Свържи се с нас

Новини

Сигналите за корупция най-често са свързани с местната власт

Published

on

Най-честите сигнали до Антикорупционната комисия към Народното събрание са свързани с работата на местната власт.

Тази информация стана ясна след проведената днес, 13 юли, изнесена приемна в Габрово на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-то НС, чийто председател е Борис Ячев, а негов заместник е народният представител Кристина Сидорова.

Експертният състав на Комисията даде брифинг за медиите, по време на който заявиха, че сигналите до тях най-вече касаят конфликт на интереси и несъвместимост по отношение на представители на местната власт, в това число кметове и общински съветници.

„Несъвместимостта е налице, когато дадено лице, заемащо висша публична длъжност, например общински съветник или кмет, осъществява паралелно друга дейност, която е несъвместима със заеманото положение“, каза юристът Галина Писарска, старши експертен сътрудник в Комисията.

Тя поясни, че конфликтът на интереси се отнася за случаите, когато заемащият висша длъжност използва своето служебно положение в частен интерес за получаване на лична изгода, от материален или нематериален характер.

„Повечето сигнали за корупция са свързани с местната власт, може би защото вече разпределението на обществените ресурси и на средствата по програмите, стават в местните Общински съвети“, допълни Ивелин Пейчев, главен експертен сътрудник в парламентарната комисия.

Заместник – председателят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Кристина Сидорова счита, че изнесените приемни са добра инициатива, скъсяваща дистанцията между гражданите и органите на НС.

„Призовавам хората да не се притесняват, а да сигнализират за случаите на корупция и конфликт на интереси, и за всички нередности, които се случват и които виждат всеки ден. Убедена съм, че чрез активна гражданска позиция можем да се преборим с това отвратително явление на нашето съвремие“, коментира Кристина Сидорова.

Три са сигналите от област Габрово, постъпили днес до парламентарната комисия. Те са свързани с конфликт на интереси и несъвместимост. Касаят общински съветници и служители на Община Габрово. Два от тях са от областния град и един от Трявна. Изнесената приемна ще продължи следобед от 14.30 часа в сградата на Община Дряново.

Изнесената приемна в Габрово на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-то Народно събрание, е втората в страната от началото на годината. Досега такава е имало единствено в Карлово, като и в двете населени места е добре приета.

Идеята за изнесените приемни е повече хора да поставят казусите си, а на проблемите да бъде потърсено решение. Антикорупционната комисия основно се занимава с постъпването на сигнали, които се разглеждат от нейните експерти и след решение се изпращат до компетентните органи, от които се очаква разрешаването на всеки конкретен проблем.

Комисията е органът, който осъществява контрол върху Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Разполага с електронен регистър и форма за подаване на сигнали.

Тя е формирана на паритетен принцип. Няма доминация на определена политическа сила, което дава възможност всички сигнали да бъдат разгледани, което от своя страна дава гаранция за прозрачност на работата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Окръжната прокуратура проведе среща с ученици от НАГ

Published

on

Окръжната прокуратура в Габрово продължава участието си в образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна 2022- 2023 г.

В края на миналата седмица беше проведена среща с ученици от ХІ-ти клас на Националната Априловска гимназия в Габрово в Актовата зала на учебното заведение. При беседата прокурорът от Окръжна прокуратура – Габрово Людмила Рачева и завеждащият Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово Атанас Йорданов разясниха структурата на Прокуратурата като институция и основните функции на прокурора.

Обсъдени бяха въпросите какво е престъпление и какво е наказание по Наказателния кодекс.

На учениците беше представен реален казус от практиката, чрез който да могат да придобият представа за първоначалните процесуално-следствени действия от страна на разследващите органи и прокурора при извършено престъпление.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Приеха Областната аптечна карта на Габрово

Published

on

Областната аптечна карта на Габрово бе приета по време на заседание на Междуведомствената комисия, председателствана от областния управител Кристина Сидорова.

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово.

Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна.

Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.

В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки.

Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.

Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри.

Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека. Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния.

При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66. Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Трявна има готовност да посрещне зимата

Published

on

Община Трявна има готовност да посрещне предстоящия зимен сезон. Това сочат официалните доклади на структурите, ангажирани с осигуряването на нормални условия за работа и живот през зимата на хората на територията на Община Трявна, които бяха приети от областния управител на област Габрово тази година.

ДЗЗД „Зимно поддържане“ – Трявна е консорциумът, отговарящ за зимното поддържане на общинската пътна мрежа. Разполагат с 25 бр. оборудвана снегопочистваща техника и необходимото количество инертни материали. Създадена е и необходимата организация за поддръжка на републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на Община Трявна, с ОПУ – „Пътен кантон“ – Трявна.

Готовност за работа през зимата имат всички здравни и лечебни заведения на територията на Община Трявна, наличните транспортни фирми, както училищата и детските градини.

„Подготовката на Община Трявна за предстоящия зимен сезон започна още през месец октомври. С моя Заповед бяха възложени за изпълнение конкретни мероприятия със срокове и отговорници, като кметът на кметство Плачковци, кметските наместници по места, ръководителите на училища и детски градини в общината, управителят на „Дом за стари хора – гр. Трявна“, главен специалист „ЦСРИ“ и „Социално предприятие“ разработиха оперативни планове, в които са предвидени конкретни мерки за навременното снабдяване на населението с храна и стоки от първа необходимост, включително и производство на хляб и хлебни изделия“, коментира кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна е в непрестанна връзка с ръководителите на Енерго – Про Мрежи АД Варна – МИР Трявна и „ВиК“ ООД – район Трявна, които също са оборудвали и привели в готовност своите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи в зимни условия. И тази година, приоритетно в Трявна и Плачковци ще бъдат почиствани от сняг зоните около болници, детски градини и училища, автогари, ЖП гари, хлебопекарни, социални заведения и пр.

При влошени метеорологични условия, ръководството на Община Трявна съвместно с органите на РУ на МВР – Трявна, има разработен план за въвеждане на варианти за временно ограничаване на движението и обходни маршрути по общинската пътна мрежа.

Не на последно място е извършено цялостно почистване от излишна храстова и дървесна растителност на 4,1 км зона на река Тревненска, както и на сухия и мокър откос на микроязовир „Трявна“.

Осигурена е необходимата подготовка и екипировка за работа при зимни условия на Планинска спасителна служба и Доброволно формирование „Трявна“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица