията за издаване на ЕЗОК се приемат в дистрибуторски центрове на Първа инвестиционна банка АД на територията на цялата страна, както и по електронен път /онлайн/ чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на „Първа инвестиционна банка“ АД или да бъде изтеглено от сайта на НЗОК. Заявлението за издаване на ЕЗОК може да се подаде лично или от упълномощено лице. За лицата над 18 години е необходимо да се представи лична карта. За децата, които нямат още лични карти, се представя международен паспорт или акт за раждане и лична карта на родител/настойник. Указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК са публикувани на сайта на НЗОК. 2 / 2 Заявление за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За целта заявителят трябва да притежава електронен подпис.  

За колко време се издава?
Срокът за издаване е 15 календарни дни.  

Безплатна ли е?
ЕЗОК е безплатна за всички здравноосигурени лица.  

Има ли бърза поръчка?
Когато не може да се изчака технологичното време по обработката на заявката и отпечатването на ЕЗОК, се издава Удостоверение за временно заместване (УВЗ) на картата. Удостоверението дава същите права като ЕЗОК, но има срок на валидност 2 месеца. Издава се безплатно. Заявлението за издаване на УВЗ на ЕЗОК се подава в районната здравноосигурителна каса /РЗОК/.

На територията на област Габрово, УВЗ на ЕЗОК може да се заяви и получи и в общинските офиси на РЗОК в Дряново, Севлиево и Трявна. Представя се лична карта. За лица под 18 години, които нямат лични карти, се представя международен паспорт или акт за раждане и лична карта на родител/настойник.

За колко време е валидна ЕЗОК?
ЕЗОК е със срок на валидност:
– за всички над 18 години, които не са пенсионери – 1 година,
– за пенсионери за възраст и прослужено време – 10 години,
– за пенсионери поради продължителна/трайна нетрудоспособност – до срока на валидност на отпуснатата пенсия, но не повече от 10 години.
– за лица под 18 години – 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година.

Датата, до която е валидна ЕЗОК е вписана върху нея.

Зареди още

Новини

Габровци отбелязаха Празника на Света Марина

Published

on

По традиция всяка година в навечерието на християнския празник, посветен на Света Марина, Габровското Архиерейско наместничество отбелязва празника с водосвет за здраве.

Той бе извършен на Лечебния извор „Вонеща вода“ в квартал Радецки, някогашно село Червен бряг, било в състава на Кметство Зелено дърво. Тази година габровци се събраха около обновения с доброволен труд извор, за да почетат светицата и да се помолят за здраве на телата и душите си.

Събитието бе водено от габровския архиерейски наместник, отец Руслан Личев, който извърши традиционния водосвет. Множество граждани се отзоваха на поканата и взеха участие в церемонията, което показва силната връзка на габровската общност с традициите и духовността.

Лечебният извор „Вонеща вода“ е добре познат в региона с лечебните си свойства, а събитието предостави възможност на местните жители да се обединят и да споделят вярата и надеждата за по-добро здраве.

Организацията и подготовката на събитието бяха извършени с доброволен труд, като местни жители и доброволци се включиха в обновяването на извора и подготовката на мястото за празника.

Това създаде особено празнична и сплотена атмосфера, която се усещаше сред присъстващите.

Отец Руслан Личев изказа благодарност към всички, които се включиха в подготовката и отбелязването на празника, подчертавайки значението на съвместните усилия и общата вяра в укрепването на духа и тялото.

Зареди още

Новини

Почитаме Света Марина

Published

on

Тя е дъщеря на езически жрец от Антиохия – град, основан от Александър Македонски. Живяла е през III век, като останала малка без майка , а баща й я възпитал в идолопоклонничество. Независимо от това Марина приема християнството още на 12 годишна възраст, но понеже в Антиохия и близките околности нямало свещеник, който да извърши светото тайнство “кръщение”, тя останала непокръстена.

Когато започнала 16-тата си година, тя срещнала управителя на източните римски провинции Олибрий. Той бил поразен от хубостта й и веднага я поискал за жена. Девойката не скрила от него, че е християнка и заявила, че нейният единствен жених е Христос. Разгневен от дързостта й, Олибрий не само я издава на баща й, който станал и нейният пръв съдник и гонител, но я подлага и на жестоки изтезания. Веднага я задържали и започнали да я измъчват,приковавали я към дърво, опалвали раните й с огън.

Тя не преставала да се моли Богу да я дари със Свето кръщение. Затова накрая я вързали с вериги и я захвърлили в грамадна каца с вода. Младото момиче приело това изтезание като вид кръщение с вода и започнало да се моли на Господ да й развърже веригите. Едва свършила молитвата и чудото станало – оковите се разкъсали, неизвестна светлина огряла Марина, а тя започнала да пее хвалебствена религиозна песен.

За своето странно христово кръщение девойката получила смъртна присъда – била посечана с меч.

Св. Марина често е изобразявана като победителка на дявола, причинител на злото – може би като отглас на легендата, че убива дракона-изкусител, като с кръстен знак се избавя от търбуха му.

Света Марина е много популярна и тачена светица. Тъй като празникът й се чества в разгара на лятото, тя се смята за покровителка не само на здравето и на семейството, но и за пазителка от змии.

В народните вярвания Света Великомъченица Марина се смята за покровителка на водите и закрилница на нашето Южно Черноморие, а всички които носят нейното име, празнуват на 17-ти юли имен ден – Марина, Марин, Маринка, Маринчо.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица