Свържи се с нас

Новини

Габрово ще продължи да вдъхновява нашите деца!

Published

on

Четиридесет и един опълченци бяха обявени посмъртно за почетни граждани на Габрово, а г-жа Милка Пурел получи почетния знак на града на тържествена церемония в Художествена галерия Христо Цокев.

На събитието присъстваха представители на местната власт, областния управител, представители на духовенството, бизнеса, културните институти в града, почетни граждани, бивши кметове, граждани и гости.

Тържеството се състоя на духовния празник на Габрово – 14 октомври, когато църквата почита паметта на св. Петка, и започна с обръщение на протоерей Руслан Личев, архиерейски наместник на Габрово.

Той се обърна към присъстващите с посланието, че нашето място на земята е да бъдем светлина в нашите дни: „Бъдете близо един до друг в този духовен ден на Габрово, за да бъде той онзи стожер на духовността, както в миналото, така и днес. Стожер на любовта, която трябва да имаме един към друг, любовта към Бога, която да пази и закриля родния ни град.“

Председателят на Общински съвет Габрово Климент Кунев приветства гостите като начерта пред тях своеобразна линия на времето. Той започна с изложбата от икони в залата, които датират от преди 200 години, с приписката, която преди 160 години съобщава за обявяването на Габрово за град и също беше изложена, с опълченците, които добавяме в почетната книга на града и преди 142 години се бият за свободата ни.

На линията на времето бяха нанесени присъстващите в залата, които в момента работят, творят и се грижат за града ни, и г-жа Милка Пурел, която прекрасно познава и съхранява този отрязък от време. Последни в линията на времето бяха младите пианисти от школа „Весела“ и младата изпълнителка Кристина Неделчева, на които беше поверена музикалната част от вечерта. Те се изявиха с акапелно изпълнение на песента „Хубава си, моя горо“ и произведения на Шопен и Чайковски.

„Убедени сме, че времевата линия на Габрово не спира, въпреки че виждаме само тези след нас. Но те вече са начертали своята следа. Затова сме спокойни за необозримото и сме горди с тях, с таланта им, с наградите им и с българския им дух.“ – отбеляза Климент Кунев.

Заместник – кметът на община Габрово Нела Рачевиц също се обърна към присъстващите: „Доколко истински габровци сме днес, носим ли посветеността на Васил Априлов и д-р Никола Василиади, състраданието на жените от Майчина грижа, щедростта на дядо Миньо Попа, задълбочеността на д-р Петър Цончев и Илия Габровски, предприемчивостта на Иван Калпазанов, Иван х. Беров, Пенчо Семов, закачливостта и зевзеклъка на Александър Керков, визионерството на Лазар Донков, мащабите на Христо Явашев … …габровският дух е двигателят на всичко, с което се гордеем в този град, с днешна дата! Той ще продължи да вдъхновява нашите деца и млади хора, които трябва да знаят, че живеят в осем вековно селище, в люлката на светското образование, където духовността, трудолюбието, волята и съзиданието са на почит. Те трябва да помнят, че в гените им е кодирана храбростта на габровското опълчение и мощта на индустриалното чудо и културен подем, родени тук, край бреговете на Янтра. И да се гордеят с днешните успехи на Габрово, с решителността, с която той отстоява правото си да се променя и развива като съвременен, умен и зелен европейски град.“

Поздравителни адреси бяха получени от съседни на Габрово общини и Технически университет – Габрово. Повече за носителя на почетен знак г-жа Милка Пурел можете да прочетете оттук. Повече за габровските опълченци можете да прочетете оттук.

Снимки от вечерта можете да разгледата в линк към фейсбук страницата на Община Габрово – оттук.

*Източник Община Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Трявна спечели конкурса за „Най-активна община“

Published

on

Трявна спечели голямата награда от 20 000 лв. в Националния конкурс за най-активна община. Чекът бе официално връчен на кмета Силвия Кръстева, която заедно с Росен Ралев – младши експерт „Стопански дейности и проекти“ към Община Трявна и Сашка Александрова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Трявна, с радост прие заслуженото отличие за най-активна община на 2022 година.

Финалът на конкурса се състоя на 27 януари на официална церемония в столичен хотел. Проектните предложения на четирите общини финалисти – Трявна, Плевен, Враца и Мизия бяха оценявани от компетентно жури в състав – златната ни зимна олимпийска медалистка Екатерина Дафовска, новото попълнение в отбора на победителите Катрин Тасева, заместник-министъра на младежта и спорта Петър Георгиев, Мария Яровая, експерт „Дигитални комуникации и връзки с партньори“ в Националното сдружение на общините в Република България и Теодор Георгиев – ръководител на правния отдел на Нестле България.

„Искам искрено да благодаря на целия екип на общинска администрация, без които тази награда нямаше да бъде факт, на целия екип на организатора за предоставената възможност, на всички любители на спорта, които станаха част от това приключение и на всички останали, които ни подкрепяха и помагаха през цялото това време. Спечелената сума от 20 000 лв. ще инвестираме в изграждането на нова спортна площадка с уреди в Етнографския комплекс в Трявна, които за първи път ще се монтират в България и се радвам, че те ще могат да се използват от нашите деца, техните родители и всички гости на града! Благодаря още веднъж и нека да ни е честита поредната награда!“, сподели непосредствено след финала кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна успя да реализира общо 11 спортни събития и да въвлече над 1000 активни деца и граждани от близо и далеч. Инициативите обединиха фитнес треньори и трениращи; производители на биопродукти; детски и образователни институции; любители на латино танците и туристическите походи; инструктори по аеробика; местни спортни клубове. Събитията се проведоха в периода от 10 до 30 септември 2022 година.

Община Трявна поздравява всички участници в последното издание на Националния конкурс и благодари още веднъж на всички за активното участие и приноса в спечелването на голямата награда!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габровка отпразнува 102 години

Published

on

Габровката Цанка Мамулева отпразнува 102-я си рожден ден. На 27 януари тя бе лично поздравена от заместник – кмета на Габрово Мария Йозова, която ѝ пожела здраве и да е все така позитивна и усмихната.

Възрастната дама посрещна рождения си ден в добро здраве и заобиколена от много близки и приятели, съобщиха от Община Гарбово.

Мария Йозова ѝ пожела още да продължава да се наслаждава на любимите си хобита, едно от които е четенето, да е пълна къщата й с радост и с добри хора.

„За много щастливи, здрави и изпълнени със смисъл години!“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица