Свържи се с нас

Новини

Област Габрово продължава да се топи! Населението застарява

Published

on

снимка: Тодор Тодоров, фото „Спринт“

Към 31 декември 2018 г. населението на област Габрово е 108 404 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13,8% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1850 души, или с 1.7%.

Тези данни официално оповестиха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Мъжете са 52 213 (48.2%), а жените – 56 191 (51.8%), или на 1 000 мъже се падат 1 076 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. Включително с нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Относителният дял на жените е най-висок в община Дряново – 52.2% или на 1 000 мъже се падат 1 092 жени, а най-нисък е в община Севлиево – 51.4% или на 1 000 мъже се падат 1 058 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението в област Габрово. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 041, или 28.6% от населението на областта, което я нарежда на второ място в страната след област Видин (29.6). В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства със 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – със 8.3 процентни пункта. В регионален аспект, лицата на 65 и повече навършени години са най-много в община Трявна – 32.5%, а най-малко в община Севлиево – 26.9%.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 33.3%, а на мъжете – 23.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години в областта са 12 594, или 11.6% от общия брой на населението, като спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. По този показател област Габрово, заедно с област Смолян (11.5%) заемат последно място в страната.
В община Севлиево лицата от тази възрастова група са с най-висок дял – 13.2%, а с най-нисък – в община Трявна (8.9%).

Към края на миналата година общият коефициент на възрастова зависимост в област Габрово е 67.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат повече от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 65.8%.
Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 61.2%, отколкото в селата – 102.5%. Във всички общини на областта, този показател е над 60.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в община Дряново (70.2%).

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 47.2 години през 2014 г. нараства на 48.0 години през 2017 г. и достига 48.2 години в края на 2018 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 47.1 години, а в селата – 53.3 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 59 913 души, или 55.3% от населението на областта, като мъжете са 32 274, а жените – 27 639. Независимо от увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране през 2018 г., трудоспособното население е намаляло с 1 245 души, или с 2.0% спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 35 081 души, или 32.3%, а под трудоспособна възраст – 13 410 души, или 12.4% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение е 51. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 89 млади хора.

По този показател област Габрово отново дели последните места заедно с областите Смолян и Перник. Най-благоприятно е това съотношение в областите Сливен – 87, Варна – 73, и София (столица) – 72 лица.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Габрово е намаляло с 1443 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 13.2‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 9.8‰, а в селата – минус 28.7‰. По този показател областта се нарежда на предпоследно място след област Видин – минус 16.4‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен – минус 407 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Броят на умрелите лица през 2018 г. е 2 184, а коефициентът на обща смъртност – 20.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намаляват със 143, или със 6.1%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (21.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.8‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1053 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (35.4‰) отколкото в градовете (16.6‰).

Показателят за преждевременна смъртност през 2018г. (15.5%) и е с 1.0% пункта по-малко от предходната 2017 г. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 10.5% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 20.3%.

През 2018 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.4‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 11.8‰, през 2005 г. – 6.4‰, а през 2017 г. – 8.3‰.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Любопитно

Трявна спечели конкурса за „Най-активна община“

Published

on

Трявна спечели голямата награда от 20 000 лв. в Националния конкурс за най-активна община. Чекът бе официално връчен на кмета Силвия Кръстева, която заедно с Росен Ралев – младши експерт „Стопански дейности и проекти“ към Община Трявна и Сашка Александрова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Трявна, с радост прие заслуженото отличие за най-активна община на 2022 година.

Финалът на конкурса се състоя на 27 януари на официална церемония в столичен хотел. Проектните предложения на четирите общини финалисти – Трявна, Плевен, Враца и Мизия бяха оценявани от компетентно жури в състав – златната ни зимна олимпийска медалистка Екатерина Дафовска, новото попълнение в отбора на победителите Катрин Тасева, заместник-министъра на младежта и спорта Петър Георгиев, Мария Яровая, експерт „Дигитални комуникации и връзки с партньори“ в Националното сдружение на общините в Република България и Теодор Георгиев – ръководител на правния отдел на Нестле България.

„Искам искрено да благодаря на целия екип на общинска администрация, без които тази награда нямаше да бъде факт, на целия екип на организатора за предоставената възможност, на всички любители на спорта, които станаха част от това приключение и на всички останали, които ни подкрепяха и помагаха през цялото това време. Спечелената сума от 20 000 лв. ще инвестираме в изграждането на нова спортна площадка с уреди в Етнографския комплекс в Трявна, които за първи път ще се монтират в България и се радвам, че те ще могат да се използват от нашите деца, техните родители и всички гости на града! Благодаря още веднъж и нека да ни е честита поредната награда!“, сподели непосредствено след финала кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна успя да реализира общо 11 спортни събития и да въвлече над 1000 активни деца и граждани от близо и далеч. Инициативите обединиха фитнес треньори и трениращи; производители на биопродукти; детски и образователни институции; любители на латино танците и туристическите походи; инструктори по аеробика; местни спортни клубове. Събитията се проведоха в периода от 10 до 30 септември 2022 година.

Община Трявна поздравява всички участници в последното издание на Националния конкурс и благодари още веднъж на всички за активното участие и приноса в спечелването на голямата награда!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габровка отпразнува 102 години

Published

on

Габровката Цанка Мамулева отпразнува 102-я си рожден ден. На 27 януари тя бе лично поздравена от заместник – кмета на Габрово Мария Йозова, която ѝ пожела здраве и да е все така позитивна и усмихната.

Възрастната дама посрещна рождения си ден в добро здраве и заобиколена от много близки и приятели, съобщиха от Община Гарбово.

Мария Йозова ѝ пожела още да продължава да се наслаждава на любимите си хобита, едно от които е четенето, да е пълна къщата й с радост и с добри хора.

„За много щастливи, здрави и изпълнени със смисъл години!“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Община Трявна и „Четири лапи“ представиха проекта им за борба с популация на бездомни животни

Published

on

Първата информационна среща от проекта „Обществена ангажираност“, който се осъществява съвместно между Община Трявна и Фондация „Четири лапи“, се проведе в началото на тази седмица в сградата на общинска администрация в града. Събитието събра представители на местната власт; международната организация за защита на животните; образователни и културни институции; контролни органи, ветеринарни лекари, журналисти и др.

Официален старт на проекта даде кметът на община Трявна Силвия Кръстева, която приветства всички гости и благодари на организацията за съвместната работа. „Заедно с Фондация „Четири лапи“ подписахме договор за сътрудничество и ще Ви представим техните добри практики за това какво трябва да правим за животните на територията на нашата община. Изказвам благодарност към организацията и се радвам, че ще си сътрудничим и в полза на гражданите. Благодаря и на всички представители на институции, които дойдоха, за да положим началото на една добра практика.“ сподели в началото на срещата г-жа Силвия Кръстева.

По покана на местната власт експерти от Фондация „Четири лапи“ – координаторите по Обществена ангажираност г-жа Яна Спасова и г-жа Мария Ганчева и водачите на кучета-терапевти г-жа Антония Рикова и г-жа Петя Радкова представиха проекта и добрите практики на организацията за намаляване на безстопанствените животни и подобряването на отношението към тях.

„Наличието на безстопанствените животни е проблем, който води до големи разногласия между хората. Ние се стараем не само да намалим популацията на бездомните кучета, чисто физически, чрез кастрация. Искаме да променим нагласите към тях. Когато има правилните нагласи към животните, ние им причиняваме по-малко страдания, грижим се за тях по-адекватно и в крайния вариант на тази грижа ние искаме да осиновим бездомно животно, вместо да си закупим породисто такова.“ коментира пред аудиторията г-жа Мария Ганчева.

Сериозността на проблема с популацията на бездомните животни засегна и зам.-кметът на община Трявна Марин Маринов.

„Проектът ще е с продължителност 2 години. Ние потърсихме Фондация „Четири лапи“ именно, за да продължим да работим в насока разрешаване проблема с безстопанствените кучета. Както знаете, ние си партнираме и с приюта „Street Hearts“ в с. Глушка от началото на 2020 год. – едно доста успешно партньорство, което продължава и до днес. За съжаление, проблемът с безстопанствените кучета в очите на гражданите е по този начин: имаме безстопанствено животно и той се решава, като го няма. Но проблемът е много по-дълбок. Тези безстопанствени се озовават на улицата, след като са изгонени от някой дом. Трябва да научим хората, че трябва да бъдат малко по-отговорни към това нещо и да не се стига до една неовладяна популация на безстопанствени животни.“ подчерта зам.-кметът на община Трявна.

В продължение на два часа участниците дискутираха основните предпоставки за наличието на безстопанствени кучета по улиците, конкретните предизвикателства в Община Трявна и начините, по които те могат да се преодолеят, за да доведат до намаляване на популацията на бездомните животни. В основата си „Обществена ангажираност“ е подход за сътрудничество между заинтересованите страни за намиране на най-ефективните и взаимноизгодни решения на даден проблем.

„Методът от опита, който имаме от други държави и общини е, че това е обект на обща работа на всички заинтересовани страни. Надяваме се до края на този двугодишен период на нашата работа да имаме план за устойчиво намаляване на популацията на бездомните кучета и котки, евентуално, който да бъде с конкретни действия, които Вие да можете след това да следвате.“ допълни още г-жа Яна Спасова – координатор по проекта „Обществена ангажираност“.

По време на информационната среща бе постигнато съгласие, че безстопанствените кучета са резултат от възприятията и действията на хората. Присъстващите се обединиха около идеята, че трябва да се предприемат конкретни и широкоспектърни действия по линия на образоване и подобряване на информираността на децата, стопаните на домашни кучета и кампании за масова кастрация на безстопанствените животни.

Фондация „Четири лапи“ се ангажира да планира кастрационна кампания с мобилната си клиника през есента на 2023 год., по време на която бездомни животни ще бъдат кастрирани, ваксинирани, обезпаразитявани, маркирани, регистрирани и върнати по местообитанията си.

В резултат от желанието на присъстващите за работа по темата с децата и младежите от общността, екипът откликна с представяне пред заинтересованите на успешния си двустъпковия модел (теоретичен и практически) на занимания с ученици.

Следва съставяне на график за работа със заинтересованите училища и детски градини на територията на общината. Като част от проекта по „Обществена ангажираност“ се планират и други съвместни инициативи, срещи и кампании, насочени към гражданите и животните. Следете информационните ни канали за повече информация.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица