Свържи се с нас

Новини

Родител и дете заедно трябва да решат къде да учи осмокласникът

Решението за избор на профил или професия при кандидатстването след седми клас трябва да се вземе заедно от родителите и детето

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

На 5 юли, приключи подаването на документи за участване в първо класиране за приема в средните училища. Учениците са направили своя избор и вече е време да насочим вниманието си към бъдещите седмокласници и техните родители.

За съжаление практиката показва, че изборът на образование след завършване на 7 клас продължава да се пренебрегва.

Все още има учениците, а и родители, за които петте години в средното училище са начин да се прекара безметежно времето до постъпването във висшето училище или започването на работа, вместо те да бъдат използвани за трупане на знания и умения, които да помогнат на детето да се изгради и реализира като професионалист.

Не е тайна, че улесненият достъп до висшето образование кара някои да мислят, че може да спестят усилия в средното образование.

Резултатите от това са крайно негативни. Имаме немотивирани и неангажирани с учебния процес ученици, което натоварва максимално педагогическите специалисти в училище. Това пречи на учебния процес и на онези деца, които искат да получават знания. Немотивираният и посредствен ученик става некомпетентен и немотивиран специалист, който е недоволен от предоставяните му възможности за реализация на пазара на труда.

В практиката често се случва да се работи с деца, които избират една или друга алтернатива с меко казано „несериозни“ аргументи. Сред тях са близост на училището до дома, „лесното“, според тях, завършване на избраната специалност, наличието на определен приятелски кръг в избраното учебно заведение и т.н.

Центърът за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“, от своя страна се стремим да накара децата и родителите да осъзнаят, че ако сега се спестят усилия, то в бъдеще на детето ще му бъде много трудно в професионалната реализация.

Тези пет годни, в които ученикът трябва да бъде активен, (все пак той е ученик и неговата основна дейност и задължение е ученето), в никакъв случай не се равняват на 40-45 години, в които ще трябва да работи, докато се пенсионира.

По-добре е децата да се мобилизират сега, отколкото да се наложи да се обучават и преквалифицират, когато станат възрастни и вече имат съвсем други задължения и отговорности, но нямат достатъчно свободно време за учене.

Съществува опасност ние, родителите, да допуснем две грешки при избора на образование за нашите деца. И двете, еднакво пагубни за тяхното бъдещото професионално развитие. Ето защо е удачно да бъдат споменати.

Първата грешка е да оставим детето да направи избора само. Да му кажем: „Ти си достатъчно голям. Можеш да избереш сам. Имаме ти пълно доверие“. На пръв поглед това изглежда съвсем естествено. Всеки, които е възпитавал деца, знае, че е важно да им гласуваме доверие. Това изгражда силна връзка с детето. Но това до голяма степен е и бягство от отговорност. Замислете се! С какво познание за себе си, за света на професиите и за възможностите на образователната система разполага едно дете на 14 годишна възраст? Върнете се назад във времето! С какво познание разполагахте Вие на тези години?

Това решение е важно. То ще предопредели живота на детето не само през следващите 5 години, но и още по-напред. Да дадем право на дето само да избира, означава да откажем да го подкрепим в това важно за него решение. Тежестта на бъдещите очаквания към него могат да окажат негативно въздействие върху мотивацията и представянето на детето в училище.

Втората грешка е да изберем, вместо детето. В практиката ми се е случвало родител да каже: „Аз ще кажа какво ще учи. Той не знае какво иска“. Дори да е така. Наша роля, като значим възрастен в живота на детето е да му помогнем да разбере какво иска и да избере нещо, което му харесва. Вземането на решения вместо детето, не само при избора на образование, а и в другите сфери на живота, води до неспособност в бъдеще то да взема самостоятелни решения.

Това ще затвърди у него модел, при който ще търси винаги чуждо мнение и одобрение.
Ясно е, че едно дете на 14 години трудно ще избере нещо, което ще продължава да иска толкова силно и когато дойде време да се реализира като професионалист. Може би изключение правят децата с изявени дарби и таланти. Но всяко дете е личност, макар и личност в развитие. То има интереси, умения, способности, ценностна система и т.н.

Всички тези индивидуални особености могат да ни насочат към избора на подходящо за него образование- профил или професия. Ако изберем вместо него, има опасност, когато срещне трудност в училище, то да се откаже и да се обърне към нас с обвинения. Това ще се случи, защото не е ангажирано с направения от нас избор.

И още нещо. По този начин, изключвайки детето от процеса на вземане на решение ние показваме незачитане на собствената му личност. Най-тежки са случаите, в които има противоречие между желанието на детето и това на неговите родители, но въпреки това родителите налагат своя избор.

Както често се случва – истината е някъде по средата.

Решението за кандидатстване в средните училища и гимназиите след седми клас следва да се вземе от родителите и детето заедно. Необходимо е на този процес да се отдели достатъчно време.

Ако чакаме последния момент е много вероятно, притиснати от крайния срок да вземем решение, което не е оптимално за детето. Тазгодишните седмокласници вече направиха своя избор. Но нека бъдещите такива и техните родители започнат още от сега!

Препоръчително е бъдещите шестокластници също да помислят по въпроса. Колкото по-рано- толкова по-добре!

Нека съберат повече информация за предлаганите профили и професии в средните училища и гимназиите в област Габрово. Да научат повече за реда и условията за кандидатстване. Да набележат няколко профила и специалности от професия, и да се опитат да си се представят в тази или онази професионална роля. Да съпоставят изискванията на професията с техните индивидуални особености.

Екипите на училищата, Регионално управление на образованието – Габрово и разбира се ние от Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“, можем да бъдем в помощ на родителите в процеса на вземане на решение.

Екипът на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ през тази учебна година стартира една нова инициатива „Приемен ден в училище“, която ще продължи и през следващата. В този ден, предварително уговорен с ръководството на училището, кариерен консултант от Центъра ще бъде на разположение на учениците, родителите и педагогическия екип в училище. Това се прави с цел да сме по-близо до родителите и да сме максимално полезни при подпомагане на избора.

И нека не забравяме. На всеки един етап от процеса за вземане на решение детето трябва да участва активно.

Автор: Пенко Атанасов – кариерен консултант, Директор на Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

През декември можем да сменим личния си лекар

Published

on

Това е регламентирано в Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление на Министерски съвет № 119 от 22.05.2006 г.

Здравноосигурените граждани, които са недоволни от своя общопрактикуващ лекар, преценили са, че местоположението на кабинета или графика не са им удобни или имат други причини да искат да променят избора си, могат да го направят до края на месец декември.

Следващият възможен период за промяна в избора на личен лекар ще бъде през месец юни 2023 г. Смяната се осъществява като се попълни и подпише регистрационна форма за постоянен избор, която се подава при новоизбрания общопрактикуващ лекар.

Ако здравноосигуреното лице има електронен подпис, може да попълни и подаде регистрационната форма онлайн през Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на официалния портал на институцията www.nhif.bg.

На новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителната книжка, но ако лицето няма такава, не е задължително да си извади предварително, за да може да осъществи смяната.

Изборът на личен лекар за деца до 18 години се осъществява от техните родители или настойници. Когато смяната е осъществена в тези регламентирани периоди – юни и декември, не е необходимо хората да посочват причина или да подават в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) заявление.

Здравноосигурените лица, осъществили промяна в избора на лекар, стават пациенти на новоизбрания от датата, която е вписана в регистрационната форма за избор и от този момент той поема медицинските грижи за тях.  

През останалото време смяна на лекаря може да се осъществява само при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго или ако бъде констатирана трайна невъзможност на лекаря да изпълнява задълженията си, както и при прекратяване на договора с НЗОК.

Ако хората променят местоживеенето си само временно, примерно за зимните месеци, не е необходимо да правят смяна, а могат да изберат временно личен лекар в населеното място, в което пребивават за период до пет месеца. Това става със специална регистрационна форма за временен избор.

След изтичането на посочения в нея срок, лицето автоматично се връща в пациентската листа на постоянно избрания лекар. Всеки може лесно да провери кой е неговият общопрактикуващ лекар, както и да види адрес и телефон на практиката чрез електронната услуга „проверка на личен лекар“, предоставяна от НЗОК на сайта на институцията www.nhif.bg .

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Дядо Коледа в твоя дом – как да го поканиш?

Published

on

И тази година Рекламна агенция „Елмазови“ покани Дядо Коледа в Габрово, за да посети габровските деца и да чуе стихчетата и песните, които са научили през годината, да погледне в дебелия тефтер колко точно са били послушни, да раздаде подаръци и да чуе желанията за следващата година.

Можете да го посрещнете във вашия дом за цял един час с обаждане на 088555260.

Понякога помощник в обиколката му е Снежанка, понякога с тях пътува и фотограф.

Побързайте да се обадите, преди графикът му да се запълни, защото той ще бъде в града само на 23, 24 и 25 декември от 10.00 – 20.00 часа.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Предколеден Фермерски пазар на 10 декември

Published

on

Да продължим традицията – подготвяме празничната декемврийска трапеза с продукти от Фермерския пазар на 10 декември.

Фермерски пазар „ОТ БГ“ – запазеното време от месеца за покупки на любимите продукти, произведени от местни малки ферми и производители. Любими, защото винаги се усеща, когато всичко е минало през ръцете на някого, който работи с любов и внимание. От вкуса до опаковката, капчицата любов винаги личи.

„Кога ще има отново фермерски пазар, защото свърши любимото ми сирене?“ Или: „Има едно мляко, което го има само на фермерския пазар!“; „Ще дойдат ли хората с биокозметиката, защото нещата ми свършиха, пък аз само от там купувам?“; „Сокът от рози е супер – ще има ли и този път?“; „А суджуци и кашкавал от овче мляко?“; „А вино?“; „А малиново?“ Отговорът на всичко е „да“.

Подготвяме декемврийските празници и на фермерския пазар ще има всичко нужно, за да бъдат те вкусни и уютни. И вино, и мед, и сладкиши, и мляко и млечни продукти, и деликатеси от месо и мляко.

На 10 декември ще има и един нестандартен участник – магазин „Берьозка“, който ще ни предложи продукти от руската, украинската, белоруската, молдовската и прибалтийската кухня – нещо различно за празниците! Къде да ни намерите – мястото си остава същото – паркингът на магазин BILLA, до Спортна зала „Орловец“ в Габрово.

BILLA винаги са заставали зад малките производители и семейни фирми, за което им благодарим. Датата е 10 декември, събота. Ще я има и любимата томбола – всеки пазарувал на базара ще получи номерче, с което може да спечели чудесна награда – пълна торба с продукти от фермерския базар.

Заповядайте! Очакваме ви, за да дадем заедно старт на вкусния семеен и празничен декември!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица